Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 110/2015 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) — Dispoziţii uniforme privind omologarea:
I. Componentelor specifice ale autovehiculelor care utilizează gaz natural comprimat (GNC) şi/sau gaz naturallichefiat (GNL) în sistemul lor de propulsie
II. Vehiculelor în ceea ce priveşte instalarea unor componente specifice de tip omologat pentru utilizarea gazului natural comprimat (GNC) şi/sau a gazului natural lichefiat (GNL) în sistemul lor de propulsie [2015/999]
Număr celex: 42015X0630(01)

În vigoare de la 30.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 2 la seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 9 octombrie 2014

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică după cum urmează:

1.1. Partea I Componente specifice ale autovehiculelor din categoriile M şi N (1) care utilizează gaz natural comprimat (GNC) şi/sau gaz natural lichefiat (GNL) în sistemul lor de propulsie;

1.2. Partea II Vehicule din categoriile M şi N (1) cu privire la instalarea componentelor specifice, pentru utilizarea gazului natural comprimat (GNC) şi/sau a gazului natural lichefiat (GNL) pentru propulsie, de tip omologat.

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E. 3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2 -www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

2. TRIMITERI

Standardele următoare conţin dispoziţii care, prin trimitere la prezentul text, constituie dispoziţii ale prezentului regulament.

Standarde ASTM (1)
ASTM B117-90 Metodă de încercare în ceaţă salină
ASTM B154-92 Încercarea cu ajutorul azotatului de mercur pentru cupru şi aliaje de cupru
ASTM D522-92 Încercarea la îndoire pe dorn a acoperirilor organice
ASTM D1308-87 Efectul produselor chimice de uz casnic asupra finisajelor organice pigmentate şi clare
ASTM D2344-84 Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la forfecare interlaminară aparentă a compozitelor cu fibre paralele prin metoda fasciculului scurt
ASTM D2794-92 Metodă de încercare a rezistenţei acoperirilor organice la efectele deformării rapide (şoc)
ASTM D3170-87 Rezistenţa la zgâriere a acoperirilor
ASTM D3418-83 Metodă de încercare pentru temperatura de tranziţie a polimerilor prin analiza termică
ASTM E647-93 Încercare standard, Metodă pentru măsurarea vitezelor de creştere a fisurilor de uzură
ASTM E813-89 Metodă de încercare pentru JIC, o măsură a rezistenţei la rupere
ASTM G53-93 Practici standard pentru expunerea la lumină şi apă - Aparatură (tip condensare şi fluorescenţă UV) pentru expunerea materialelor nemetalice
Standarde BSI (2)
BS 5045 Partea 1 (1982) Butelii transportabile pentru gaze - Specificaţii pentru butelii de gaz din oţel fără sudură de peste 0,5 litri
BS 7448-91 Încercări de rezistenţă pe baza conceptelor mecanicii ruperii - Partea I - Metodă pentru determinarea KIC, COD critic şi a valorilor J critice ale BS PD 6493-1991. Ghid pentru metodele de evaluare a acceptabilităţii A a imperfecţiunilor în structurile sudate prin fuziune; Materiale metalice
Standarde EN (3)
EN 13322-2 2003 Butelii transportabile pentru gaz - Butelii de gaz reîncărcabile, sudate, de oţel - Proiectare şi construcţie - Partea 2: Oţel inoxidabil
EN ISO 5817 2003 Îmbinări sudate prin topire din oţel; niveluri de calitate imperfecţiuni
EN1251-2 2000 Recipiente criogenice. Recipiente transportabile, izolate sub vid, cu un volum mai mic de 1 000 l
EN 895:1995 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea la tracţiune transversală.
EN 910:1996 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercări de îndoire.
EN 1435:1997 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate
EN 6892-1:2009 Materiale metalice. Încercare la tracţiune
EN 10045-1:1990 Încercarea de încovoiere prin şoc pe epruveta Charpy. Metodă de încercare (crestături tip V şi crestături tip U)
Standarde ISO (4)
ISO 37 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic - Determinarea caracteristicilor de efort-deformaţie la tracţiune
ISO 148-1983 Oţel - Încercarea la şoc Charpy (crestătură tip v)
ISO 188 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic - Încercările de îmbătrânire accelerată şi rezistenţa la căldură
ISO 306-1987 Materiale plastice - Materiale termoplastice - Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST)
ISO 527 Pt 1-93 Materiale plastice - Determinarea proprietăţilor de tracţiune - Partea 1: Principii generale
ISO 642-79 Oţel - Determinarea călibilităţii prin călire frontală (încercarea Jominy)
ISO 12991 Gaz natural lichefiat (GNL) - rezervoare transportabile utilizate la bordul vehiculelor
ISO1307 Furtunuri de cauciuc şi materiale plastice de uz general în aplicaţii industriale - Diametre interioare şi toleranţele acestora şi toleranţe la lungime
ISO 1402 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi materiale plastice - Încercări hidrostatice
ISO 1431 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic - Rezistenţa la fisurare datorită acţiunii ozonului
ISO 1436 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete - Tipuri hidraulice ranforsate cu fire metalice - Specificaţii
ISO 1817 Cauciuc vulcanizat - Determinarea acţiunii lichidelor
ISO 2808-91 Vopsele şi lacuri - Determinarea grosimii peliculei
ISO 3628-78 Materiale ranforsate cu sticlă - Determinarea proprietăţilor de tracţiune
ISO 4080 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi de material plastic - Determinarea permeabilităţii la gaz
ISO 4624-78 Vopsele şi lacuri - Încercare la tracţiune
ISO 4672 Furtunuri de cauciuc şi materiale plastice - Încercări de flexibilitate la temperaturi mai scăzute decât temperatura ambiantă
ISO 6982-84 Materiale metalice - Încercarea la tracţiune
ISO 6506-1981 Materiale metalice - Încercarea de duritate - Încercarea Brinell
ISO 6508-1986 Materiale metalice - Încercarea de duritate - Încercarea Rockwell (Scările A, B, C, D, E, F, G, H, K)
ISO 7225 Etichete de avertizare pentru butelii de gaz
ISO/DIS 7866-1992 Butelii pentru gaz nesudate din aliaj de aluminiu reîncărcabile utilizate pe scară largă pentru proiectare, construcţie şi încercări
ISO 9001:1994 Sistemele calităţii. Model pentru asigurarea calităţii în proiectare, dezvoltare, producţie, montaj şi service
ISO 9002:1994 Sistemele calităţii. Model pentru asigurarea calităţii în producţie, montaj şi service
ISO/DIS 12737 Materiale metalice - Determinarea tenacităţii la rupere în starea plană de deformaţie
ISO12991 Gaz natural lichefiat (GNL) - rezervoare transportabile utilizate la bordul vehiculelor
ISO14469-1:2004 Vehicule rutiere: conector de realimentare cu gaz natural comprimat GNC: Partea I: Conector de 20 MPa (200 bar)
ISO14469-2:2007 Vehicule rutiere: conector de realimentare cu gaz natural comprimat GNC: Partea II: Conector de 20 MPa (200 bar)
ISO 15500 Vehicule rutiere - Componente ale sistemului de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC)
ISO 21028-1:2004 Recipiente criogenice - Condiţii de rezistenţă a materialelor la temperaturi criogenice - Partea I: Temperaturi mai mici de - 80 °C
ISO 21029-1:2004 Recipiente criogenice - Recipiente transportabile izolate sub vid, cu un volum mai mic de 1 000 litri - Partea I: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări
Ghid ISO/CEI 25-1990 Cerinţe generale privind competenţa tehnică a laboratoarelor de încercări
Ghid ISO/CEI 48-1986 Linii directoare pentru evaluarea de terţă parte şi înregistrarea sistemului calităţii al unui furnizor
ISO/DIS 9809 Butelii de gaz. Butelii de gaz reîncărcabile nesudate din oţel. Proiectare, construcţie şi încercare. Partea 1: Butelii din oţel călit şi revenit, cu rezistenţă la tracţiune mai mică de 1 100 MPa
ISO 11439 Butelii pentru gaz - Butelii de înaltă presiune pentru depozitarea gazelor naturale utilizate drept combustibil la bordul autovehiculelor
Standard NACE (5)
NACE TM0177-90 Încercarea de laborator a metalelor privind rezistenţa la fisurare corozivă sub tensiune în medii de H2S
Regulamentele CEE (6)
Regulamentul nr. 10 Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte compatibilitatea electromagnetică
Regulamente federale ale SUA (7)
49 CFR 393.67 Rezervoare pentru combustibil lichid
Standarde SAE (8)
SAE J2343-2008 Metoda recomandată pentru vehiculele de capacitate medie şi mare acţionate de gazul natural lichefiat (GNL)
(1) Societatea Americană pentru Încercări şi Materiale.
(2) Institutul Britanic de Standardizare.
(3) Standard european.
(4) Organizaţia Internaţională de Standardizare.
(5) National Association of Corrosion Engineers (Asociaţia naţională a specialiştilor în coroziune).
(6) Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite; Regulamente.
(7) Regulamente federale a Statelor Unite ale Americii.
(8) Society of Automotive Engineers (Societatea inginerilor din domeniul auto).

