Back

Marea Adunare Naţională - MAN

Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17.02.1968, fiind abrogat(ă) prin Legea nr. 2/1989.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unităţi administrativ-teritoriale: judeţul, oraşul şi comuna.

Art. 2. -

Capitala Republicii Socialiste România este municipiul Bucureşti.

Art. 3. -

Judeţul este alcătuit din oraşe şi comune - unităţi de bază ale organizării administrativ-teritoriale a ţării - în funcţie de condiţiile geografice, economice şi social-politice, etnice şi de legăturile culturale şi tradiţionale ale populaţiei.

Art. 4. -

Oraşul este centrul de populaţie mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural şi edilitar-gospodăresc.

Oraşele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită în viaţa economică, social-politică şi cultural-ştiinţifică a ţării sau care au condiţii de dezvoltare în aceste direcţii pot fi organizate ca municipii.

Oraşele în care îşi au sediul organele de conducere ale judeţului sînt oraşe-reşedinţă.

Art. 5. -

Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin comunitate de interese şi tradiţii, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social-culturală şi gospodărească a localităţilor rurale.

Satul în care îşi au sediul organele de conducere ale comunei sînt satereşedinţă.

Art. 6. -

Oraşele şi comunele din imediata apropiere a municipiului Bucureşti, a celorlalte municipii şi a oraşelor mai importante pot aparţine de acestea ca unităţi administrativ-teritoriale distincte.

Comunele ce aparţin de municipiul Bucureşti, de celelalte municipii şi oraşe sînt comune suburbane.
Jurisprudență (1)

Art. 7. -

Oraşele şi comunele care, datorită condiţiilor climaterice, hidrologice sau aşezării lor, prezintă importanţa pentru ocrotirea sănătăţii şi asigurarea odihnei cetăţenilor, sînt organizate ca staţiuni balneoclimaterice.

Art. 8. -

Municipiul Bucureşti este organizat pe sectoare, numerotate. Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiului Bucureşti.

Art. 9. -

Unităţile administrativ-teritoriale, denumirea şi componenţa lor, municipiile reşedinţe de judeţe, precum şi satele reşedinţe de comune sînt cele prevăzute în anexă la prezenta lege.

ANEXĂ
Jurisprudență (1)

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI PE JUDEŢE

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Municipiul Bucureşti, Capitala Republicii Socialiste România, se compune din 6 sectoare:

- Sectorul 1

- Sectorul 2

- Sectorul 3

- Sectorul 4

- Sectorul 5

- Sectorul 6

DELIMITAREA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

- Sectorul 1

Situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 2 şi 6, are următoarea delimitare:

Începând de la intersecţia bulevardului 1848, cu bulevardul Republicii şi bulevardul Nicolae Bălcescu, limita de sud urmează traseul: piaţa Nicolae Bălcescu (exclusiv), bulevardul Republicii (exclusiv) pînă la intersecţia cu calea Victoriei, în continuare bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (exclusiv) pînă la podul Elefterie.

- Spre sud-vest limita continuă pe firul rîului Dîmboviţa de la podul Elefterie pînă la strada Ştefan Furtună, pe strada Ştefan Furtună (exclusiv) pînă la calea Plevnei, pe calea Plevnei (exclusiv) pînă la intersecţia Orhideelor cu calea Giuleşti, calea Giuleşti (exclusiv) pînă la Drumul Carierei, Drumul Carierei (inclusiv) pînă la linia căii ferate Bucureşti-Roşiori, linia căii ferate Bucureşti-Roşiori pînă la linia căii ferate de centură.

- Limita nord-vestică urmează calea ferată de centură pînă la liziera vestică a pădurii Tunari.

- Spre est limita o constituie o linie convenţională care porneşte de la liziera vestică a pădurii Tunari pînă la strada Vadul Moldovei (inclusiv), continuă pe această stradă cuprinzînd şi grădina zoologică Băneasa, continuă spre sud pînă la intersecţia căii ferate Bucureşti-Constanţa cu şoseaua Pipera. De la această intersecţie limita urmează traseul pe şoseaua Pipera (exclusiv), calea Floreasca (inclusiv), strada Polonă (inclusiv) pînă la piaţa Alexandru Sahia (exclusiv), strada Xenopol, strada Pictor Verona pînă la intersecţia cu strada Pitar Moşi, strada Pitar Moşi pînă la strada C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti pînă la bulevardul Nicolae Bălcescu, bulevardul Nicolae Bălcescu pînă la intersecţia cu bulevardul Republicii (toate inclusiv);

- Sectorul 2

Situat în partea de nord-est a municipiului, cuprins între sectoarele 1 şi 3, are următoarea delimitare:

Începând de la intersecţia bulevardului Republicii cu bulevardul Nicolae Bălcescu, limita de vest a sectorului urmează traseul: piaţa Nicolae Bălcescu, bulevardul Nicolae Bălcescu pînă la strada C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti pînă la strada Pitar Moşi, strada Pitar Moşi pînă la strada Pictor Verona, strada Pictor Verona pînă la strada Xenopol, strada Xenopol (toate exclusiv) pînă la piaţa Alexandru Sahia, piaţa Alexandru Sahia (inclusiv), strada Polonă, calea Floreasca (ambele exclusiv), şoseaua Pipera (inclusiv) pînă la intersecţia cu calea ferată Bucureşti-Constanţa.

- Spre nord limita sectorului o constituie linia de cale ferată BucureştiConstanţa pînă la gara Pantelimon (exclusiv).

