Back

Ministerul Învăţământului

Decretul nr. 176/1948 pentru trecerea în proprietatea Statului a Bunurilor bisericilor congregaţiilor, comunităţilor sau particularilor, ce au servit pentru funcţionarea şi întreţinerea instituţiilor de învăţământ general, tehnic sau profesional*)

În vigoare de la 03.08.1948

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Text corectat conform rectificării apărută în Monitorul Oficial Nr. 204 din 3 Septemvrie 1948.

Decretul Nr. 1382 din 2 August 1948

Art. I. -

Pentru buna organizare şi funcţionare a învăţământului public de Stat şi pentru lărgirea şi democratizarea învăţământului, toate bunurile mobile şi imobile ce au aparţinut bisericilor, congregaţiilor, comunităţilor religioase, asociaţiilor particulare, cu sau fără scop lucrativ, şi, în general, particularilor, persoane fizice sau juridice şi au servit funcţionării şcolilor de învăţământ trecute, conform art. 35 din legea învăţământului public la Stat, trec în proprietatea Statului, atribuindu-se Ministerului Învăţământului Public, care le va întrebuinţa pentru nevoile învăţământului.

Bunurile imobile intrând în prevederile alineatului precedent, sunt stabilite în tabela anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.

Bunurile mobile, de orice fel, se vor prelua pe bază de inventar, de către delegaţii desemnaţi de Ministerul Învăţământului Public.

Se consideră bunuri mobile şi imobile, intrând în prevederile acestui articol, toate bunurile ce au servit funcţionării, întreţinerii sau sprijinirii şcolilor, internatelor, căminelor sau cantinelor la data de 1 Ianuarie 1948, precum şi acelea ce au fost dobândite ulterior în acest scop.

Art. II. -

Intră în prevederile articolului precedent chiar dacă nu au fost trecute în tabela anexă, toate clădirile, cu întreg inventarul lor, care au servit pentru funcţionarea şcolilor de învăţământ, inclusiv acelea ce au fost folosite pentru locuinţa corpului didactic sau a personalului administrativ şi pentru internatele, căminele şi cantinele destinate elevilor sau studenţilor şcolilor de orice fel.

De asemenea intră în prevederi1e articolului precedent cota parte din fondurile cu destinaţie de întreţinere sau sprijinire a învăţământului şi din fermele sau orice alte exploatări care au servit la întreţinerea şi funcţionarea şcolilor, internatelor, căminelor, cantinelor sau personalului didactic ori administrativ.

Art. III. -

Bunurile care se află afectate exclusiv serviciului de cult vor fi restituite cultului respectiv.

Art. IV. -

Pe data publicării prezentului decret se disolvă orice asociaţiuni, cu sau fără scop lucrativ, care au drept obiect organizarea şi funcţionarea unor şcoli particulare de învăţământ.

Bunurile acestor asociaţiuni trec în proprietatea Statului, care le va folosi în scopul pentru care ele au fost destinate.

