Dosar nr. 179/120/2014 Tribunalul DÂMBOVIȚA Caută dosare

Informații generale

Dată:
10.01.2014
Număr dosar:
179/120/2014
Instanță:
Tribunalul DÂMBOVIȚA
Secţie:
Secţia Penală
Stadiu:
Fond
Obiect:
traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2) CU APLIC. ART. 41 ALIN. 2 COD PENAL ;I ART. 16 ALIN. 1 LG. 194/2011 CU APLIC. 41 ALIN. 2 COD PENAL
Materie:
Penal

Părți

 • Anghel Ilie Ionut Inculpat

  Paraschiva Bogdan Gabriel Inculpat

  Radulescu Adrian Irinel Inculpat

  Saulean Emil Andrei Inculpat

  Serban Andrei Adrian Inculpat

  Serban Gheorghita Catalina Inculpat

Cumpără abonament

Ședințe

 • 17.03.2014

  Oră: 9:30

  Document: Hotarâre numarul 236/2014 din data 17.03.2014

  Tip soluţie: Soluţionare

  Soluție pe scurt: În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 187/2012 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal, art. 5 cod penal, art. 375 alin. 2 rap. la art. 396 alin. 10 cod procedură penală, art.37 lit. a cod penal, art.12 din Legea nr.187/2012, condamnă pe inculpatul ȘERBAN ANDREI ADRIAN, zis Moldoveanu/Adrian sau Nașu, fiul lui Ștefan și Rodica, născut la 11.03.1976 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, domiciliat în Târgoviște, str. Duiliu Zamfirescu, bloc 17, sc.D, et.1, ap.65, judeţul Dâmboviţa, CNP *********1796, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni, la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată, cu art. 67 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b cod penal, pe o durată de 2 ani ce se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 61 alin. 2 Cod penal anterior, revocă liberarea condiţionată a restului de 258 de zile rămase neexecutate din pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare aplică prin sentinţa penală nr. 230/2011 a Tribunalului Prahova, definitivă, rest ce urmează a fi contopit potrivit art. 34 alin. 1 lit. b din codul penal din 1968 cu art. 10 cod penal, cu pedeapsa aplicată pentru infracţiunea dedusă judecăţii, urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b cod penal, pe o durată de 2 ani. În baza art. 65 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie prevăzută de art. 66 lit. a și b cod penal. În baza art. 72 cod penal, compută din pedeapsa aplicată reţinerea și arestarea preventivă din 5.12.2013, la zi. În baza art. 399 alin. 1 cod procedura penală, menţine starea de arest a inculpatului. În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 187/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal, art. 5 , art. 375 alin.2 rap. la art. 396 alin. 10 cod procedură penală, art. 37 lit. a cod penal, art. 38 alin. 1 cod penal, art.12 din legea nr. 187/2012, condamnă pe inculpatul ANGHEL ILIE-IONUȚ zis „Scheletu”, fiul lui Florin-Cristian și Georgeta, născut la 22 martie 1989 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str. Duiliu Zanfirescu, bl.15, sc.C, ap.58, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2471, aflat în Penitenciarul Mărgineni, la pedeapsa închisorii de 3 ani . În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată, cu art. 67 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b cod penal, pe o durată de 2 ani ce se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal, art.5. art. 375 alin.2 rap. la art. 396 alin. 10 cod procedură penală, art. 37 lit. a cod penal, art. 12 din legea nr. 187/2012, condamnă pe același inculpat la pedeapsa închisorii de 1 an. În baza art. 34 alin. 1 cod penal, lit. b, din codul penal din 1968, cu art. 10 cod penal, contopește pedepsele aplicate , acesta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art. 83 alin. 1 din codul penal anterior, revocă suspendarea condiţionată a pedepsei de 1(un) an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.413/19.09.2011 de Judecătoria Târgoviște în dosarul penal nr. 4503/2011, rămasă definitivă prin nerecurare, urmând să execute pedeapsa de 4 ani și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b cod penal, pe o durată de 2 ani. În baza art. 65 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie prevăzută de art. 66 lit. a , b cod penal. În baza art. 72 cod penal, compută din durata pedepsei , reţinerea