- Spre est limita urmează traseul căii ferate de legătură PantelimonObor pînă la lacul Fundeni, urmînd apoi spre est cursul rîului Colentina pînă la şoseaua Pantelimon.

- Spre sud limita o constituie şoseaua Pantelimon pînă la intersecţia cu şoseaua Vergului, şoseaua Vergului pînă la strada Morarilor, bulevardul Muncii de la intersecţia cu strada Morarilor pînă la intersecţia cu şoseaua Mihai Bravu, piaţa Muncii (inclusiv), în continuare pe calea Călăraşi pînă la intersecţia cu strada Romulus (toate exclusiv), strada Romulus pînă la intersecţia cu strada Mîntuleasa, strada Mîntuleasa pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la bulevardul Hristo Botev (toate inclusiv), bulevardul Hristo Botev pînă la bulevardul Republicii, bulevardul Republicii pînă la intersecţia cu bulevardul 1848 şi bulevardul Nicolae Bălcescu, piaţa Nicolae Bălcescu (toate exclusiv).

Sectorul 3

Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 2 şi 4, are următoarea delimitare:

Începînd de la intersecţia bulevardului Republicii şi bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita de nord urmează traseul: bulevardul Republicii pînă la bulevardul Hristo Botev, bulevardul Hristo Botev (ambele inclusiv) pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la intersecţia cu strada Mîntuleasa, strada Mîntuleasa pînă la strada Romulus, strada Romulus (toate exclusiv) pînă la calea Călăraşi, calea Călăraşi pînă la intersecţia cu şoseaua Mihai Bravu, piaţa Muncii, în continuare bulevardul Muncii pînă la strada Morarilor, strada Morarilor (exclusiv) pînă la intersecţia cu şoseaua Vergului, şoseaua Vergului (exclusiv) pînă la şoseaua Pantelimon, şoseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la rîul Colentina, pe firul rîului (exclusiv) pînă la şoseaua Pantelimon, şoseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la rîul Colentina pînă la strada Peleş (toate inclusiv).

- Spre est limita este formată de strada Peleş (inclusiv), pasajul C.F.R. gara Căţelu, pe linia căii ferate Bucureşti-Olteniţa, pe limita vestică a Întreprinderii de cabluri şi materiale electroizolante şi a întreprinderii de mono şi policristale de siliciu, pe Drumul între Tarlale (inclusiv) de la strada Ghetu Anghel pînă la limita de nord a satului Căţelu, comuna Glina. De aici urmează limita de nord a satului Căţelu pînă la bulevardul Ion Sulea, pe limita de est a Întreprinderii "Cartonajul" şi Autobazei I.T.B., pe limita de sud a acestei autobaze şi a bazei de producţie a Ministerului Construcţiilor Industriale, de unde printr-o linie convenţională spre sud, limita se înscrie pînă la rîul Dîmboviţa.

- Limita de sud urmează firul rîului Dîmboviţa pînă la piaţa Naţiunile Unite (exclusiv).

- Limita de vest o constituie calea Victoriei (inclusiv) pînă la intersecţia acesteia cu bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej şi bulevardul Republicii.

Sectorul 4

Situat în partea de sud a municipiului, cuprins între sectoarele 3 şi 5, are următoarea delimitare:

Începînd din piaţa Naţiunile Unite (inclusiv), limita de nord o constituie firul rîului Dîmboviţa pînă la circa 1800 m est de podul de pe Dîmboviţa de pe şoseaua Vitan-Bîrzeşti.

- Spre est limita o constituie o linie convenţională cu direcţia sud-vest pînă la Drumul Cheile Turzii. Se continuă pe Drumul Cheile Turzii, pe strada Pechiu Ion pînă la şoseaua Berceni, pe şoseaua Berceni pînă la linia de centură (toate inclusiv) cuprinzînd şi cimitirul Berceni.

- Limita de sud o constituie linia de centură, circa 2400 m spre vest de la şoseaua Berceni, cuprinzînd şi unitatea şi depozitul de colectare a metalelor din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice.

- Limita sud-vestică este convenţională, înscriindu-se de la linia de centură cu direcţia nord-vest pînă la Drumul Bercenarului, continuă pe Drumul Bercenarului (inclusiv) pînă la şoseaua Giurgiului.

- Limita de vest a sectorului se înscrie pe şoseaua Giurgiului, calea Şerban Vodă pînă la intersecţia cu strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Cuţitul de Argint, strada Cuţitul de Argint, strada Serg. major Ancuţa Ilie (toate inclusiv), pe limita incintei I.T.A. Bucureşti (inclusiv), pînă la strada Fabrica de Chibrituri, strada Fabrica de Chibrituri (exclusiv) pînă la strada Mitropolitul Filaret, pe strada Mitropolitul Filaret pînă la strada Gazelei, strada Gazelei pînă la calea Rahovei, calea Rahovei (toate inclusiv) pînă la strada Antim, strada Antim, strada Sfinţii Apostoli pînă la strada Apolodor, strada Apolodor (toate exclusiv) pînă la piaţa Naţiunile Unite (inclusiv).

Sectorul 5

Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 4 şi 6, are următoarea delimitare:

Începînd de la intersecţia bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej şi bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita de est a sectorului urmează traseul: calea Victoriei pînă la piaţa Naţiunile Unite (ambele exclusiv), strada Apolodor pînă la strada Sfinţii Apostoli, pe strada Sfinţii Apostoli pînă la strada Antim, strada Antim (toate inclusiv) pînă la calea Rahovei, calea Rahovei pînă la intersecţia cu strada Gazelei, pe strada Gazelei, pe strada Mitropolitul Filaret (toate exclusiv) pînă la strada Fabrica de Chibrituri, pe strada Fabrica de Chibrituri (inclusiv), pe limita incintei I.T.A. Bucureşti (exclusiv), strada Serg. major Ancuţa Ilie, pe strada Cuţitul de Argint pînă la strada Mitropolitul Veniamin Costache, pe strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, calea Şerban Vodă, şoseaua Giurgiului (toate exclusiv) pînă la linia de cale ferată Bucureşti-Giurgiu.

