Back

Marea Adunare Naţională - MAN

Legea nr. 31/1968 pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală al Republicii Socialiste România din 12 noiembrie 1968

În vigoare de la 13.11.1968

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

EXPUNERE DE MOTIVE

Intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală face necesară adoptarea unei legi de punere în aplicare care să servească la soluţionarea diferitelor situaţii tranzitorii.

În primul articol al legii de punere în aplicare a Codului de procedură penală se prevede că sînt abrogate Codul de procedură penală din 19 martie 1936, precum şi dispoziţiile din alte legi care sînt contrarii prevederilor noului cod.

În art. 2 alin. 1 se prevede că actele şi lucrările efectuate potrivit dispoziţiilor legii anterioare, pînă la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală rămîn valabile, consacrîndu-se astfel principiul că actele de procedură sînt guvernate de legea din momentul în care ele au fost efectuate (neretroactivitatea legii de procedură penală).

În alineatul 2 al aceluiaşi articol se prevede că nulitatea unui act sau a unei lucrări efectuate sub legea anterioară va putea fi invocată numai în condiţiile noului Cod de procedură penală. Această dispoziţie constituie o derogare de la principiul neretroactivităţii legii de procedură penală, în sensul că nulităţile prevăzute de legea anterioară, dar care nu mai sînt prevăzute de noua lege, nu mai pot fi invocate.

În alineatul 3 al aceluiaşi articol se prevede că hotărîrile şi ordonanţele intervenite anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală vor fi calificate, în ceea ce priveşte efectele lor, potrivit dispoziţiilor art. 11 din acest cod, în raport cu cauzele care au determinat emiterea acelor hotărîri sau ordonanţe. Această dispoziţie constituie de asemenea o derogare de la principiu neretroactivităţii legii de procedură penală, justificată de necesitatea de a se unifica efectele hotărîrilor şi ordonanţelor intervenite sub legea anterioară de procedură penală cu efectele hotărîrilor sau ordonanţelor intervenite sub noul Cod de procedură penală.

Cu privire la regulile de competenţă înscrise în noul cod, art. 3 prevede că acestea se aplică şi cauzelor în care procesul penal a fost pornit înainte de intrarea în vigoare a acestuia, numai dacă nu a intervenit o hotărîre în primă instanţă. Noile reguli de competenţă sînt întotdeauna presupuse a fi mai potrivite pentru o mai bună administrare a justiţiei, ele însă nu-şi pot găsi aplicare atunci cînd a intervenit o hotărîre judecătorească, chiar nedefinitivă.

În art. 4 se arată că hotărîrile sînt supuse căilor de atac prevăzute de legea în vigoare la data pronunţării lor, aceasta potrivit principiului că o hotărîre judecătorească nu poate fi reformată decît prin exercitarea căilor de atac prevăzute de legea din momentul în care au fost pronunţate.

În ceea ce priveşte termenele procedurale, în art. 5 se prevede că durata lor este aceea prevăzută de legea în vigoare la data cînd ele au început să curgă. Această dispoziţie a fost înscrisă pentru garantarea drepturilor părţilor.

Art. 6 din lege reglementează situaţia specială a acelor infracţiuni pentru care, potrivit noului Cod penal, punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plîngerea prealabilă a părţii vătămate, fără ca legea anterioară să fi cerut o astfel de condiţie. În asemenea cazuri se prevede că termenul pentru introducerea plîngerii prealabile curge de la data intrării în vigoare a noului Cod penal, iar dacă procesul penal este în curs, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 286 din Codul de procedură penală. În felul acesta desfăşurarea procesului penal în cazul infracţiunilor supuse plîngerii prealabile este asigurată.

Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Pe data intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală al Republicii Socialiste România din 12 noiembrie 1968 se abrogă Codul de procedură penală din 19 martie 1936, precum şi dispoziţiile din alte legi contrare prevederilor noului cod.

Art. 2. -

Actele şi lucrările efectuate potrivit dispoziţiilor legii anterioare pînă la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală rămîn valabile.

Nulitatea oricărui act sau oricărei lucrări, efectuate sub legea anterioară, poate fi invocată numai în condiţiile noului Cod de procedură penală.

Hotărîrile şi ordonanţele intervenite anterior vor fi calificate, în ceea ce priveşte efectele lor, potrivit dispoziţiilor art. 11 din noul Cod de procedură penală, în raport cu cauzele care le-au determinat.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Regulile de competenţă din noul Cod de procedură penală se aplică şi cauzelor în care procesul penal a fost pornit înainte de intrarea în vigoare a acestui cod, afară de cazul cînd a intervenit o hotărîre în primă instanţă.

Art. 4. -

Hotărîrile sînt supuse căilor de atac prevăzute de legea în vigoare la data pronunţării lor.

Art. 5. -

Termenele sînt cele prevăzute de legea în vigoare la data cînd au început să curgă.

Art. 6. -

În cazul infracţiunilor săvîrşite înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal, pentru care, potrivit acestui cod, punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate, fără ca legea anterioară să fi cerut această condiţie, termenul pentru introducerea plîngerii curge de la data intrării în vigoare a noului Cod penal, iar dacă procesul penal este în curs, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 286 din Codul de procedură penală.

Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţională la 12 noiembrie 1968, întrunind din cele 417 voturi exprimate, 416 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
Preşedintele Marii Adunări Naţionale,
ŞTEFAN VOITEC

Bucureşti, 12 noiembrie 1968.

Nr. 31.

În conformitate cu dispoziţiile art. 57 din Constituţia Republicii Socialiste România semnăm această lege.

Preşedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU

Bucureşti, 12 noiembrie 1968.

se încarcă...