și arestarea preventivă din 5.12.2013, la zi. În baza art. 399 alin. 1 cod procedură penală, menţine starea de arest a inculpatului. În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr.187/2012, cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal, art. 5 cod penal, art. 375 alin. 2 rap. la art. 396 alin.10 cod procedură penală, art. 37 lit. b cod penal, art.12 din Legea nr. 187/2012, condamnă pe inculpatul ȘĂULEAN EMIL-ANDREI, fiul lui Emil și Maria, născut la 24 noiembrie 1983 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Col.Stan Zătreanu, nr.13, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2498, aflat în Penitenciarul Mărgineni, la pedeapsa închisorii de 3 ani și 6 luni. În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată, cu art. 67 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b cod penal, pe o durată de 2 ani ce se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie prevăzută de art. 66 lit. a și b cod penal. În baza art. 72 cod penal, compută din pedeapsa aplicată reţinerea și arestarea preventivă din 5.12.2013, la zi. În baza art. 399 alin. 1 cod procedură penală, menţine starea de arest a inculpatului. În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr.187/2012, cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal, art. 5 cod penal, art. 375 alin. 2 rap. la art. 396 alin.10 cod procedură penală, art. 12 din Legea nr. 187/2012, condamnă pe inculpatul RĂDULESCU IRINEL-ADRIAN, fiul lui Ion-Adrian și Georgeta, născut la 14 decembrie 1994 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Duiliu Zamfirescu, nr.10, bl.16, sc.B, et.3, ap.36, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2538, aflat în Penitenciarul Mărgineni, la pedeapsa închisorii de 3 ani. În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 187/2012, cu art. 67 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b cod penal, pe o durată de 2 ani, ce se va executa de la data rămânerii definitive de condamnare. În art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art.5 , art. 375 alin. 2 rap. la art. 396 alin. 10 cod procedură penală, art. 12 din legea nr. 187/2012, condamnă pe același inculpat la pedeapsa închisorii de 2 ani. În baza art. 34 alin. 1 lit. b cod penal din 1968, cu art. 10 cod penal, contopește pedepsele aplicate, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b cod penal, pe o durată de 2 ani ce se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art. 91 cod penal, dispune suspendarea executarea pedepsei de 3 ani închisoare, sub supraveghere și în baza art. 92 alin. 1 și 2 stabilește un termen de supraveghere de 3 ani ce se va calcula de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă. În baza art. 93 alin. 1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii și documente de natură a permite controlul mijloacelor de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 cod penal, instanţa impune inculpatului să frecventeze mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 100 de zile, instituţia publică unde se va presta munca urmând a fi desemnată de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 alin. 1 cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 399 alin. 3 cod procedură penală,dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 100/U/6.12.2013 emis în baza încheierii nr. 47 din 6 decembrie 2013 pronunţată în dosarul penal nr. 6637/120/2013 de către Tribunalul Dâmboviţa, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. În baza art. 72 cod penal, deduce din pedeapsa aplicată reţinerea și arestarea preventivă din 5.12.2013, la zi. În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr.187/2012, cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal, art. 5 cod penal, art. 375 alin. 2 rap. la art. 396 alin.10 cod procedură penală, art. 12 din Legea nr. 187/2012, condamnă pe inculpata ȘERBAN GHEORGHIȚA CĂTĂLINA, zis Cati, fiica lui Gheorghe și Steliana, născută la 25.08.1977 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, CNP *********1774, domiciliată în Târgoviște, str. Duiliu Zamfirescu bl.17, sc. D, et. 1, ap.65 judeţul Dâmboviţa, , la pedeapsa închisorii de 3 