- Limita sud-estică este formată de o linie convenţională spre vest de la intersecţia căii ferate Bucureşti-Giurgiu cu şoseaua Giurgiului pînă la strada Orşova, pe strada Orşova (inclusiv) pînă la Bucureşti-Măgurele. Limita continuă cu o linie convenţională de la intersecţia şoselei Bucureşti-Măgurele cu strada Orşova, spre nord-vest pînă la drumul ce face legătura cu gara Vîrteju; se continuă pe acest drum cu direcţia nordest pînă la strada Botorca, pe strada Botorca (inclusiv) pînă la strada Simfoniei; de la strada Simfoniei spre sud-vest pe drumul ce face legătura cu strada Piatra Şoimului, pe strada Drăganul (exclusiv) intersectînd şoseaua Alexandriei în dreptul km 8, apoi staţia de pompare a Întreprinderii canal-apă Bucureşti, urmează strada Ghidiceni spre sudvest circa 800 m, de unde continuă cu o linie convenţională pînă la prelungirea Ghencea la intersecţia cu intrarea Floarea Galbenă cuprinzînd şi Staţiunea experimentală de plante medicinale Bucureşti.

- Spre nord limita sectorului urmează traseul: prelungirea Ghencea de la intrarea Floarea Galbenă pînă la strada Alexandru Moghioroş, pe bulevardul Ghencea pînă la intersecţia cu calea 13 Septembrie, de unde se înscrie pe Drumul Sării, bulevardul Geniului, şoseaua Cotroceni pînă la rîul Dîmboviţa (toate exclusiv), de unde urmează firul rîului Dîmboviţa pînă la podul Elefterie, în continuare pe bulevardul Gheorghe GheorghiuDej (inclusiv) pînă la intersecţia cu calea Victoriei.

Sectorul 6

Situat în partea de vest a municipiului, cuprins între sectoarele 1 şi 5, are următoarea delimitare:

Începînd de la intersecţia rîului Dîmboviţa cu strada Ştefan Furtună şi şoseaua Cotroceni, limita de est a sectorului urmează traseul: şoseaua Cotroceni, bulevardul Geniului, Drumul Sării (toate inclusiv) pînă la intersecţia cu calea 13 Septembrie şi bulevardul Ghencea.

- Spre sud limita sectorului urmează traseul: bulevardul Ghencea, prelungirea Ghencea (ambele inclusiv) pînă la intrarea Floarea Galbenă.

- Spre vest limita o constituie o linie convenţională care porneşte din dreptul intrării Floarea Galbenă pînă la complexul de sere floricole (exclusiv), pe limita de sud şi de est a acestuia pînă la strada Emil Bodnaraş, pe strada Emil Bodnaraş (inclusiv) spre vest pînă la linia căii ferate de centură spre nord, apoi pe această linie ferată pînă la canalul Argeş, canalul Argeş, pînă la staţia Întreprinderii canal-apă Bucureşti, de aici pe canalul deversor pînă la rîul Dîmboviţa, se continuă pe rîul Dîmboviţa pînă la Drumul Morii.

- Spre nord sectorul este limitat pe traseul căii ferate Bucureşti-Roşiori, începînd de la Drumul Morii pînă la Drumul Carierei (exclusiv), calea Giuleşti pînă la intersecţia cu şoseaua Orhideelor, în continuare pe calea Plevnei pînă la strada Ştefan Furtună, pe strada Ştefan Furtună pînă la rîul Dîmboviţa (toate inclusiv).

SECTORUL AGRICOL ILFOV

subordonat municipiului Bucureşti

Oraşe .......................... 1
Comune ........................ 26
Sate .......................... 73
- din care, aparţin oraşului ... 1

Modificări (5)

B. ORAŞE

Denumirea oraşului Sate ce aparţin oraşului
1. BUFTEA 1. Buciumeni

C. COMUNE

Nr. crt. Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Afumaţi 1. Afumaţi
2. Baloteşti 1. Baloteşti
2. Dumbrăveni
3. Săftica
3. Bragadiru 1. Bragadiru
4. Brăneşti 1. Brăneşti
2. Islaz
3. Pasărea
4. Vadu Anei
5. Cernica 1. Cernica
2. Bălăceanca
3. Căldăraru
4. Poşta
5. Ţinganu
6. Chiajna 1. Chiajna
2. Dudu
3. Roşu
7. Chitila 1. Chitila
2. Rudeni
8. Ciolpani 1. Ciolpani
2. Izvorani
3. Lupăria
4. Piscu
9. Corbeanca 1. Corbeanca
2. Ostratu
3. Petreşti
4. Tamaşi
10. Dascălu 1. Dascălu
2. Creaţa
3. Gagu
4. Runcu
11. Dobroeşti 1. Dobroeşti
2. Fundeni
12. Găneasa 1. Găneasa
2. Cozieni
3. Moara Domnească
4. Piteasca
5. Şindriliţa
13. Glina 1. Glina
2. Căţelu
3. Manolache
14. Gruiu 1. Gruiu
2. Lipia
3. Siliştea Snagovului
4. Santu-Floreşti
15. Jilava 1. Jilava
16. Măgurele 1. Măgurele
2. Alunişu
3. Dumitrana
4. Pruni
5. Vîrteju
17. Moara Vlăsiei 1. Moara Vlăsiei
2. Căciulaţi
18. Mogoşoaia 1. Mogoşoaia
19. Otopeni 1. Otopeni
2. Odăile
20. Pantelimon 1. Pantelimon
21. Periş 1. Periş
2. Bălteni
3. Buriaş
22. Popeşti-Leordeni 1. Popeşti-Leordeni
23. Snagov 1. Snagov
2. Ciofliceni
3. Ghermăneşti
4. Timcăbeşti
5. Vlădiceasca
24. Ştefăneştii de Jos 1. Ştefăneştii de Jos
2. Creţuleasca
3. Ştefăneştii de Sus
25. Tunari 1. Tunari
2. Dimieni
26. Voluntari 1. Voluntari

