Official bulletins

Latest official bulletins

Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 from 10/25/2016 Open →

 • Decizia nr. 532/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 532/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi ale art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  Currently being processed
 • Decizia nr. 535/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 535/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  Currently being processed
 • Hotărâre nr. 769/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

  Currently being processed
 • Hotărâre nr. 770/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2016 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc

  Currently being processed
 • Hotărâre nr. 771/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 771/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi pentru implementarea Programului Erasmus+ în România

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 278/2016, Agenţia Naţională Antidoping - ANAD

  Ordinul nr. 278/2016 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2017

  Currently being processed
 • Lista from 10/12/2016, Agenţia Naţională Antidoping - ANAD

  Codul mondial anti-doping - standard internaţional - Lista interzisă pentru anul 2017, din 12.10.2016

  Currently being processed

Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 from 10/25/2016 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 from 10/25/2016 Open →

 • Ordinul nr. 1058/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1058/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0334 Pădurea Buciumeni - Homocea şi ale Rezervaţiei Naturale Pădurea Buciumeni

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 1119/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1119/2016 privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 2731/2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2731/2016 pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare

  Currently being processed
 • Procedura from 09/20/2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal din 20.09.2016

  Currently being processed

Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 from 10/25/2016 Open →

 • Decizia nr. 430/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 430/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale art. 10 alin. (1), (2), (3) şi (6) şi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 1642/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1642/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei-Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei-Beuşniţa

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 2810/2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2810/2016 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România

  Currently being processed
 • Procedura from 09/29/2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România din 29.09.2016

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 232/2016, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 232/2016 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2017

  Currently being processed
 • Contractul from 10/05/2016, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Contractul-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2017, din 05.10.2016

  Currently being processed

Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 from 10/24/2016 Open →

 • Decretul nr. 876/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 876/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

  Currently being processed
 • Decretul nr. 877/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 877/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

  Currently being processed
 • Decretul nr. 878/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 878/2016 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

  Currently being processed
 • Decretul nr. 879/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 879/2016 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

  Currently being processed
 • Decretul nr. 880/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 880/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer

  Currently being processed
 • Decretul nr. 881/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 881/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

  Currently being processed
 • Hotărâre nr. 741/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare

  Currently being processed
 • Normele tehnice from 10/12/2016, Guvernul României

  Normele tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare din 12.10.2016

  Currently being processed

Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 from 10/24/2016 Open →

 • Legea nr. 186/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

  Currently being processed
 • Decretul nr. 870/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 870/2016 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

  Currently being processed
 • Decizia nr. 484/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 484/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

  Currently being processed
 • Decizia nr. 487/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 487/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

  Currently being processed
 • Decizia nr. 488/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 488/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.042 şi art. 1.043 din Codul de procedură civilă

  Currently being processed
 • Hotărâre nr. 776/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 776/2016 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

  Currently being processed
 • Decizia nr. 325/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 325/2016 privind eliberarea doamnei Mariana Vizoli, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

  Currently being processed
 • Decizia nr. 326/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 326/2016 privind eliberarea domnului Daniel Diaconescu, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 915/2016, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 915/1978/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 1237/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1237/2016 pentru modificarea articolului 4 al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 1274/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1274/2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 748/2012 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 1877/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1877/1155/2016 privind modificarea art. 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

  Currently being processed
 • Hotărâre nr. 42/2016, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Hotărârea nr. 42/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

  Currently being processed

Monitorul Oficial, Partea I nr. 841 from 10/24/2016 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 from 10/24/2016 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 839 from 10/24/2016 Open →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 196 from 10/24/2016 Open →

 • Achiziţia publică de servicii from 10/24/2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 10/24/2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Secretariatul General al Guvernului, Bucureşti, anunţă contractele încheiate în perioada 01.07.2016 - 31.10.2016

 • Achiziţia publică de servicii from 10/21/2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 10/21/2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Municipiul Petroşani, prin Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze o suprafaţă de 280,0 mp din activul "Clădire sediu administrativ"

 • Achiziţia publică de servicii from 10/24/2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 10/24/2016 Concesiuni - anunţuri în baza Ordinului nr. 263/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local - Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila, cu sediul în Brăila, anunţă obiectul delegării gestiunii: activitatea de transport public local prin curse regulate pe traseele secundare 16, 17 şi 31

loading ...