Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 14/2015 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte ancorajele centurilor de siguranţă, sistemele de ancorare ISOFIX, ancorajele superioare ISOFIX şi poziţiile de şedere i-Size [2015/1406] Număr celex: 42015X0819(01)

În vigoare de la 19.08.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului de situaţie al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 5 la seria 07 de amendamente - Data intrării în vigoare: 10 iunie 2014

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică:

(a) vehiculelor din categoriile M şi N (1) cu privire la ancorajele pentru centurile de siguranţă destinate ocupanţilor adulţi ai scaunelor orientate cu faţa spre înainte sau spre înapoi sau orientate lateral;

(1) Astfel cum este definit în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, para.2.

(b) vehiculelor din categoria M1 cu privire la sistemele lor de ancorare ISOFIX şi la ancorajele lor superioare ISOFIX destinate sistemelor i-Size de fixare a scaunului pentru copii. Alte categorii de vehicule prevăzute cu ancoraje ISOFIX trebuie, de asemenea, să respecte dispoziţiile prezentului regulament;

(c) vehiculelor din orice categorie în ceea ce priveşte poziţiile de şedere i-Size ale acestora, dacă sunt definite de producătorul vehiculului.

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "omologarea unui vehicul" înseamnă omologarea de tip a unui vehicul echipat cu ancoraje pentru anumite tipuri de centuri de siguranţă;

2.2. "tip de vehicul" înseamnă o categorie de autovehicule care nu diferă în aspecte esenţiale precum dimensiunile, formele şi materialele componentelor structurii vehiculului sau scaunului pe care sunt fixate ancorajele pentru centura de siguranţă şi sistemele de ancorare ISOFIX, precum şi ancorajele superioare ISOFIX, dacă există, precum şi, în cazul în care rezistenţa ancorajelor este verificată prin încercarea dinamică, iar rezistenţa podelei vehiculului este verificată prin încercarea statică în cazul poziţiilor de şedere i-Size, caracteristicile oricărei piese a sistemului de fixare a scaunului, în special caracteristica privind funcţia de limitare a sarcinii, care influenţează forţele transmise ancorajelor centurilor de siguranţă;

2.3. "ancoraje ale centurii" înseamnă componentele structurii vehiculului sau ale structurii scaunelor sau ale oricăror alte părţi ale vehiculului de care trebuie fixate centurile de siguranţă;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...