Official bulletins

Latest official bulletins

Monitorul Oficial, Partea I nr. 851 from 10/26/2016 Open →

 • Legea nr. 188/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 188/2016 pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993

  Currently being processed
 • Protocolul from 05/03/2015, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

  Protocolul suplimentar la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene din 03.05.2015

  Currently being processed
 • Decretul nr. 872/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 872/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993

  Currently being processed
 • Legea nr. 189/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la Bucureşti la 9 iulie 2015

  Currently being processed
 • Acord from 07/09/2015, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război din 09.07.2015

  Currently being processed
 • Decretul nr. 873/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 873/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la Bucureşti la 9 iulie 2015

  Currently being processed
 • Hotărâre nr. 143/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 143/2016 privind numirea preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

  Currently being processed
 • Decizia nr. 499/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 499/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 520/2016, Ministerul pentru Societatea Informaţională - MSI

  Ordinul nr. 520/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 437/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru beneficiarii privaţi, aferent axei prioritare II a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, acţiunea 2.2.1 - apel 1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere"

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 1174/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1174/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 1193/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1193/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS

  Currently being processed
 • Reglementarea from 09/29/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS din 29.09.2016

  Currently being processed

Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 from 10/26/2016 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 from 10/26/2016 Open →

 • Hotărâre nr. 756/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 2593/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2593/2016 privind schimbarea categoriei monumentului istoric Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, din m în a, schimbarea grupei valorice din B în A şi privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monumente de arhitectură, categoria II, grupa valorică A, a Blocului închisoare, Pavilionului corp de gardă, Pavilionului direcţiune şi a Zidului incintă, ca subcomponente în cadrul ansamblului Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 2595/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2595/2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - monument de arhitectură, grupa valorică A, a Bisericii de lemn Buna Vestire cu clopotniţă şi cimitir, satul Broşteni, comuna Păuca, judeţul Sibiu

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 2598/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2598/2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, a Muzeului Mihail Sadoveanu, aleea Sadoveanu nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 5446/2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 5446/2016 privind încadrarea în gradul I, respectiv în gradul II a instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea stabilirii cuantumului salariilor de bază pentru funcţiile didactice şi didactice auxiliare de conducere

  Currently being processed
 • Decizia nr. 592/2016, Consiliul Naţional al Audiovizualului - CNA

  Decizia nr. 592/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

  Currently being processed
 • Decizia nr. 315/2016, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile - CSIPPC

  Decizia nr. 315/2016 privind înfiinţarea Departamentului inspecţii şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

  Currently being processed
 • Decizia nr. 2002/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 2002/2016 privind sancţionarea Societăţii SAVINVEST C.I. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

  Currently being processed
 • Rectificarea from 10/26/2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 28/2016, din 26.10.2016

  Currently being processed

Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 from 10/25/2016 Open →

 • Legea nr. 185/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

  Currently being processed
 • Decretul nr. 869/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 869/2016 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

  Currently being processed
 • Decizia nr. 327/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 327/2016 privind prelungirea detaşării, pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 1 decembrie 2016, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita

  Currently being processed
 • Decizia nr. 328/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 328/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Emanuel Victor Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

  Currently being processed
 • Decizia nr. 329/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 329/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Andrei Crucean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

  Currently being processed
 • Ordinul nr. 639/2016, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

  Ordinul nr. 639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate

  Currently being processed
 • Metodologia from 10/18/2016, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

  Metodologia de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate din 18.10.2016

  Currently being processed

Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 from 10/25/2016 Open →

 • Decizia nr. 532/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 532/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi ale art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 535/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 535/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Hotărâre nr. 769/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

 • Hotărâre nr. 770/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2016 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc

 • Hotărâre nr. 771/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 771/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi pentru implementarea Programului Erasmus+ în România

 • Ordinul nr. 278/2016, Agenţia Naţională Antidoping - ANAD

  Ordinul nr. 278/2016 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2017

 • Lista from 10/12/2016, Agenţia Naţională Antidoping - ANAD

  Codul mondial anti-doping - standard internaţional - Lista interzisă pentru anul 2017, din 12.10.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 from 10/25/2016 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 from 10/25/2016 Open →

 • Ordinul nr. 1058/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1058/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0334 Pădurea Buciumeni - Homocea şi ale Rezervaţiei Naturale Pădurea Buciumeni

 • Ordinul nr. 1119/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1119/2016 privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

 • Ordinul nr. 2731/2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2731/2016 pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare

 • Procedura from 09/20/2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal din 20.09.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 from 10/25/2016 Open →

 • Decizia nr. 430/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 430/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale art. 10 alin. (1), (2), (3) şi (6) şi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 1642/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1642/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei-Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei-Beuşniţa

 • Ordinul nr. 2810/2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2810/2016 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România

 • Procedura from 09/29/2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România din 29.09.2016

 • Ordinul nr. 232/2016, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 232/2016 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2017

 • Contractul from 10/05/2016, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Contractul-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2017, din 05.10.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 from 10/24/2016 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 from 10/24/2016 Open →

 • Legea nr. 186/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

 • Decretul nr. 870/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 870/2016 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

 • Decizia nr. 484/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 484/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 487/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 487/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 488/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 488/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.042 şi art. 1.043 din Codul de procedură civilă

 • Hotărâre nr. 776/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 776/2016 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

 • Decizia nr. 325/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 325/2016 privind eliberarea doamnei Mariana Vizoli, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 326/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 326/2016 privind eliberarea domnului Daniel Diaconescu, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală

 • Ordinul nr. 915/2016, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 915/1978/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone

 • Ordinul nr. 1978/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 915/1978/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone

 • Ordinul nr. 1237/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1237/2016 pentru modificarea articolului 4 al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar

 • Ordinul nr. 1274/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1274/2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 748/2012 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie

 • Ordinul nr. 1877/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1877/1155/2016 privind modificarea art. 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

 • Ordinul nr. 1155/2016, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1877/1155/2016 privind modificarea art. 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

 • Hotărâre nr. 42/2016, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Hotărârea nr. 42/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

loading ...