Official bulletins

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 100 din 29.05.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 29.05.2017 Deschide →

 • Ordin 3933/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3933/2017 privind aprobarea termenelor de plată și a modalităților de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenții și cursanții străini instituțiilor de învățământ superior de stat

 • Ordin 511/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 511/2017 privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

 • Hotărâre 375/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 375/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare și control

 • Hotărâre 364/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 364/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Adunare Generală și Conferință Internațională a Asociației Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB)

 • Ordonanță de urgență 38/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

 • Decizie 39/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 39/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizie 38/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 38/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 • Decret 499/2017, Președintele României

  Decretul nr. 499/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor

 • Lege 116/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 116/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor

 • Decret 498/2017, Președintele României

  Decretul nr. 498/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 115/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 115/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 402 din 29.05.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din 29.05.2017 Deschide →

 • Ordin 6/2017, Banca Națională a României - BNR

  Ordinul nr. 6/2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 1/2013

 • Ordin 333/2017, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 333/2017 pentru completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea

 • Ordin 1546/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1546/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal"

 • Ordin 593/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 593/2017 pentru modificarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004

 • Decizie 137/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 137/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărâre 70/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 70/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală - COM (2016) 881 final, propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 - COM (2016) 882 final și propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei - COM (2016) 883 final

 • Hotărâre 69/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 69/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2017 - COM (2017) 150 final

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 99 din 26.05.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 25.05.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Baia Sprie, Baia Sprie, județul Maramureș, obiectul concesiunii îl reprezintă suprafața de 54,50 ha din Pășunea Igniș

 • Achiziție publică de servicii din 25.05.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Comunei Sarichioi, Comuna Sarichioi, județul Tulcea, urmează să concesioneze un teren extravilan din domeniul public de 37,04 ha, cunoscut ca Lacul Baltița, pentru amenajare piscicolă și punct agroturistic

 • Achiziție publică de servicii din 25.05.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Comunei Hodod, cu sediul în localitatea Hodod, județul Satu Mare, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 11.273 mp situat în extravilanul localității Hodod

 • Achiziție publică de servicii din 26.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Șomcuta Mare, Șomcuta Mare, județul Maramureș, aduce la cunoștință publică lista cu beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2017, pentru activități în domeniul cultural și sportiv

 • Achiziție publică de servicii din 26.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Agenția Națională Antidrog, București, solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acțiuni în cadrul Subprogramului VI - "Realizarea unei baze de date online privind serviciile de prevenire, consiliere, tratament, testare și vaccinare a bolilor asociate consumului de droguri"

 • Achiziție publică de servicii din 26.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Agenția Națională Antidrog, București, solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acțiuni în cadrul Subprogramului V - "Dezvoltarea intervențiilor pentru românii care lucrează în străinătate, care se deplasează frecvent în străinătate și pentru imigranții care consumă droguri"

 • Achiziție publică de servicii din 26.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Sântimbru, comuna Sântimbru, județul Harghita, concurs de proiecte organizat în cadrul "Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale în comuna Sântimbru, pe anul 2017"

 • Achiziție publică de servicii din 26.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Sectorul 2 al Municipiului București, anunță Programul Anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local în anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 26.05.2017 Deschide →

 • Ordin 568/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1327/568/2017 privind stabilirea condițiilor de achiziționare a medicamentelor de către persoanele private de libertate și de primire a acestora de la membrii de familie

 • Ordin 1327/2017, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 1327/568/2017 privind stabilirea condițiilor de achiziționare a medicamentelor de către persoanele private de libertate și de primire a acestora de la membrii de familie

 • Decizie 436/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 436/2017 pentru înființarea Consiliului interinstituțional privind introducerea tehnologiilor digitale în sfera serviciilor financiar-bancare

 • Decizie 435/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 435/2017 pentru numirea domnului Octavian-Marius Popa în funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu

 • Decizie 434/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 434/2017 pentru eliberarea domnului Liviu Viorel Cârlogea din funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu

 • Hotărâre 351/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 351/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unități subordonate

 • Hotărâre 350/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 350/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, precum și trecerea acestuia în domeniul public al comunei Teremia Mare, județul Timiș

Monitorul Oficial, Partea I nr. 399 din 26.05.2017 Deschide →

 • Amendament din 24.10.2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Amendamentul convenit între România, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la București, la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 și la București la 25 aprilie 2012 între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea asistenței financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistență tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap și a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătățirea elaborării politicilor și a cadrului instituțional în domeniul asistenței persoanelor cu handicap

 • Ordin 62/2017, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 62/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor

 • Ordin 706/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 706/2017 pentru aprobarea publicării Amendamentului convenit între România, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la București la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 și la București la 25 aprilie 2012 între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea asistenței financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistență tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap și a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătățirea elaborării politicilor și a cadrului instituțional în domeniul asistenței persoanelor cu handicap

 • Ordin 512/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 512/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale

 • Ordin 121/2017, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Ordinul nr. 121/2017 privind acordarea de consiliere metodologică

 • Hotărâre 355/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 355/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

 • Hotărâre 352/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 352/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului

 • Decizie 135/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 135/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decret 493/2017, Președintele României

  Decretul nr. 493/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 111/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 398 din 26.05.2017 Deschide →

 • Rectificare din 26.05.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 409/2017, din 26.05.2017

 • Instrucțiuni 2/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Instrucțiunea nr. 2/2017 privind abrogarea Ordinului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni

 • Procedură din 11.05.2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura de evaluare și valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării din 11.05.2017

 • Ordin 1517/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1517/2017 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum și pentru aprobarea modelelor unor formulare

 • Ordin 109/2017, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 109/2017 pentru aprobarea unor licențe de concesionare pentru explorare

 • Ordin 62/2017, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 62/2017 pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepția și cazarea solicitanților de azil

 • Hotărâre 357/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, precum și pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino"

 • Hotărâre 329/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 329/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, precum și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor cap. VIII "Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 26.05.2017 Deschide →

 • Normă metodologică din 23.05.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

  Normele metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice din 23.05.2017

 • Ordin 709/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3067/709/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice

 • Ordin 3067/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 3067/709/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice

loading ...