Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 95/2015 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte protecţia pasagerilor în caz de coliziune laterală [2015/1093] Număr celex: 42015X0710(01)

În vigoare de la 10.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situaţie al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 4 la seria 03 de amendamente - Data intrării în vigoare: 10 iunie 2014

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică comportamentului la coliziune laterală al structurii habitaclului vehiculelor din categoriile M1 şi N1 (1), unde punctul "R" al scaunului situat cel mai jos este amplasat la o înălţime de maximum 700 mm de la nivelul solului atunci când vehiculul se află în condiţii corespunzătoare masei de referinţă definite la punctul 2.10 din prezentul regulament.

(1) În conformitate cu Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "Omologarea unui vehicul" înseamnă omologarea unui tip de vehicul în ceea ce priveşte comportamentul structurii habitaclului în caz de coliziune laterală.

2.2. "Tip de vehicul" înseamnă o categorie de vehicule care nu diferă sub următoarele aspecte esenţiale:

2.2.1. lungimea, lăţimea şi garda la sol a vehiculului, în măsura în care acestea au un efect negativ asupra performanţei prevăzute în prezentul regulament;

2.2.2. structura, dimensiunile, forma şi materialele pereţilor laterali ai habitaclului, în măsura în care acestea au un efect negativ asupra performanţei prevăzute în prezentul regulament;

2.2.3. forma şi dimensiunile interioare ale habitaclului şi tipul de sisteme de protecţie, în măsura în care acestea au un efect negativ asupra performanţei prevăzute în prezentul regulament;

2.2.4. amplasarea motorului (faţă, spate sau central) şi orientarea acestuia (transversal sau longitudinal), în măsura în care acestea au un efect negativ asupra rezultatelor încercării la impact prevăzute în prezentul regulament;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...