Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 1381/2015 privind monitorizarea arsenului din alimente Număr celex: 32015H1381

În vigoare de la 12.08.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Arsenul se găseşte în mod natural în mediu, fiind prezent în sol, în apele subterane şi plante. Arsenul se găseşte într-o varietate largă de compuşi ai arsenului. Se găseşte în apă, sol şi pământ. Arsenul este absorbit de toate plantele şi animalele.

(2) Principalele efecte adverse raportate asociate ingerării de arsen anorganic pe termen lung în cazul persoanelor sunt: leziuni ale pielii, cancer, toxicitate care afectează dezvoltarea, neurotoxicitate, boli cardiovasculare, tulburări ale metabolismului glucidelor şi diabet.

(3) Comisia Europeană a solicitat Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) să elaboreze un aviz ştiinţific privind riscurile pentru sănătatea umană legate de prezenţa arsenului în produsele alimentare (inclusiv apa potabilă).

(4) Avizul ştiinţific al EFSA (1) recomandă obţinerea de date de speciaţie pentru diferite produse alimentare pentru a sprijini evaluarea expunerii prin alimentaţie, cu scopul de a perfecţiona evaluarea riscurilor arsenului anorganic,

(1) Grupul pentru contaminanţii din lanţul alimentar din cadrul EFSA (CONTAM); Scientific Opinion on Arsenic in Food (Aviz ştiinţific cu privire la arsenul din alimente). EFSA Journal 2009; 7(10):1351.

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1. Ca statele membre să monitorizeze în anii 2016, 2017 şi 2018 prezenţa arsenului în alimente. Pentru a permite o evaluare precisă a expunerii, monitorizarea trebuie să includă o mare varietate de produse alimentare care să reflecte obiceiurile de consum, inclusiv alimente, ca de exemplu boabe de cereale, produse pe bază de cereale (inclusiv tărâţe şi germeni), sucuri din fructe şi legume, apa potabilă (inclusiv apa îmbuteliată), cafea, frunze uscate de ceai, bere, peşte şi fructe de mare, legume, produse din alge (inclusiv hijiki), lapte, produse lactate, alimente destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică, alimente destinate unor scopuri medicale speciale şi suplimente alimentare.

2. Ca statele membre să urmeze procedurile de prelevare a probelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei pentru a se asigura că probele sunt reprezentative pentru lotul din care se prelevează probe.

3. Ca statele membre să efectueze analiza arsenului, de preferinţă prin determinarea conţinutului de arsen anorganic şi de arsen total şi, dacă este posibil, de alte tipuri relevante de arsen în conformitate cu anexa III la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului prin utilizarea unei metode de analiză care s-a dovedit a genera rezultate fiabile.

4. Ca statele membre să transmită în mod regulat către EFSA datele monitorizării exprimate pe baza greutăţii totale, împreună cu informaţiile stabilite de EFSA, în formatul electronic de raportare stabilit de aceasta, în vederea compilării lor într-o bază de date.

Adoptată la Bruxelles, 10 august 2015.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...