Dosar nr. 2589/205/2011 Tribunalul ARGEŞ Caută dosare

Informații generale

Dată:
27.08.2013
Număr dosar:
2589/205/2011
Instanță:
Tribunalul ARGEŞ
Secţie:
Secţia Civilă
Stadiu:
Recurs
Obiect:
evacuare disjungere
Materie:
Civil

Părți

 • Oprea Georgeta Intimat

  Oprea Maria Geanina Intimat

  Oprea Constantin Recurent

Cumpără abonament

Ședințe

 • 06.02.2015

  Oră: 8:30

  Document: Hotarâre numarul 95/2015 din data 06.02.2015

  Tip soluţie: Recurs (alte soluţii)

  Soluție pe scurt: Rejudecand cauza: Anuleaza cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenineta Oprea Georgeta Admite in parte cererea de partaj formulata de parata-reclamanta, cat si in parte cererea conexa formulata de catre reclamantul-parat. Constata că, în timpul căsătoriei, părţile au dobândit împreună, în cote de 1/2 fiecare, următoarele bunuri: 4 colaci fier beton (circa 800 kg), 200 bucăţi fier striat, două tone var, 12 paleţi cu cărămidă tip bolţar (730 buc. de 30 si 705 buc. de 25), un autoturism Dacia Logan, o ușă din termopan la intrarea în casă, o mașină de spălat marca Bosch, un birou calculator, o comodă dormitor, un hidrofor, un șifonier cu două uși, o măsuţă sufragerie, un motoscuter Piagio. Constata ca, în timpul căsătoriei, părţile au realizat împreună, în cotă de 1/2 fiecare, următoarele lucrări la casa proprietatea reclamantului pârât Oprea Constantin: racordarea la reţeaua de apă, achiziţionarea și montarea ferestrelor și ușilor din termopan, împrejmuirea curţii pe două laturi cu gard cu temelie din beton, o fântână. Dispune iesirea din indiviziune a partilor, masa partajabila avand o valoare totala de 47171 lei, prin omologarea variantei nr. 1 din raportul de expertiza intocmit de catre expertul Duculescu Lidia Liliana in fata instanta de recurs, astfel cum a fost corectat prin raspunsul la obiectiuni . Obliga pe reclamantul-parat sa plateasca catre parata-reclamanta suma 21074,5 ron. cu titlu de sulta. Respinge capătul de cerere reconvenţională, privind obligarea reclamantului pârât la restituirea bunurilor personale către pârâtă, ca rămasă fără obiect. Respinge capătul de cerere reconvenţională, privind instituirea unui drept de retenţie Compensează în totalitate cheltuielile de judecată efectuate la fond si in recurs. Pronuntata in sedinta publica, azi, 06 februarie 2015.

  Complet: C2-RECURS-CIVIL

 • 04.02.2015

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării din data 04.02.2015

  Tip soluţie: Amână pronunţarea

  Soluție pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la 06.02.2015. Irevocabilă. Pronunţată în ședinţă publică, azi, 04.02.2015

  Complet: C2-RECURS-CIVIL

 • 28.01.2015

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării din data 28.01.2015

  Tip soluţie: Amână pronunţarea

  Soluție pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 04.02.2015. Irevocabilă. Pronunţată în ședinţă publică, azi, 28.01.2015

  Complet: C2-RECURS-CIVIL

 • 03.12.2014

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședinţă din data 03.12.2014

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: Nespecificat

  Complet: C2-RECURS-CIVIL

 • 22.10.2014

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședinţă din data 22.10.2014

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: Admite în parte obiecţiunile la raportul de expertiză, formulate de reclamant. Admite obiectiunile ce privesc evaluarea autovehiculului, cele ce privesc evaluarea caramizilor și cele ce privesc evaluarea varului. Respinge obiectiunile care privesc valoarea motoscuterului și propunerile de lotizare. Se revine cu adresa catre expert pentru a se evalua cele 3 bunuri, respectiv: -în ceea ce privește evaluarea autovehiculului, trebuie să se pornească de la valoarea de dobândire a uni vehicul de același tip și de același model, ţinând seama de celelalte criterii ce ţin de uzură, vechimea în timp s.a.m.d. -în ceea ce privește evaluarea caramizilor, potrivit deciziei de casare, trebuie să evalueze doar caramizile ce rezultă dintr-o numărare efectivă a acestora, decizia de casare fiind obligatorie și prin urmare trebuie să se procedeze la o numărare efectivă a numărului de cărămizi și să se stabilească valoarea în concret a acestora, ţinând seama de pretul de achiziţie, de tipul de cărămidă, de dimensiune, de uzura produsă de trecerea timpului si de materialul de fabricatie. -în ceea ce privește valoarea varului, prin aceeași decizie de casare s-a dispus să se stabilească valoarea reală de circulatie a celor 2 tone de pasta var, ţinând seama, dacă din tipul de var dobândit de părti, rezultă aceeași cantitate de var pasta și să se procedeze la evaluarea tipului de var ce rezultă din varul bulgare cumpărat de catre părti. În masura in care se ajunge și la altă evaluare, să se modifice în mod corespunzător și valorile din variantele de lotizare, urmând ca în măsura în care se consideră necesar că se impune o renumărare a cărămizilor, să se procedeze la o nouă convocare a părtilor, pentru a proceda la o numărare efectiva a cărămizilor. Respinge critica formulată de reclamant, în sensul ca la valoarea de circulatie să a cărămizilor să se tină seama si de eventualele cheltuieli pentru stivuirea acestor cărămizi. Amână judecarea cauzei la data de 03 Decembrie 2014. Pronunţată în ședinţa publică de la 22 Octombrie 2014.