ani. În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 187/2012, cu art. 67 cod penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b cod penal, pe o durată de 2 ani, ce se va executa de la data rămânerii definitive de condamnare. În baza art. 91 cod penal, dispune suspendarea executarea pedepsei de 3 ani închisoare, sub supraveghere și în baza art. 92 alin. 1 și 2 stabilește un termen de supraveghere de 3 ani ce se va calcula de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă. În baza art. 93 alin. 1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii și documente de natură a permite controlul mijloacelor de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 cod penal, instanţa impune inculpatei să frecventeze mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 100 de zile, instituţia publică unde se va presta munca urmând a fi desemnată de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa. Atrage atenţia inculpatei asupra disp. art. 96 alin. 1 cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 72 cod penal, deduce din pedeapsa aplicată reţinerea pentru 24 de ore de la 5.12.2013, până la 6.12.2013 . Constată încetată măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara luată prin încheierii nr. 47 din 6 decembrie 2013 pronunţată în dosarul penal nr. 6637/120/2013 de către Tribunalul Dâmboviţa. În baza art. 4 alin. din Legea nr. 143/200, modificată prin Legea nr. 187/2012,cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal, art. 5 cod penal, art. 375 alin.2 rap. la art. 396 alin.10 cod procedură penală, art.12 din legea nr. 187/2012, condamnă pe inculpatul PARASCHIVA BOGDAN GABRIEL, fiul lui Gheorghe și Georgeta, născut la 04.03.1986 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2471, domiciliat în Târgoviște, str. Radu cel Mare, nr. 10, bl. 14, sc. A, ap. 4, judeţul Dâmboviţa, la pedeapsa închisorii de 8 luni. În baza art. 91 cod penal, dispune suspendarea executarea pedepsei de 8 luni, sub supraveghere și în baza art. 92 alin. 1 și 2 stabilește un termen de supraveghere de 2 ani ce se va calcula de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă. În baza art. 93 alin. 1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii și documente de natură a permite controlul mijloacelor de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 cod penal, instanţa impune inculpatului să frecventeze mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 100 de zile, instituţia publică unde se va presta munca urmând a fi desemnată de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 alin. 1 cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 112 lit. a cod penal rap. la art. 17 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, dispune confiscarea cantităţii de: 5,03 gr cannabis de la inculpaţii Șerban Andrei Adrian și Șerban Gheorghiţa Cătălina, 2 grindere, o narghilea și un cântar electronic de la aceeași inculpaţi; 2 grindere metalice de la inculpatul Șeulean Emil Andrei, 47,3 gr. rezinăde cannabis de la Paraschiva Bogdan Gabriel, precum și confiscarea următoarelor sumelor de bani potrivit art. 112 lit. e cod penal: - 10.000 lei de la inculpaţii Șerban Andrei și Șerban Gheorghiţa Cătălina, reprezentând c/valoarea drogurilor comercializate; - 4.000 lei de la inculpatul Anghel Ilie Ionuţ, reprezentând contravaloarea drogurilor comercializate, - 3.000 lei de la inculpatul Rădulescu Irinel Adrian, reprezentând contravaloarea drogurilor comercializate - 10.900 lei de la inculpatul Șăulean Emil Andrei. Dispune confiscarea specială a sumelor de: 770 euro și 120 lire sterline de la inculpaţii Șerban Andrei Adrian și Șerban Gheorghiţa Cătălina asupra cărora s-a instituit prin ordonanţa din 16.01.2014 sechestru asigurător. În baza art. 275 alin. 2 cod procedură penală, obligă inculpaţii la plata sumei de câte 2.500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, inclusiv cele ocazionate cu urmărirea penală (12.000 lei cheltuieli ocazionate de urmărirea penală și 3.000 lei cheltuieli pe parcursul cercetării judecătorești). Cu drept de apel în termen de 10 zile de comunicare pentru procuror și inculpaţi. Pronunţată în ședinţa publică, astăzi 17.03.2014.