Modificări (5)

JUDEŢUL ALBA

cu reşedinţa în municipiul Alba Iulia

Municipii ............................ 1
Oraşe ................................ 8
Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ...................... 58
Comune ............................... 67
- din care, suburbane ................ 1
Sate ................................. 658
- din care, aparţin oraşelor ......... 30

Modificări (8)

A. MUNICIPII

Denumirea municipiului Localităţi componente ale municipiului
1. ALBA IULIA 1. ALBA IULIA
2. Barabant
3. Miceşti
4. Oarda
5. Pîclişa
Comune suburbane Sate componente ale comunei suburbane
1. Ciugud 1. Ciugud
2. Drîmbar
3. Dumbrava
4. Hăpria
5. Şeuşa
6. Teleac


Modificări (1)

B. ORAŞE

Denumirea oraşului Localităţi componente ale oraşului Sate ce aparţin oraşului
1. ABRUD 1. ABRUD
2. Abrud-Sat
3. Gura Cornei
4. Soharu
2. AIUD 1. AIUD 1. Ciumbrud
2. Aiudul de Sus 2. Gîrbova de Jos
3. Gimbaş 3. Gîrbova de Sus
4. Măgina 4. Girboviţa
5. Păgida 5. Sîncrai
6. Ţifra
3. BLAJ 1. BLAJ 1. Manarade
2. Deleni-Obîrşie 2. Spătac
3. Fliteşti
4. Izvoarele
5. Petrisat
6. Tiur
7. Veza
4. CÎMPENI 1. CÎMPENI
2. Bonceşti
3. Borleşti
4. Boteşti
5. Certege
6. Coasta Vîscului
7. Dănduţ
8. Dealu Bistrii
9. Dealu Capsei
10. Dric
11. Faţa Abrudului
12. Floreşti
13. Furduieşti
14. Mihoeşti
15. Motorăşti
16. Peste Valea Bistrii
17. Poduri
18. Sorliţa
19. Tomuseşti
20. Valea Bistrii
21. Valea Caselor
22. Vîrşi
5. CUGIR 1. CUGIR
2. Bocşitura
3. Bucuru
4. Călene
5. Feţeni
6. Goaşele
7. Mugeşti
8. Vinerea
6. OCNA MUREŞ 1. OCNA MUREŞ 1. Cisteiu de Mureş
2. Uioara de Jos 2. Micoşlaca
3. Uioara de Sus 3. Războieni-Cetate
7. SEBEŞ 1. SEBEŞ 1. Răhău
2. Lancrăm
3. Petreşti
8. ZLATNA
1. Boteşti
2. Budeni
3. Dealu Roatei
4. Dobrot
5. Dumbrava
6. Fenea
7. Galaţi
8. Izvoru Ampoiului
9. Pătrîngeni
10. Pirita
11. Pîrău Gruiului
12. Podu lui Paul
13. Runc
14. Ruşi
15. Suşeni
16. Trîmpoiele
17. Valea Mică
18. Vîltori

Modificări (3)

