Dosar nr. 257/197/2008 Tribunalul BRAŞOV Caută dosare

Informații generale

Dată:
27.06.2012
Număr dosar:
257/197/2008
Instanță:
Tribunalul BRAŞOV
Secţie:
SECȚIA I CIVILĂ
Stadiu:
Apel
Obiect:
legea 10/2001
Materie:
Civil

Părți

 • Pana Anghel Apelant

  BIROUL NOTARULUI PUBLIC TUDORACHE VIOREL, PRIN REPR LEGAL Intimat

  Gabor Simon Intimat

  SAILEANU RADU la CABINET AVOCAT IONESCU DORIN TITUS Intimat

  SC RIAL SRL, PRIN REPR LEGAL Intimat

  Saileanu Radu Intimat Pârât

  Saileanu Radu Intimat Pârât

Cumpără abonament

Ședințe

 • 18.03.2014

  Oră: 12:30

  Document: Hotarâre numarul 131/2014 din data 18.03.2014

  Tip soluţie: Alte soluţii

  Soluție pe scurt: Respinge ca inadmisibilă cererea de completare a deciziei civile nr. 462/10.12.2013 formulată de intimatul-pârât Săileanu Radu

  Complet: CivA3

 • 10.02.2014

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere - îndreptare eroare materială din data 10.02.2014

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: Admite cererea de îndreptare a erorii materiale

  Complet: CivA3- CC

 • 10.12.2013

  Oră: 8:30

  Document: Hotarâre numarul 463/2013 din data 10.12.2013

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului de a solicita rectificarea menţiunilor din cartea funciară, excepţie invocată de intimatul pârât Saileanu Radu. Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei de interes, excepţie invocată de intimatul pârât Saileanu Radu. Admite apelul declarat de apelantul reclamant Pana Anghel în contradictoriu cu intimaţii pârâţi SC RIAL SRL, Saileanu Radu, Gabor Simon și Biroul Notarului Public Tudorache Viorel, împotriva sentinţei civile nr. 1042/01.02.2008, pronunţată de Judecătoria Brașov, pe care o schimbă în parte in sensul că: Admite in parte actiunea formulată de defuncta Cîmpeanu Cecilia, continuată si precizată de reclamantul Pana Anghel în contradictoriu cu pârâţi SC RIAL SRL, Saileanu Radu și Gabor Simon. Constată nulitatea absolută partială deciziile nr. 170/24.03.2003 și 170 bis/23.05.2003 emise de SC RIAL SRL, în ceea ce privesc restituirea în natură către Szabo Stephan a apartamentului înscris in CF nr. 13505, sub nr. top 5445/8. Constată nulitatea absolută partială a contractul de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 4104/11.09.2003 de BNP Tudorache Viorel, încheiat intre defunctul Szabo Stephan, prin mandatar Gabor Simon, în calitate de vanzator si Saileanu Radu, in calitate de cumpărător, in ceea ce privește vanzarea apartamentului, compus din o cameră, baie, cămară, verandă, terasă comună cu apartamentele nr. 2 si 9, si cota de 7 % din părţile de uz comun, înscris in CF nr. 13505 Brașov, la A+9, sub nr. top. 5445/8. Dispune rectificarea menţiunilor din CF nr. 13505, de la nr. top 5445/8, în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâtului Saileanu Radu si al defunctului Szabo Stephan asupra apartamentului , compus din o cameră, baie, cămară, verandă, terasă comună cu apartamentele nr. 2 si 9, si cota de 7 % din părţile de uz comun. Constată că defuncta Cîmpeanu Cecilia a dobândit în baza Legii nr. 112/1995, prin contractul de vanzare-cumpărare nr. 22771/21.07.1997 încheiat cu SC RIAL SRL, dreptul de proprietate asupra apartamentului , compus din o cameră, baie, cămară, verandă, terasă comună cu apartamentele nr. 2 si 9, si cota de 7 % din părţile de uz comun, înscris in CF nr. 13505 Brașov, la A+9, sub nr. top. 5445/8. Dispune înscrierea in CF nr. 13505 Brașov, la A+9, sub nr. top. 5445/8 a dreptului de proprietate al defunctei Cîmpeanu Cecilia asupra apartamentului , cu titlu de cumpărare. Admite excepţia lipsei calitaţii procesuale pasive a pârâtului Biroul Notarului Public Tudorache Viorel si respinge actiunea formulată de defuncta Cîmpeanu Cecilia, continuată si precizată de reclamantul Pana Anghel în contradictoriu cu pârâtul Biroul Notarului Public Tudorache Viorel, ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. Respinge restul pretenţiilor formulate de reclamant ca neîntemeiate Menţine dispoziţiile din sentinţă privind renunţarea intervenientei NISTOR EUGENIA la judecarea cererii de intervenţie. Obligă pe reclamantul Pana Anghel să-i plătească pârâtului Biroul Notarului Public Tudorache Viorel suma de 600 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. Obligă pe pârâţii Saileanu Radu si Gabor Simon să-i plătească reclamantului suma de 11150,76 lei, câte 5575, 38 lei fiecare pârât, cu titlu de cheltuieli de judecata efectuate in fond și în apel în prezentul dosar. Respinge cererea formulată de intimatul Saileanu Radu privind obligarea apelantului la plata cheltuielilor de judecată. Definitivă. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 10.12.2013, în ședinţă publică.

