Official bulletins

Latest official bulletins

Monitorul Oficial, Partea I nr. 60 from 01/20/2017 Open →

 • Decizia nr. 622/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 622/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său şi cu referire la prevederile art. III pct. 1, 5 şi 6 din ordonanţă, a Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său şi cu referire la articolul unic pct. 6 şi 8 din lege, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în ansamblul său şi cu referire la art. 50 pct. 1 şi 5 din ordonanţa de urgenţă, şi a Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în ansamblul său şi cu referire la art. I din lege

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2017, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată

 • Hotărâre nr. 31/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 31/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

 • Hotărâre nr. 32/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 32/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

 • Ordinul nr. 107/2017, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 from 01/20/2017 Open →

 • Decizia nr. 613/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 613/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (6) şi (8), art. 24 alin. (2) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 646/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 646/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 721/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 721/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. a), art. 83 alin. (1) lit. b) şi art. 91 alin. (1) lit. a) din Codul penal

 • Decizia nr. 722/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 722/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 din Codul de procedură penală

 • Ordinul nr. 49/2017, Ministerul Tineretului şi Sportului - MTS

  Ordinul nr. 49/2017 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2017

 • Ordinul nr. 103/2017, Ministerul Justiţiei - MJ

  Ordinul nr. 103/2017 privind prelungirea aplicării în perioada 1 ianuarie 2017-28 februarie 2017 a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează

Monitorul Oficial, Partea I nr. 58 from 01/20/2017 Open →

 • Decizia nr. 658/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 658/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 659/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 659/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) teza a treia din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărâre nr. 21/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 119/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 119/2017 privind numirea domnului Cristian Dima în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 • Decizia nr. 120/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 120/2017 privind numirea domnului Cristian Cosmin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 • Decizia nr. 121/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 121/2017 privind numirea domnului Ciprian Lucian Roşca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 • Ordinul nr. 1241/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1241/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0086 Găina-Lucina

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 15 from 01/20/2017 Open →

 • Achiziţia publică de servicii from 01/18/2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 01/18/2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca, Drăgăneşti Vlaşca, judeţul Teleorman, urmează să concesioneze un spaţiu în suprafaţă totală de 73,78 mp, compus din 6 camere, amplasat la etajul 1 în incinta Dispensarului Uman Drăgăneşti Vlaşca

 • Achiziţia publică de servicii from 01/18/2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 01/18/2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca, Drăgăneşti Vlaşca, judeţul Teleorman, urmează să concesioneze un spaţiu în suprafaţă totală de 77,96 mp, compus din 6 camere, amplasat la etajul 1 în incinta Dispensarului Uman Drăgăneşti Vlaşca

 • Achiziţia publică de servicii from 01/20/2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 01/20/2017 Concesiuni - anunţuri în baza Ordinului nr. 263/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local - Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, judeţul Alba, localitatea Aiud, anunţă concesiunea serviciului public local de transport persoane prin curse regulate pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale a Municipiului Aiud

Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 from 01/19/2017 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 from 01/19/2017 Open →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 14 from 01/19/2017 Open →

 • Achiziţia publică de servicii from 01/19/2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 01/19/2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, anunţă Raportul anual privind realizarea bugetară a proiectelor -Promovarea sportului de performanţă şi Sportul pentru toţi - Evenimente, în anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii from 01/19/2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 01/19/2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Deva, Deva, judeţul Hunedoara, anunţă Raportul anual al contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2016 (sesiunea a II-a, noiembrie - 15 decembrie)

 • Achiziţia publică de servicii from 01/18/2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 01/18/2017 Concesiuni anunţuri de participare la licitaţie - Municipiul Buzău, Buzău, judeţul Buzău, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 4.585 mp, în vederea construirii şi amenajării unei baze sportive

Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 from 01/18/2017 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 from 01/18/2017 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 53 from 01/18/2017 Open →

 • Decizia nr. 623/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 623/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6-8, în special art. 8 alin. (1), (3) şi (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

loading ...