C. COMUNE

Nr. crt. Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Albac 1. Albac
2. Baraşti
3. Budăieşti
4. Cioneşti
5. Costeşti
6. Dealu Lămăşoi
7. Deve
8. După Pleşe
9. Faţa
10. Pleşeşti
11. Potionci
12. Rogoz
13. Roşeşti
14. Ruseşti
15. Sohodol
16. Tamboreşti
2. Almaşu Mare 1. Almaşu Mare
2. Almaşu de Mijloc
3. Brădet
4. Cheile Cibului
5. Cib
6. Glod
7. Naădăştia
3. Arieşeni 1. Arieşeni
2. Avrămeşti
3. Bubeşti
4. Casa de Piatră
5. Coblea
6. Dealu Bajului
7. Faţa Cristesei
8. Faţa Lăpuşului
9. Galbena
10. Hodobana
11. Izlaz
12. Pănteşti
13. Patrahăiteşti
14. Poieniţa
15. Raviceşti
16. Sturu
17. Ştei-Arieşeni
18. Vănvuceşti
4. Avram Iancu 1. Avram Iancu
2. Achimeteşti
3. Avrămeşti
4. Bădăi
5. Boldeşti
6. Călugăreşti
7. Căsoaia
8. Cîndeşti
9. Cirăşti
10. Cîrtuleşti
11. Coceşti
12. Cocoşeşti
13. Coroieşti
14. Dealu Crişului
15. Doleşti
16. Dumăceşti
17. Gojeieşti
18. Helereşti
19. Inceşti
20. Jojei
21. Marteşti
22. Orgeşti
23. Pătruţeşti
24. Plai
25. Puşeleşti
26. Şoiceşti
27. Şterteşti
28. Tîrsa
29. Tîrsa-Plai
30. Valea Maciului
31. Valea Uţului
32. Verdeşti
33. Vidrişoara
5. Baia de Arieş 1. Baia de Arieş
2. Brăzeşti
3. Cioara de Sus
4. Muncelu
5. Sartăş
6. Simuleşti
6. Berghin 1. Berghin
2. Ghirbom
3. Henig
4. Straja
7. Bistra 1. Bistra
2. Aroneşti
3. Băleşti
4. Băleşti-Cătun
5. Bîrleşti
6. Cheleteni
7. Ciuldeşti
8. Creţeşti
9. Dealu Muntelui
10. Dîmbureni
11. Durăşti
12. Găneşti
13. Gîrde
14. Hodişeşti
15. Hudriceşti
16. Lipaia
17. Lunca Largă
18. Lunca Merilor
19. Mihăieşti
20. Nămaş
21. Novăceşti
22. Perjeşti
23. Poiana
24. Poiu
25. Rătitiş
26. Runcuri
27. Sălăgeşti
28. Ştefanca
29. Tolăceşti
30. Tomnatec
31. Trişoreşti
32. Ţărăneşti
33. Vîrşi-Rontu
34. Vîrşii Mari
35. Vîrşii Mici
8. Blandiana 1. Blandiana
2. Acmariu
3. Ibru
4. Poieni
5. Răcătău
9. Bucium 1. Bucium
2. Angheleşti
3. Bisericani
4. Bucium-Sat
5. Cerbu
6. Ciuculeşti
7. Coloşeni
8. Dogăreşti
9. Fereşti
10. Floreşti
11. Gura Izbitei
12. Heleşti
13. Izbicioara
14. Izbita
15. Jurcuieşti
16. Lupuleşti
17. Măgura
18. Muntari
19. Petreni
20. Poiana
21. Poieni
22. Stîlnişoara
23. Valea Abruzel
24. Valea Albă
25. Valea Cerbului
26. Valea Negrilesii
27. Valea Poienii
28. Valea Şesii
29. Văleni
30. Vîlcea
10. Cenade 1. Cenade
2. Capu Dealului
3. Gorgan
11. Cergău 1. Cergău Mare
2. Cergău Mic
3. Lupu
12. Ceru-Băcăinţi 1. Ceru-Băcăinţi
2. Bolovăneşti
3. Bulbuc
4. Cucuta
5. Curpeni
6. Dumbrăviţa
7. Fîntînele
8. Groşi
9. Valea Mare
10. Viezuri
13. Cetatea de Baltă 1. Cetatea de Baltă
2. Crăciunelu de Sus
3. Sîntămarie
4. Tătîrlaua
14. Ciuruleasa 1. Ciuruleasa
2. Bidigeşti
3. Bodreşti
4. Bogleşti
5. Buninginea
6. Gheduleşti
7. Mătişeşti
8. Morăreşti
9. Vulcan
15. Cilnic 1. Cilnic
2. Cut
3. Deal
16. Cricău 1. Cricău
2. Craiva
3. Tibru
17. Crăciunelu de Jos 1. Crăciunelu de Jos
2. Bucerdea Grînoasă
3. Cornu
4. Pădure
5. Pînca
18. Daia Română 1. Daia Română
19. Doştat 1. Doştat
2. Boz
3. Dealul Doştatului
20. Fărău 1. Fărău
2. Heria
3. Medveş
4. Sînbenedic
5. Şilea
21. Galda de Jos 1. Galda de Jos
2. Benic
3. Cetea
4. Galda de Sus
5. Lupşeni
6. Măgura
7. Mesentea
8. Oiejdea
9. Poiana Galdei
10. Răicani
11. Zăgriş
22. Gîrbova 1. Gîrbova
2. Cărpiniş
3. Reciu
23. Gîrda de Sus 1. Gîrda de Sus
2. Biharia
3. Dealu Frumos
4. Dealu Ordincuşii
5. Dobreşti
6. Gheţari
7. Gîrda Seaca
8. Hănăşeşti
9. Huzăreşti
10. Izvoarele
11. Munună
12. Ocoale
13. Plai
14. Plişti
15. Scoarţa
16. Snide
17. Suceşti
24. Hopîrta 1. Hopîrta
2. Silivaş
3. Spălanca
4. Turdaş
5. Vama Seacă
25. Horea 1. Horea
2. Baba
3. Buteşti
4. Dîrleşti
5. Fericet
6. Giurgiuţ
7. Mănceşti
8. Mătişeşti
9. Niculeşti
10. Pătruşeşti
11. Petreasa
12. Preluca
13. Teiu
14. Trifeşti
15. Zînzeşti
26. Ighiu 1. Ighiu
2. Bucerdea Vinoasă
3. Ighiel
4. Şard
5. Ţelna
27. Întregalde 1. Întregalde
2. Dealu Geoagiului
3. Ghioncani
4. Ilieşti
5. Ivaniş
6. Mărineşti
7. Modoleşti
8. Necrileşti
9. Popeşti
10. Sfîrcea
11. Tecşeşti
28. Jidvei 1. Jidvei
2. Bălcaciu
3. Căpîlna de Jos
4. Feisa
5. Veseuş
29. Livezile 1. Livezile
2. Izvoarele
3. Poiana Aiudului
4. Vălişoara
30. Lopadea Nouă 1. Lopadea Nouă
2. Asinip
3. Beţa
4. Băgău
5. Cicîrd
6. Ciuguzel
7. Ocnişoara
8. Odverem
31. Lunca Mureşului 1. Lunca Mureşului
2. Gura Arieşului
32. Lupşa 1. Lupşa
2. Bîrdeşti
3. Bîrzan
4. Curmătură
5. După Deal
6. Geamăna
7. Hădărău
8. Holobani
9. Lazuri
10. Lunca
11. Mănăstire
12. Mărgaia
13. Muşca
14. Piţiga
15. Pîrîu-Cărbunari
16. Poşogani
17. Şasa
18. Trifeşti
19. Valea Holhorii
20. Valea Lupşii
21. Valea Şesii
