Official bulletins

Latest official bulletins

Monitorul Oficial, Partea I nr. 989 from 12/08/2016 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 988 from 12/08/2016 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 987 from 12/08/2016 Open →

 • Legea nr. 240/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 240/2016 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Decretul nr. 1039/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. /2016 pentru promulgarea Legii privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Hotărâre nr. 893/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2016 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea denumirii unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări şi structurile sale teritoriale

 • Ordinul nr. 269/2016, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 269/2016 pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

 • Ordinul nr. 1098/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1098/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti-Bucecea

 • Ordinul nr. 1456/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1456/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale

 • Decizia nr. 40/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 40/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa - Secţia I civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 222 from 12/08/2016 Open →

 • Achiziţia publică de servicii from 12/07/2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 12/07/2016 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Moldova Nouă, Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii from 12/08/2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 12/08/2016 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Comuna Auşeu, Auşeu, judeţul Bihor, anunţă delegarea gestiunii serviciului de apă şi canalizare din aria administrativ-teritorială a comunei Auşeu

Monitorul Oficial, Partea I nr. 985 from 12/07/2016 Open →

 • Normele metodologice from 11/16/2016, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii din 16.11.2016

 • Hotărâre nr. 867/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

 • Hotărâre nr. 899/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 899/2016 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

 • Decizia nr. 648/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 648/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 649/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 649/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 650/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 650/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (6) şi art. 98 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 984 from 12/07/2016 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 983 from 12/07/2016 Open →

 • Legea nr. 245/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 245/2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor

 • Decretul nr. 1098/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 1098/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor

 • Legea nr. 246/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 246/2016 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decretul nr. 1099/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 1099/2016 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Legea nr. 247/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 247/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 • Decretul nr. 1100/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 1100/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 • Legea nr. 248/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 248/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 • Decretul nr. 1101/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 1101/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 • Legea nr. 249/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 249/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

 • Decretul nr. 1102/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 1102/2016 privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

 • Hotărâre nr. 896/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 896/2016 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 435/2013 privind participarea Serviciului Român de Informaţii şi a Ministerului Apărării Naţionale la proiectul "Multinational Cyber Defence Capability Development 2 - MN CD2"

 • Ordinul nr. 2218/2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

  Ordinul nr. 2218/2016 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016

 • Hotărâre nr. 880/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 880/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Podari, judeţul Dolj

 • Hotărâre nr. 892/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 892/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0524 Drobeta-Turnu Severin

 • Hotărâre nr. 895/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 895/2016 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM 0654 Craiova) a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 982 from 12/07/2016 Open →

 • Legea nr. 236/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 236/2016 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977

 • Protocolul from 07/31/2015, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Canadei suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977, din 31.07.2015

 • Decretul nr. 1035/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 1035/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977

 • Legea nr. 237/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 237/2016 privind denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933

 • Decretul nr. 1038/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 1038/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 • Legea nr. 239/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 239/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 • Ordinul nr. 1188/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1188/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0230 Slănic

 • Decretul nr. 1036/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 1036/2016 pentru promulgarea Legii privind denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933

 • Ordinul nr. 5777/2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018

 • Metodologia from 11/22/2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, din 22.11.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 981 from 12/07/2016 Open →

loading ...