  Complet: CivA3

 • 03.12.2013

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării din data 03.12.2013

  Tip soluţie: Amână pronunţarea

  Soluție pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.12.2013.

  Complet: CivA3

 • 26.11.2013

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării din data 26.11.2013

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: amâmă pronunţarea la data de 03.12.2013

  Complet: CivA3

 • 29.10.2013

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședință din data 29.10.2013

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: Termen 26.11.2013.

  Complet: CivA3

 • 01.10.2013

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședință din data 01.10.2013

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: lipsa raport expertiză

  Complet: CivA3

 • 03.09.2013

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședință din data 03.09.2013

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: lipsă raport de expertiză

  Complet: CivA3

 • 04.06.2013

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședință din data 04.06.2013

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: lipsă raport expertiză

  Complet: CivA3

 • 07.05.2013

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședință din data 07.05.2013

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: pentru lipsă procedură și raport de expertiză.

  Complet: CivA3

 • 09.04.2013

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședință din data 09.04.2013

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: pentru efectuarea expertizei

  Complet: CivA3

 • 12.03.2013

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședință din data 12.03.2013

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: administrarea probatoriului încuviințat

  Complet: CivA3

 • 12.02.2013

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședință din data 12.02.2013

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: pentru stabilirea taxei judiciare de timbru și timbrului judiciar.

  Complet: CivA3

 • 15.01.2013

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședință din data 15.01.2013

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: încuviințează cererea de amânare a cauzei pentru pretuirea obiectului litigiului.

  Complet: CivA3

 • 27.11.2012

  Oră: 8:30

  Document: Nespecificat

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: pentru ca reprezentantul convențional al apelantului să indice și să dovedească valoarea obiectului litigiului

  Complet: CivA3

 • 30.10.2012

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședință din data 30.10.2012

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: în vederea studierii întâmpinărilor

  Complet: CivA3

 • 02.10.2012

  Oră: 8:30

  Document: Nespecificat

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: pt. a se com întâmpinarea - termen - 30.10.2012

  Complet: CivA3

Căi atac

 • Dată declarare Parte declarantă Cale de atac
 • 28.02.2014 SAILEANU RADU Recurs
 • 19.03.2012 PANA ANGHEL Apel

Flux dosar

 • Număr dosar Instanță Stadiu Dată
 • 257/197/2008 Tribunalul BRAŞOV Apel 27.06.2012
 • 257/197/2008 Curtea de Apel BRAȘOV Recurs 10.04.2014
 • 257/197/2008 Judecătoria BRAŞOV Fond 10.01.2008

Atenționare

Toate datele afișate sunt informații publice extrase din portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro).

Întreaga răspundere pentru conținutul afișat aparține instanțelor de judecată care administrează datele și le fac publice prin intermediul Portalului.


Reclamație date personale
se încarcă...