Back

Act Internaţional

Convenţia europeană în domeniul informaţiei asupra dreptului străin din 07.06.1968 *)

În vigoare de la 26.03.1991

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii,

considerînd că scopul Consiliului Europei este acela de a realiza o uniune mai strînsă între membrii săi,

convinse că stabilirea unui sistem de asistenţă reciprocă internaţională în vederea facilitării obţinerii de către autorităţile judiciare a informaţiilor asupra dreptului străin va contribui la atingerea acestui scop,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare a convenţiei

1. Părţile contractante se angajează să-şi transmită, conform dispoziţiilor prezentei convenţii, informaţii privind dreptul lor în domeniul civil şi comercial, precum şi în domeniul procedurii civile şi comerciale şi al organizării judiciare.

2. Totuşi, două sau mai multe părţi contractante vor putea, în ceea ce le priveşte, să extindă sfera de aplicare a prezentei convenţii şi în alte domenii decît cele menţionate în paragraful precedent. Textul unei astfel de înţelegeri va fi comunicat secretarului general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 2 Organe naţionale de legătură

1. Pentru aplicarea prezentei convenţii, fiecare parte contractantă va crea sau va desemna un organ unic (numit în continuare organ primitor), care va avea următoarele sarcini:

a) de a primi cererile de informaţii prevăzute de paragraful 1 al art. 1, care provin din partea unei alte părţi contractante;

b) de a da curs acestor cereri, conform art. 6.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...