Back

Marea Adunare Naţională - MAN

Decretul nr. 134/1949 privind naţionalizarea unităţilor sanitare ca: farmaciile urbane, reşedinţe şi nereşedinţe de judeţ, centre importante muncitoreşti, laboratoare chimico-farmaceutice, drogherii medicinale, depozite de medicamente şi laboratoare de analize medicale

În vigoare de la 02.04.1949

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CAPITOLUL 1

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Se naţionalizează unităţile sanitare (farmaciile din comunele urbane, reşedinţe şi nereşedinţe de judeţ şi centre importante muncitoreşti, laboratoarele chimico-farmaceutice, drogheriile medicinale, depozitele de medicamente şi laboratoarele de analize medicale), în funcţiune sau care şi-au încetat funcţiunea parţial sau total, fără a avea autorizaţie de închidere, fie că sunt exploatate individual, de societăţi de orice fel sau de asociaţii, astfel cum sunt enumerate în tabloul anexat, care face parte integrantă din prezentul decret.

Unităţile sanitare prevăzute în tabloul anexat sunt considerate naţionalizate, chiar dacă sunt indicate parţial sau inexact, sau dacă şi-au schimbat denumirea sau adresa*).

Unităţile sanitare naţionalizate trec în proprietatea Statului ca bunuri comune ale întregului popor, libere de orice sarcini. Ele vor fi administrate prin Ministerul Sănătăţii.

Acţiunile şi părţile sociale ale societăţilor, asociaţiilor care au exploatat unităţile sanitare naţionalizate prin prezentul decret, trec, de asemenea în proprietatea Statului, libere de orice sarcini.
Jurisprudență (1)

Diriginţii de farmacie, directorii, administratorii sau consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare naţionalizate, îşi încetează activitatea pe data publicării decretului de faţă, rămânând la dispoziţia organelor Ministerului Sănătăţii, precum şi a organelor delegate pentru luarea în primire a unităţilor sanitare naţionalizate, pe toată durata operaţiunilor de luare în primire şi inventariere.

*) Prin Decretul Nr. 176 din 29 Aprilie 1949, se introduce la art. 1, după alineatul 2, un nou alineat.

Art. 2. -

Odată cu unităţile sanitare se naţionalizează orice instalaţii, mobilier, medicamente, material sanitar, instrumente, mijloace de transport, imobile, etc., care servesc în mod permanent activităţii unităţii sanitare naţionalizate, indiferent dacă aparţin proprietarului unităţii sanitare naţionalizate sau oricărui alt proprietar.

Art. 3. -

Societăţile sau asociaţiile naţionalizate de orice fel, care posedă mai multe unităţi sanitare, se naţionalizează în întregime, chiar dacă numai una din unităţi se încadrează în prevederile decretului de faţă.

Art. 4. -

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...