3. CLASIFICAREA COMPONENTELOR

Clasa 0 Piese pentru presiune înaltă, inclusiv tuburi şi garnituri, care conţin GNC la o presiune mai mare de 3 MPa şi până la 26 MPa.
Clasa 1 Piese pentru presiune medie, inclusiv tuburi şi garnituri, care conţin GNC la o presiune mai mare de 450 kPa şi până la 3 000 kPa (3 MPa).
Clasa 2 Piese pentru presiune joasă, inclusiv tuburi şi garnituri, care conţin GNC la o presiune mai mare de 20 kPa şi până la 450 kPa.
Clasa 3 Piese pentru presiune medie, de exemplu supape de siguranţă sau protejate de o supapă de siguranţă, inclusiv tuburi şi garnituri, care conţin GNC la o presiune mai mare de 450 kPa şi până la 3 000 kPa (3 MPa).
Clasa 4 Piese în contact cu gazul, supuse unei presiuni mai mici de 20 kPa.
Clasa 5 Piese în contact cu temperaturi mai mici de - 40 °C.
O componentă poate fi alcătuită din mai multe piese, fiecare piesă fiind clasificată în clasa sa, corespunzător presiunii maxime de lucru şi funcţiei.
Componentele GNC şi/sau GNL destinate utilizării în vehicule se clasifică corespunzător presiunii de lucru, temperaturii şi funcţiei, în conformitate cu figura 1-1.

Figura 1-1
Schema debitului pentru clasificarea componentelor GNC şi/sau GNL

Schema debitului

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...