22. Văi
23. Vinţa
33. Meteş 1. Meteş
2. Ampoiţa
3. Isca
4. Lunca Ampoiţei
5. Lunca Meteşului
6. Pădurea
7. Poiana Ampoiului
8. Poiana Ursului
9. Presaca Ampoiului
10. Remetea
11. Tăuţi
12. Văleni
34. Mihalţ 1. Mihalţ
2. Cistei
3. Obreja
4. Zărieş
35. Mirăslău 1. Mirăslău
2. Cicău
3. Decea
4. Lopadea Veche
5. Ormeniş
6. Rachiş
36. Mogoş 1. Mogoş
2. Bărbeşti
3. Bîrleşti
4. Bîrleşti-Cătun
5. Bîrzogani
6. Boceşti
7. Bogdăneşti
8. Buteşti
9. Cojocani
10. Cristeşti
11. Mămăligani
12. Negreşti
13. Onceşti
14. Poienile Mogoş
15. Tomeşti
16. Valea Barnii
17. Valea Bîrluţeşti
18. Valea Coceşti
19. Valea Giogeşti
20. Valea Mlacii
21. Valea Ţupilor
37. Noşlac 1. Noşlac
2. Căptălan
3. Copand
4. Gabud
5. Stîna de Mureş
6. Valea Ciuciului
38. Ocoliş 1. Ocoliş
2. Lunca Largă
3. Runc
4. Vidolm
39. Ohaba 1. Ohaba
2. Colibi
3. Măghierat
4. Secăşel
40. Pianu 1. Pianu de Sus
2. Pianu de Jos
3. Plaiuri
4. Purcăreţi
5. Strungari
41. Poiana Vadului 1. Poiana Vadului
2. Costeşti
3. Duduieni
4. Făgetu de Jos
5. Făgetu de Sus
6. Hănăşeşti
7. Lupăieşti
8. Morcăneşti
9. Păsteşti
10. Petelei
11. Stăneşti
42. Ponor 1. Ponor
2. După Deal
3. Geogel
4. Măcăreşti
5. Valea Bucurului
6. Vale în Jos
43. Poşaga 1. Poşaga de Jos
2. Corţeşti
3. Inceşti
4. Lunca
5. Orăşti
6. Poşaga de Sus
7. Săgagea
44. Rădeşti 1. Rădeşti
2. Leorinţ
3. Meşcreac
4. Şoimuş
45. Rimetea 1. Rimetea
2. Colţeşti
46. Rîmeţ 1. Rîmeţ
2. Boţani
3. Brădeşti
4. Cheia
5. Cotorăşti
6. Floreşti
7. Olteni
8. Valea Făgetului
9. Valea Inzelului
10. Valea Mănăstirii
11. Valea Poienii
12. Valea Uzei
13. Vlădeşti
47. Roşia Montană 1. Roşia Montană
2. Bălmoşeşti
3. Blideşti
4. Bunta
5. Cărpiniş
6. Coasta Henţii
7. Corna
8. Curături
9. Dăroaia
10. Gîrda-Bărbuleşti
11. Gura Roşiei
12. Iacobeşti
13. Ignăţeşti
14. Şoal
15. Ţarina
16. Vîrtop
48. Roşia de Secaş 1. Roşia de Secaş
2. Tău
3. Ungurei
49. Sălciua 1. Sălciua de Jos
2. Dealu Caselor
3. Dumeşti
4. Sălciua de Sus
5. Sub Piatră
6. Valea Largă
50. Săliştea 1. Săliştea
2. Mărgineni
3. Săliştea-Deal
4. Tărtăria
51. Săsciori 1. Săsciori
2. Căpîlna
3. Dumbrava
4. Laz
5. Loman
6. Pleşi
7. Răchita
8. Sebeşel
9. Tonea
52. Scărişoara 1. Scărişoara
2. Bîrleşti
3. Boteşti
4. Faţa-Lăzeşti
5. Floreşti
6. Lăzeşti
7. Lespezea
8. Maţei
9. Negeşti
10. Prelucă
11. Runc
12. Sfoartea
13. Ştiuleţi
14. Trînceşti
53. Sincel 1. Sîncel
2. Iclod
3. Pănade
54. Sîntimbru 1. Sîntimbru
2. Coşlariu
3. Dumitra
4. Galtiu
5. Totoi
55. Sohodol 1. Sohodol
2. Băzeşti
3. Bîlăneşti
4. Bobăreşti
5. Brădeana
6. Burzoneşti
7. Deonceşti
8. Dilimani
9. Furduieşti
10. Gura Sohodol
11. Hoancă
12. Joldiseşti
13. Lazuri
14. Leheşti
15. Lumineşti
16. Medreşti
17. Morareşti
18. Muneşti
19. Năpăieşti
20. Nelegeşti
21. Nicoreşti
22. Peleş
23. Poiana
24. Robeşti
25. Sicoieşti
26. Surdeşti
27. Sebişeşti
28. Şimoceşti
29. Ţoci
30. Valea Verde
31. Vlădoşeşti
56. Stremţ 1. Stremţ
2. Faţa Pietrii
3. Geoagiu de Sus
4. Geomal
57. Şibot 1. Şibot
2. Balomiru de Cîmp
3. Băcăinţi
4. Sărăcsău
58. Şona 1. Şona
2. Alecuş
3. Biia
4. Doptău
5. Lunca Tîrnavei
6. Sînmiclăuş
7. Valea Sasului
59. Şpring 1. Şpring
2. Carpen
3. Carpenii de Sus
4. Cunţa
5. Draşov
6. Vingard
60. Şugag 1. Şugag
2. Arţi
3. Bîrsana
4. Dobra
5. Jidoştina
6. Mărtinie
7. Tău Bistra
61. Teiuş 1. Teiuş
2. Beldiu
3. Căpud
4. Coşlariu Nou
5. Peţelca
62. Unirea 1. Unirea
2. Ciugudu de Jos
3. Ciugudu de Sus
4. Dumbrava
5. Inoc
6. Măhăceni
63. Vadu Moţilor 1. Vadu Moţilor
2. Bodeşti
3. Burzeşti
4. Dealu Frumos
5. Lăzeşti
6. Necşeşti
7. Poduri-Briceşti
8. Popeştii de Jos
9. Popeştii de Sus
10. Tomuţeşti
11. Toţeşti
12. Vîltori
64. Valea Lungă 1. Valea Lungă
2. Făget
3. Glogoveţ
4. Lodroman
5. Lunca
6. Tăuni
65. Vidra 1. Vidra
2. Băi
3. Bobăreşti
4. Bogdăneşti
5. Bordeştii Poieni
6. Culdeşti
7. Dealu Goieşti
8. Dos
9. Dosu Luncii
10. Dosu Văseşti
11. Dragoieşti-Luncă
12. Ficăreşti
13. Gligoreşti
14. Goieşti
15. Haiduceşti
16. Hărăşti
17. Hoancă
18. Jefleşti
19. Lunca
20. Lunca Bisericii
21. Lunca de Jos
22. Lunca Goieşti
23. Lunca Veseşti
24. Modoleşti
25. Nemeşi
26. Oideşti
27. Pitărceşti
28. Pleşcuţa
29. Poieni
30. Ponorel
31. Puiuleţeşti
32. Runc
33. Segaj
34. Urdeş
35. Valea Morii
36. Văseşti
37. Vîlcăneasa
38. Vîlceşti
39. Vîrtăneşti
66. Vinţu de Jos 1. Vinţu de Jos
2. Ciocaşu
3. Cîmpu Goblii
4. Crişeni
5. Dealu Ferului
6. Gura Cuţului
7. Haţegana
8. Inuri
9. Laz
10. Mătăcina
11. Mereteu
12. Pîrău lui Mihai
13. Poieniţa
14. Stăuini
15. Valea Goblii
16. Valea lui Mihai
17. Valea Vinţului
18. Vurpăr