  Complet: Penal - C2FM - C - AMANARE

 • 14.03.2014

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședinţă din data 14.03.2014

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: AMANA PRONUNTAREA LA 17.03.2014

  Complet: Penal - C1 - Camera consiliu

 • 05.03.2014

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședinţă din data 05.03.2014

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: Acorda termen pentru solutionarea conterstatiei formulata de catre inculpatul Anghel Ilie Ionut

  Complet: Penal - C1 - Camera consiliu

 • 24.02.2014

  Oră: 8:30

  Document: Incheiere - camera preliminară din data 24.02.2014

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 94/D/P/2013 al Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmboviţa , privind pe inculpaţii ANGHEL ILIE-IONUȚ zis „Scheletu”, fiul lui Florin-Cristian și Georgeta, născut la 22 martie 1989 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Duiliu Zanfirescu, bl.15, sc.C, ap.58, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2471, RĂDULESCU IRINEL-ADRIAN, fiul lui Ion-Adrian și Georgeta, născut la 14 decembrie 1994 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Duiliu Zamfirescu, nr.10, bl.16, sc.B, et.3, ap.36, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2538, ȘERBAN ANDREI-ADRIAN, fiul lui Ștefan și Rodica, născut la 11 martie 1976 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Duiliu Zamfirescu, bl.17, sc.D, et.1, ap.65, judeţul Dâmboviţa, CNP *********1796, ȘĂULEAN EMIL-ANDREI, fiul lui Emil și Maria, născut la 24 noiembrie 1983 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Col.Stan Zătreanu, nr.13, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2498, cercetaţi în stare de arest preventiv pentru comiterea infracţiunilor de trafic de droguri de risc și efectuarea fără drept de operaţiuni cu substanţe susceptibile de a avea efect psihoactiv, fapte prevăzute de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și art.16 alin.1 din legea nr.194/2011, toţi aflaţi în Penitenciarul Mărgineni și pe inculpaţii ȘERBAN GHEORGHIȚA CĂTĂLINA, fiica lui Gheorghe și Steliana, născută la 25.08.1977 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, CNP *********1774 domiciliată în Târgoviște, str. Duiliu Zamfirescu bl.17, sc. D, et. 1, ap.65 judeţul Dâmboviţa și PARASCHIVA BOGDAN GABRIEL, fiul lui Gheorghe și Georgeta, născut la 04.03.1986 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2471, domiciliat în Târgoviște, str. Radu cel Mare, nr. 10, bl. 14, sc. A, ap. 4, judeţul Dâmboviţa, cercetaţi în stare de libertate, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Șerban Andrei – Adrian, Anghel Ilie Ionuţ, Rădulescu Irinel Adrian, Săulean Emil Andrei, Șerban Andrei Adrian, Serban Gheorghiţa Cătălina și Paraschiva Bogdan Gabriel. Definitivă. În baza dispoziţiilor art. 348 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4 și 6 Cod procedură penală, constată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive luată faţă de inculpaţii ANGHEL ILIE-IONUȚ zis „Scheletu”, fiul lui Florin-Cristian și Georgeta, născut la 22 martie 1989 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Duiliu Zanfirescu, bl.15, sc.C, ap.58, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2471, cercetat pentru săvârșirea infracţiunilor prevăzute de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și 37 lit. a Cod penal și art. 16 alin. 1 din Legea 194/2011 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și 37 lit. a cod penal; RĂDULESCU IRINEL-ADRIAN, fiul lui Ion-Adrian și Georgeta, născut la 14 decembrie 1994 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Duiliu Zamfirescu, nr.10, bl.16, sc.B, et.3, ap.36, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2538, cercetat pentru săvârșirea infracţiunilor prevăzute de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și art.16 alin.1 din Legea nr.194/2011 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și art. 33 lit. a cod penal; ȘERBAN ANDREI-ADRIAN, fiul lui Ștefan și Rodica, născut la 11 martie 1976 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Duiliu Zamfirescu, bl.17, sc.D, et.1, ap.65, judeţul Dâmboviţa, CNP *********1796, cercetat pentru art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și art. 37 lit. a Cod penal, ȘĂULEAN EMIL-ANDREI, fiul lui Emil și Maria, născut la 24 noiembrie 1983 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Col.Stan Zătreanu, nr.13, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2498, cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de: art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și art. 37 lit. b Cod penal, toţi aflaţi în Penitenciarul Mărgineni, măsură pe care o va menţine. Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de către apărătorii inculpaţilor privind revocarea sau înlocuirea acestei măsurii , cu una dintre măsurile prevăzute de disp. art. 202 alin. 3 lit. b și d Cod procedură penală. În conformitate cu disp. art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în ședinţa publică din 24.02.2014, orele 14,30.

  Complet: Penal - C1 - Camera consiliu

 • 03.02.2014

  Oră: 9:30

  Document: Încheiere - măsuri preventive (faza de judecată) din data 03.02.2014

  Tip soluţie: Încheiere

  Soluție pe scurt: În baza dispoziţiilor art. 348 Cod procedură penală rap.la art. 207 alin. 4 și 6 Cod procedură penală, constată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive luată faţă de inculpaţii ANGHEL ILIE-IONUȚ zis „Scheletu”, fiul lui Florin-Cristian și Georgeta, născut la 22 martie 1989 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Duiliu Zanfirescu, bl.15, sc.C, ap.58, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2471, cercetat pentru săvârșirea infracţiunilor prevăzute de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și 37 lit. a Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal; RĂDULESCU IRINEL-ADRIAN, fiul lui Ion-Adrian și Georgeta, născut la 14 decembrie 1994 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Duiliu Zamfirescu, nr.10, bl.16, sc.B, et.3, ap.36, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2538, cercetat pentru săvârșirea infracţiunilor prevăzute de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și art.16 alin.1 din Legea nr.194/2011 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal; ȘERBAN ANDREI-ADRIAN, fiul lui Ștefan și Rodica, născut la 11 martie 1976 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Duiliu Zamfirescu, bl.17, sc.D, et.1, ap.65, judeţul Dâmboviţa, CNP *********1796, cercetat pentru art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și art. 37 lit. a Cod penal, ȘĂULEAN EMIL-ANDREI, fiul lui Emil și Maria, născut la 24 noiembrie 1983 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Col.Stan Zătreanu, nr.13, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2498, cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de: art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și art. 37 lit. b Cod penal, toţi aflaţi în Penitenciarul Mărgineni, măsură pe care o va menţine. Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de către apărătorii inculpaţilor privind revocarea măsurii arestării preventive sau înlocuirea acestei măsuri. În conformitate cu disp. art. 192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în ședinţa publică din 03.02.2014, orele 15,30.