TABLOU
de şcolile particulare şi confesionale de toate gradele

Municipiul Bucureşti

Şc. pr. fete "Ştirbei-Doamna", strada Justiţiei Nr. 55, a Aşezământului Ştirbei-Doamna, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. pr. de fete "Sf. Eufrosina", strada Labirint Nr. 26, a d-nei F. Zinglirara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de fete "Fraternitatea Zion", din strada Sf. Ion-Nou Nr. 25, a Com. Evreilor din Bucureşti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară evreească Nr. 7, de fete, din calea Dudeşti Nr. 123, a Comunităţii Evreilor din Bucureşti, cu întreaga, avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "Aleph" şi gr. de copii "Beth", din strada Dudeşti Nr. 25, al Comunităţii Evreilor din Bucureşti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară Nr. 7 de băieţi "Ronetti Roman", din str. Antim Nr. 13, a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de băieţi Nr. 4, "Şcoalele Unite", din str. Colonel Orero Nr. 30, a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară Nr. 5 de băieţi "Malbim" şi gr. de copii "Malbim", din strada Trinităţii Nr. 8, ale Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de băieţi Nr. 10, din strada Voinicului Nr. 48 a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de băieţi "Sf. Anton" din strada Matei Basarab Nr. 19, a Arhiepiscopiei Româno-Catolică, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de băieţi "Sf. Andrei", din strada Călăraşi Nr. 12, a Arhiepiscopiei R.-Catolice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de băieţi "Iacob şi Carolina Lobel", din str. Mircea-Vodă Nr. 28, a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. copii mici Nr. 31, din strada Floreasca Nr. 56, a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii Nr. 50, din strada Drumul-Serii Nr. 57, a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de fete Ortodoxă din strada Principatele-Unite Nr. 63 a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii Nr. 29, din strada Pleşoianu Nr. 1. a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii Nr. 39, din strada Tocileacu Nr. 18. a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de fete "Instrucţiunea" şi gr. de copii "Instrucţiunea", din strada Poetul Cerna Nr. 1 ale Comunităţii Evreilor din Bucureşti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de fete Nr. 4 şi gr. de copii Nr. 4. din str. C. F. Robescu Nr. 25, ale Comunităţii Evreilor din Bucureşti, cu toată averea, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "Ialdei Ieşurum", din strada Siminoc Nr. 25, a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de fete şi gr. de copii spaniolă, din fundătura Negru-Vodă Nr. 7, ale Comunităţii Evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară mixtă şi gr. de copii "Tarbut", din strada Negru-Vodă Nr. 8, ale institutului evreesc Tarbut, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "Ekştein", din strada Argeş Nr. 10. a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şcoalele primare de băieţi şi fete "Voinţa", din strada Gh. Palade Nr. 66, ale Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de băieţi "Sf. Iosif" din strada Berthelot Nr. 19, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de băieţi spaniolă din s:rada Epureanu Nr. 10, a Comunităţii Evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară Nr. 2 de băieţi şi gr. de copii "Moria Gaster", ale Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară şi gr. de copii "Surorile Maicii Domnului", din strada Gh. Palade Nr. 56, ale Congregaţiei Surorile Maicii Domnului, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de fete "Sf. Iosif", din strada Berthelot Nr. 56, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de fete Sf. Maria, din strada Pitar Moşi Nr. 13, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de fete "Sf. Anton", din strada Pitar Moş Nr. 7, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de fete "Choisy Mangâru", din calea Moşilor Nr. 132, a Institutului Mangâru, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "Materna", din strada Vergului Nr. 19, a Institutului Materna, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară mixtă şi gr. de copii ale Comunităţii Armene, din bulevardul Republicii Nr. 43, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de fete "Progresul Culturii" din strada Salvator Nr. 30, a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară mixtă "Max Asiel", din strada Sevastopol Nr. 19, a Comunităţii Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. de fete "Notre Dame de Sion", din bulevardul Pache Nr. 78, a Ordinului Notre Dame de Sion, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară mixtă şi gr. de copii de pe lângă Academia Ronsard, a d-lor Francis Lebrun şi Leon Thevenin, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară mixtă şi gr. de copii, germană, Ev. C. A., din strada Lutherană Nr. 16, ale Bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "E. Teodorescu", din strada Traian Nr. 248, a d-nei E. Teodorescu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "Montesori", din strada Vasile Lascăr Nr. 54, a d-nei Elly Gross, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şc. primară de fete "Moteanu" din calea Victoriei Nr. 176 a Institutului Moteanu, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Şcoala primară maghiară din str. Sf. Voevozi Nr. 52, a Bis. ref., cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Şc. primară, gimnaziu unic şi gr. de copii experimentale "Decroly", ale Institutului Decroly, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul "Sf. Gheorghe" din calea Victoriei Nr. 216, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul "Sf. Iosif" de băieţi din str. Berthelot Nr. 19 al Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul mixt Evanghelic, din str. Lutherană Nr. 16, al Bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul mixt Evanghelic din str. Lutherană Nr. 16, al Bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul "I.L. Caragiale" din str. Dionisie Nr. 22, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Moteanu", din calea Victoriei Nr. 176, al Institutului Moteanu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Negoescu" din str. Berthelot Nr. 20, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete Sf. Maria, din str. Pitar Moş, Nr. 11-13, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete Sf. Iosif, din str. General Berthelot Nr. 56, al Episcopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieţi "Sf. Andrei", din str. Călăraşi Nr. 12, al Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieţi "M. Sebastian", din str. Mircea Vodă Nr. 88, şi Comunităţii Evreeşti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul Ebraic "Tarbut", din str. Romulus Nr. 55, al Institutului Tarbut, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Choisy Mangâru", din calea Moşilor Nr. 152, şi Institutului Choisy Mangâru, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic şi comercial "Zoe Râmiceanu", calea Moşilor Nr. 148, al Soc. Ort., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Notre Dame de Sion" din Bulevardul Pache Nr. 78, al Ordinului Notre Dame de Sion, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Sf. Eufrosina" din str. Labirint Nr. 26 al d-nei Zinglirara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Victoria", din str. Logofătul Udrişte Nr. 14, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceu de fete Nr. 6, "Lumina" din str. Mihăileanu Nr. 34, al Comunităţii Evreeşti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Şcoala industrială "Ţesătoarea", str. Popa Lazăr Nr. 34, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieţi "Prof. Asociaţi" din str. Mircea Vodă Nr. 3, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic şi comercial Nr. 1 de băieţi "Max Asiel", din str. Soborului Nr. 13, proprietatea Comunităţii Evreeşti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieţi Nr. 2 "Cultura" din strada Ion Nou Nr. 12, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul "M.M. Kogălniceanu", din calea Rahovei Nr. 38, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul internat de fete Nr. 7, "Ortodox" din str. Principatele Unite Nr. 63, al Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Ştirbey Doamna" din str. Justiţiei Nr. 55, al Aşezămintelor Ştirbey Doamna, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete Nr. 5 "Focşeneanu", din str. Anton Pan Nr. 44, al Comunităţii Evreeşti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul Nr. 7 de băieţi, din calea Dorobanţi Nr. 32, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul comercial Nr. 1, "Sf. Elefterie" din str. Vodă Nr. 42, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul industrial Nr. 1, "Domniţa Ruxandra", din str. Popa Tatu Nr. 47, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Gimnaziul de băieţi spaniol, din str. Epureanu Nr. 10, al comunităţii evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul de fete spaniol, din strada Negru Vodă Nr. 3, al comunităţii evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul comercial şi teoretic de fete Nr. 4, "Instrucţiunea", din str. Poet Cerna Nr. 1, al comunităţii evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul industrial de băieţi "Ciocanul", din calea Dudeşti Nr. 127, al comunităţii evreeşti, cu întreaga avere, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul unic "Max Aziel", str. Sevastopol Nr. 19, al Com. Evreeşti, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul nr. 11 "Sf Elena", b-dul Basarab Nr. 52, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul model din b-dul Elisabeta Nr. 28, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Inst. Dactilografie Modern, calea Victoriei Nr. 168, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

se încarcă...