Lege5

Search examples: mof 988/2015 legea 18 oug 21/2016 L 82/1991 art 25 ordonanta 15/2012 codul fiscal norme codul fiscal norme legea 303/2004 impozit venit adoptie

Top documente accesate

28.05.2017

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată

  Modificat(ă) de Legea nr. 114/2017

27.05.2017

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

  Modificat(ă) de Legea nr. 112/2017

26.05.2017

 • Norma metodologică de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII "Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional din 29.12.2009

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 329/2017

 • Hotărârea nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 357/2017

 • Hotărârea nr. 682/2013 de aprobare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 329/2017

 • Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor din 04.09.2013

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 329/2017

 • Hotărârea nr. 537/2015 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino"

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 357/2017

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  Modificat(ă) de Legea nr. 108/2017

 • Decretul nr. 409/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

  Modificat(ă) de Rectificarea from 05/26/2017

25.05.2017

 • Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale din 27.03.2013

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 36/2017

loading ...