Lege5

Search examples: mof 988/2015 legea 18 oug 21/2016 L 82/1991 art 25 ordonanta 15/2012 codul fiscal norme codul fiscal norme legea 303/2004 impozit venit adoptie

Top documente accesate

30.04.2017

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei

  Modificat(ă) de Legea nr. 78/2017

 • Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

  Modificat(ă) de Legea nr. 77/2017

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2016

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

  Modificat(ă) de Legea nr. 75/2017

01.05.2017

 • Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

  Va fi modificat(ă) de Legea nr. 79/2017

 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011

  Va fi modificat(ă) de Legea nr. 79/2017

 • Decizia nr. 1079/2015 pentru modificarea şi completarea unor reglementări în scopul transmiterii de documente, date sau informaţii de către furnizorii de servicii poştale prin mijloace electronice, precum şi pentru utilizarea acestor mijloace electronice în alte situaţii

  Va fi modificat(ă) de Decizia nr. 314/2017

29.04.2017

 • Ordinul nr. 1763/2007 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 417/2017

 • Hotărârea nr. 3/2014 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar şi a Codului de deontologie medicală veterinară

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 4/2016

28.04.2017

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

  Modificat(ă) de Legea nr. 29/2017

loading ...