Modificări (4)

JUDEŢUL ARAD

cu reşedinţa în municipiul Arad

Municipii ........................... 1
Oraşe ............................... 7
Localitati componente ale municipiilor şi ale oraşelor ...................... 10
Comune ............................... 67
- din care, suburbane ................ 4
Sate ................................. 273
- din care, aparţin oraşelor ......... 7

Modificări (3)

A. MUNICIPII

Denumirea municipiului Comune suburbane Sate componente ale comunei suburbane
1. ARAD 1. Fîntînele 1. Fîntînele
2. Aluniş
3. Frumuşeni
4. Tisa Nouă
2. Livada 1. Livada
2. Sînleani
3. Şofronea 1. Şofronea
2. Sînpaul
4. Vladimirescu 1. Vladimirescu
2. Cicir
3. Horia
4. Mîndruloc

Modificări (1)

B. ORAŞE

Denumirea oraşului Sate ce apartin oraşului
1. CHIŞINEU-CRIŞ 1. Nădab
2. CURTICI 1. Dorobanţi
3. INEU 1. Mocrea
Localitati componente ale oraşului
4. LIPOVA 1. LIPOVA
2. Radna
3. Şoimoş
5. NĂDLAC
6. PÎNCOTA 1. Măderat
7. SEBIŞ 1. Donceni
2. Prunişor
3. Sălăjeni