  Complet: Penal - C2F - CM

 • 10.01.2014

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere - măsuri preventive (faza de judecată) din data 10.01.2014

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: În baza dispoziţiilor art. 3001 alin. 3 Cod procedură penală, menţine arestarea preventivă a inculpaţilor: ANGHEL ILIE-IONUȚ zis „Scheletu”, fiul lui Florin-Cristian și Georgeta, născut la 22 martie 1989 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Duiliu Zanfirescu, bl.15, sc.C, ap.58, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2471, cercetat pentru săvârșirea infracţiunilor prevăzute de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și 37 lit. a Cod penal și și art.16 alin.1 din Legea nr.194/2011 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal; RĂDULESCU IRINEL-ADRIAN, fiul lui Ion-Adrian și Georgeta, născut la 14 decembrie 1994 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Duiliu Zamfirescu, nr.10, bl.16, sc.B, et.3, ap.36, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2538, cercetat pentru săvârșirea infracţiunilor prevăzute de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și art.16 alin.1 din Legea nr.194/2011 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal; ȘERBAN ANDREI-ADRIAN, fiul lui Ștefan și Rodica, născut la 11 martie 1976 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Duiliu Zamfirescu, bl.17, sc.D, et.1, ap.65, judeţul Dâmboviţa, CNP *********1796, cercetat pentru art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și art. 37 lit. a Cod penal și art.16 alin.1 din Legea nr.194/2011 cu aplicarea art.41 alin.1 Cod penal ȘĂULEAN EMIL-ANDREI, fiul lui Emil și Maria, născut la 24 noiembrie 1983 în Târgoviște, judeţul Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgoviște, str.Col.Stan Zătreanu, nr.13, judeţul Dâmboviţa, CNP *********2498, cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de: art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și art. 37 lit. b Cod penal, toţi aflaţi în Centrul de Reţinere și Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Dâmboviţa. Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de către apărătorii inculpaţilor privind înlocuirea măsurii arestării preventive a acestora cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu sau ţara. Măsura dispusă va fi comunicată Centrului de Reţinere și Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Dâmboviţa. În conformitate cu disp. art. 192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de recurs în termen de 24 ore de la pronunţare pentru procuror și inculpaţii . Pronunţată în ședinţa publică din 10.01.2014, ora 17,00.

  Complet: Penal - C1 - Camera consiliu

Căi atac

 • Dată declarare Parte declarantă Cale de atac
 • 01.04.2014 PARASCHIVA BOGDAN GABRIEL Apel
 • 26.03.2014 ȘERBAN ANDREI ADRIAN Contestaţie(NCPP)
 • 26.03.2014 ANGHEL ILIE IONUȚ Contestaţie(NCPP)
 • 26.03.2014 ȘĂULEAN EMIL ANDREI Contestaţie(NCPP)
 • 18.03.2014 ȘĂULEAN EMIL ANDREI Apel
 • 03.03.2014 ANGHEL ILIE IONUȚ Contestaţie(NCPP)
 • 12.02.2014 ANGHEL ILIE IONUȚ Contestaţie(NCPP)
 • 12.02.2014 ȘERBAN ANDREI ADRIAN Contestaţie(NCPP)
 • 10.02.2014 RĂDULESCU ADRIAN IRINEL Recurs
 • 10.01.2014 ANGHEL ILIE IONUȚ, RĂDULESCU ADRIAN IRINEL, ȘĂULEAN EMIL ANDREI, ȘERBAN ANDREI ADRIAN Recurs

Flux dosar

Atenționare

Toate datele afișate sunt informații publice extrase din portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro).

Întreaga răspundere pentru conținutul afișat aparține instanțelor de judecată care administrează datele și le fac publice prin intermediul Portalului.


Reclamație date personale
se încarcă...