Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1554/2015 de stabilire a unor norme pentru aplicarea Directivei 2006/88/CE în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la supraveghere şi la metodele de diagnostic [notificată cu numărul C(2015) 6188] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015D1554

În vigoare de la 13.10.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerinţele de sănătate animală pentru animale şi produse de acvacultură şi privind prevenirea şi controlul anumitor boli la animalele de acvacultură, în special articolul 49 alineatul (3), articolul 50 alineatul (4), articolul 57 litera (b) şi articolul 61 alineatul (3),

întrucât:

(1) Directiva 2006/88/CE stabileşte măsuri preventive minime pentru supravegherea şi depistarea precoce la animalele acvatice a bolilor listate menţionate în anexa IV la respectiva directivă ("bolile listate") şi măsurile de control care trebuie aplicate în caz de suspiciune sau de focar epidemic al bolilor listate. Ea conţine, de asemenea, cerinţele pentru obţinerea statutului de indemn de boală pentru statele membre sau pentru zone sau compartimente ale acestuia.

(2) Eradicarea bolilor listate şi obţinerea statutului de indemn de boală pentru un stat membru, o zonă sau un compartiment ar trebui să fie bazate pe aceleaşi principii şi să urmeze aceeaşi abordare ştiinţifică în întreaga Uniune. Din acest motiv, este necesar să se stabilească la nivelul Uniunii cerinţe specifice pentru programele de eradicare şi de supraveghere, precum şi pentru metodele de eşantionare şi de diagnostic care să fie utilizate de statele membre pentru a obţine statutul de indemn de boală pentru întregul teritoriu al unui stat membru sau pentru o zonă sau un compartiment al acestuia.

(3) Examenele de laborator care trebuie să fie efectuate în caz de suspiciune sau de confirmare a prezenţei bolilor listate ar trebui să fie aceleaşi la nivelul Uniunii şi ar trebui să respecte aceleaşi standarde şi protocoale ştiinţifice. În conformitate cu Directiva 2006/88/CE, este necesar să se stabilească metode şi proceduri de diagnostic specific care să fie utilizate de laboratoarele desemnate în acest scop de autoritatea competentă din statele membre.

(4) Codul sanitar pentru animale acvatice adoptat de către Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) (denumit în continuare "codul acvatic") stabileşte standarde pentru ameliorarea stării de sănătate a animalelor acvatice şi buna stare a peştilor de piscicultură în întreaga lume, inclusiv standarde pentru un comerţ internaţional sigur cu animale acvatice şi produse derivate din acestea. Câteva capitole din codul acvatic conţin recomandări privind utilizarea anumitor teste de diagnostic. Astfel de teste prevăzute de OIE sunt prezentate în Manualul OIE de teste de diagnostic pentru animalele acvatice ("manualul acvatic"). Pentru a se asigura că cerinţele Uniunii în ceea ce priveşte diagnosticarea bolilor animalelor acvatice sunt în concordanţă cu standardele internaţionale, normele stabilite în prezenta decizie ar trebui să ţină cont de standardele şi de recomandările din codul acvatic.

(5) În acest sens, pentru multe dintre bolile listate, manualul acvatic conţine mai multe teste şi proceduri de utilizat în scopul efectuării examenelor de laborator. Pentru a uniformiza baza ştiinţifică a activităţii de diagnostic a bolilor listate la nivelul Uniunii, este necesar să se aleagă dintre testele şi procedurile de diagnostic recomandate de OIE şi să se precizeze care teste ar trebui să fie obligatorii pentru efectuarea examenelor de laborator în cadrul desfăşurării programelor de supraveghere şi pentru a exclude sau a confirma prezenţa bolilor listate. Deşi va exista şi necesitatea de a dispune, în anumite cazuri, de metode şi proceduri alternative, ar trebui să fie furnizate descrieri şi unele explicaţii ştiinţifice cu privire la momentul şi la modul în care metodele alternative ar putea fi aplicate. Acestea sunt în mod deosebit necesare pentru procedurile de diagnostic mai detaliate.

(6) Pentru a stabili diagnostice precise şi reproductibile, este important ca procedurile şi protocoalele detaliate care trebuie utilizate să fie validate în conformitate cu standardele relevante privind calitatea menţionate în partea I din anexa VI la Directiva 2006/88/CE. Pentru multe dintre metodele de diagnostic menţionate în prezenta decizie, utilizarea seturilor comerciale de testare este o parte necesară a protocoalelor de diagnostic, iar respectivele seturi de testare au fost validate în cadrul unor teste acreditate de laboratoarele de referinţă ale UE (EURL) pentru respectivele boli. În interesul securităţii juridice, denumirile comerciale ale respectivelor truse de testare comerciale validate ar trebui să fie menţionate în prezenta decizie.

(7) Ar putea fi dificil pentru anumite state membre să obţină statutul de indemn de boală pentru întregul lor teritoriu sau pentru o zonă sau un compartiment al acestora în ceea ce priveşte una sau mai multe dintre bolile listate. În astfel de situaţii, este posibil ca statul membru să dorească să nu obţină sau să nu redobândească statutul de indemn de boală pentru respectivele boli listate. Măsurile minime de control care trebuie aplicate în cazurile în care statul membru în cauză nu doreşte să obţină sau să redobândească statutul de indemn de boală ar trebui să fie aceleaşi la nivelul Uniunii şi ar trebui să respecte aceleaşi criterii. Prin urmare este necesar, în conformitate cu Directiva 2006/88/CE, să se stabilească norme detaliate pentru limitarea răspândirii respectivelor boli listate şi cerinţe minime pentru înlăturarea respectivelor măsuri de limitare a răspândirii.

(8) Decizia 2001/183/CE a Comisiei stabileşte cerinţele privind planurile de eşantionare şi metodele de diagnostic pentru depistarea şi confirmarea bolilor listate necroza hematopoietică infecţioasă şi septicemia hemoragică virală. Decizia 2003/466/CE a Comisiei stabileşte cerinţe privind planurile de eşantionare şi metodele de diagnostic pentru depistarea anemiei infecţioase a somonului, precum şi criterii de zonare şi de supraveghere oficială în urma suspicionării şi a confirmărilor prezenţei respectivei boli. Decizia 2002/878/CE a Comisiei stabileşte cerinţele privind planurile de eşantionare şi metodele de diagnostic pentru depistarea şi confirmarea bolilor moluştelor bonamioza şi marteilioza. Pentru a actualiza cerinţele, cele trei decizii ar trebui să fie înlocuite cu prezenta decizie. Prin urmare, Decizia 2001/183/CE, Decizia 2002/878/CE şi Decizia 2003/466/CE ar trebui să fie abrogate.

(9) Deoarece anumite state membre au nevoie de timp pentru a-şi actualiza laboratoarele naţionale de referinţă în scopul respectării cerinţelor prevăzute în prezenta decizie, aceasta ar trebui să se aplice de la 1 aprilie 2016.

(10) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare şi hrană pentru animale,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...