C. COMUNE

Nr. crt. Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Almaş 1. Almaş
2. Cil
3. Joia Mare
4. Rădeşti
2. Apateu 1. Apateu
2. Berechiu
3. Moţiori
3. Archiş 1. Archiş
2. Bîrzeşti
3. Groşeni
4. Nermiş
4. Bata 1. Bata
2. Bacău de Mijloc
3. Bulci
4. Ţela
5. Beliu 1. Beliu
2. Beneşti
3. Bochia
4. Lunca Teuzului
5. Secaci
6. Tăgădău
6. Birchiş 1. Birchiş
2. Căpălnaş
3. Ostrov
4. Virismort
7. Bîrsa 1. Bîrsa
2. Aldeşti
3. Hodiş
4. Voivodeni
8. Bîrzava 1. Bîrzava
2. Bătuţa
3. Căpruţa
4. Dumbrăviţa
5. Groşii Noi
6. Lalaşinţ
7. Monoroştia
8. Slatina de Mureş
9. Bocsig 1. Bocsig
2. Mînerău
3. Răpsig
10. Brazii 1. Brazii
2. Buceava-Soimuş
3. Iacobini
4. Mădrigeşti
5. Secaş
11. Buteni 1. Buteni
2. Berindia
3. Cuied
4. Livada
12. Cărand 1. Cărand
2. Seliştea
13. Cermei 1. Cermei
2. Avram Iancu
3. Şomoşcheş
14. Chisindia 1. Chisindia
2. Păiuşeni
3. Văsoaia
15. Conop 1. Conop
2. Belotinţ
3. Chelmac
4. Milova
5. Odvoş
16. Covăsinţ 1. Covăsinţ
17. Craiva 1. Craiva
2. Chişlaca
3. Ciunteşti
4. Coroi
5. Mărăuş
6. Rogoz de Beliu
7. Stoineşti
8. Susag
9. Şiad
10. Tălmaci
18. Dezna 1. Dezna
2. Buhani
3. Laz
4. Neagra
5. Slatina de Criş
19. Dieci 1. Dieci
2. Cociuba
3. Crocna
4. Revetiş
5. Roşia
20. Dorgoş 1. Dorgoş
2. Bruznic
3. Pătîrş
4. Ususău
5. Zăbalţ
21. Felnac 1. Felnac
2. Bodrogu Nou
3. Călugăreni
4. Zădăreni
22. Ghioroc 1. Ghioroc
2. Cuvin
3. Miniş
23. Grăniceri 1. Grăniceri
2. Şiclău
24. Gurahonţ 1. Gurahonţ
2. Bonţeşti
3. Dulcele
4. Feniş
5. Honţişor
6. Iosaş
7. Musteşti
8. Pescari
9. Valea Mare
10. Zimbru
25. Hălmagiu 1. Hălmagiu
2. Băneşti
3. Bodeşti
4. Brusturi
5. Cristeşti
6. Ioneşti
7. Leasa
8. Leştioara
9. Poienari
10. Tisa
11. Ţărmure
26. Hălmăgel 1. Hălmăgel
2. Luncşoara
3. Sîrbi
4. Tîrnăviţa
5. Ţoheşti
27. Hăşmaş 1. Hăşmaş
2. Agrişu Mic
3. Botfei
4. Clit
5. Comăneşti
6. Urvişu de Beliu
28. Igneşti 1. Igneşti
2. Minead
3. Nădălbeşti
4. Susani
29. Iratoşu 1. Iratoşu
2. Variaşu Mare
3. Variaşu Mic
30. Macea 1. Macea
2. Sînmartin
31. Mişca 1. Mişca
2. Satu Nou
3. Vînători
4. Zerindu Mic
32. Moneasa 1. Moneasa
2. Rănuşa
33. Olari 1. Olari
2. Sîntea Mică
34. Păuliş 1. Păuliş
2. Baraţca
3. Cladova
4. Sîmbăteni
35. Pecica 1. Pecica
2. Bodrogu Vechi
3. Sederhat
4. Turnu
36. Peregu Mare 1. Peregu Mare
2. Peregu Mic
37. Petriş 1. Petriş
2. Corbeşti
3. Ilteu
4. Obîrşia
5. Roşia Nouă
6. Selişte
38. Pilu 1. Pilu
2. Vărsand
39. Pleşcuţa 1. Pleşcuţa
2. Aciuţa
3. Budeşti
4. Dumbrava
5. Gura Văii
6. Rostoci
7. Tălagiu
40. Săvîrşin 1. Săvîrşin
2. Căprioara
3. Cuiaş
4. Hălăliş
5. Pîrneşti
6. Temeşeşti
7. Toc
8. Troaş
9. Valea Mare
41. Secusigiu 1. Secusigiu
2. Munar
3. Satu Mare
4. Sînpetru German
42. Seleuş 1. Seleuş
2. Iermata
3. Moroda
43. Semlac 1. Semlac
44. Sintea Mare 1. Sintea Mare
2. Adea
3. Ţipar
45. Sîntana 1. Sîntana
2. Caporal Alexa
46. Socodor 1. Socodor
47. Şagu 1. Şagu
2. Cruceni
3. Firiteaz
4. Fiscut
5. Hunedoara Timişană
48. Şeitin 1. Şeitin
49. Şepreuş 1. Şepreuş
50. Şicula 1. Şicula
2. Chereluş
3. Gurba
51. Şilindia 1. Şilindia
2. Camna
3. Iercoşeni
4. Luguzău
5. Satu Mic
52. Şimand 1. Şimand
53. Şiria 1. Şiria
2. Galşa
3. Mîsca
54. Şiştarovăţ 1. Şiştarovăţ
2. Cuveşdia
3. Labaşinţ
4. Varniţa
55. Tauţ 1. Tauţ
2. Minişel
3. Minişu de Sus
4. Nadăş
56. Tîrnova 1. Tîrnova
2. Agrişu Mare
3. Arăneag
4. Chier
5. Drauţ
6. Dud
57. Vărădia de Mureş 1. Vărădia de Mureş
2. Baia
3. Juliţa
4. Lupeşti
5. Nicolae Bălcescu
6. Stejar
58. Vinga 1. Vinga
2. Mailat
3. Mănăştur
59. Vîrfurile 1. Vîrfurile
2. Avram Iancu
3. Groşi
4. Lazuri
5. Măgulicea
6. Mermeşti
7. Poiana
8. Vidra
60. Zabrani 1. Zăbrani
2. Chesinţ
3. Neudorf
61. Zărand 1. Zărand
2. Cintei
62. Zerind 1. Zerind
2. Iermata Neagră
63. Zimandu Nou 1. Zimandu Nou
2. Andrei Şaguna
3. Zimandeuz

Modificări (6)
se încarcă...