  Complet: C2-RECURS-CIVIL

 • 01.10.2014

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședinţă din data 01.10.2014

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: Încuviinţează cererile de amânare formulate de părţi pentru a lua cunoștinţă de conţinutul raportului de expertiză tehnică în specialitatea bunuri mobile. Pune în vedere părţilor că în măsura în care înţeleg să formuleze obiecţiuni la raportul de expertiză să le depună la dosarul cauzei cu cel puţin cinci zile libere înaintea termenului de judecată ce urmează a fi acordat.

  Complet: C2-RECURS-CIVIL

 • 10.09.2014

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședinţă din data 10.09.2014

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: Admite cererea de amânare a judecării cauzei pentru lipsa raportului de expertiză, formulată de reclamant personal și de pârâtă prin avocat. Respinge solicitarea formulată de către reclamantul Oprea Constantin pentru o nouă evaluare privind întreaga masă partajabilă. Se emite adresa catre expertul Duculescu Lidia Liliana, cu menţiunea că are obligaţia să evalueze doar bunurile pentru care s-a admis recursul și care s-au pus în vedere prin adresa de la termenul de judecată trecut, să retină valorile celorlalte bunuri din expertiza întocmită de către expertul Popa Nicolae, și în raport de decizia de casare cu retinere, să întocmească mai multe propuneri de lotizare. Mentine în sarcina expertului obligatia de a depune raportul de expertiză conf.art.208-209 Cod procedură civilă, cu 5 zile înainte de termenul de judecată stabilit, să depună raportul de expertiză în atâtea exemplare câte părti sunt, să depună dovezile de convocare ale părtilor și cu menţiunea că onorariul provizoriu în suma de 800 lei a fost achitat. Amână judecarea cauzei la data de 01 Octombrie 2014. Pronunţată în ședinţa publică de la 10 Septembrie 2014.

  Complet: C2-RECURS-CIVIL

 • 11.06.2014

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședinţă din data 11.06.2014

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: Încuviinţează proba cu expertiza în specialitatea bunuri mobile cu obiectivele stabilite în decizia 982/14.04.2014 pronunţată de Tribunalul Argeș în dosarul nr. 2589/205/2011. Desemnează în baza art. 202 alin. 1 Cod Procedură Civilă, prin tragere la sorţi pe doamna expert în specialitatea bunuri mobile Duculescu Lidia Liliana. Stabilește onorariul provizoriu de expertiză în cuantum de 800 Ron în sarcina reclamantului. Pune în vedere reclamantului, să achite onorariul de expertiză stabilit și să depună la dosarul cauzei recipisa doveditoare în termen de 5 zile de la desemnarea exepertului sub sancţiunea decăderii din probă. Emite adresă către Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Argeș pentru a se aduce la cunoștinţă că, potrivit dispoziţiilor instanţei luate prin încheiere de ședinţă pronunţată la data de 11.06.2014 în dosarul cu nr. de mai sus, s-a dispus numirea în calitate de expert a doamnei Duculescu Lidia Liliana. Emite adresă către expertul desemnat, cu copie decizie de casare, în vederea efectuării raportului de expertiză după convocarea părţilor și să depună la dosarul cauzei raportul de expertiză în exemplare suficiente cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată acordat, însoţit de dovezile de convocare ale părţilor.

  Complet: C2-RECURS-CIVIL

 • 14.04.2014

  Oră: 8:30

  Document: Hotărâre intermediară numarul 982/2014 din data 14.04.2014

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: Admite recursul. Casează încheierea interlocutorie din data de 4.12.2012 și sentinţa și retine cauza spre rejudecare. Termen 11.06.2014. Se citează părtile. Irevocabilă. Pronunţată în ședinţă publică azi 14.04.2014.

  Complet: C2-RECURS-CIVIL

 • 09.04.2014

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării din data 09.04.2014

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: Amână pronunţarea la 14.04.2014. Irevocabilă. Pronunţată în ședinţă publică, azi, 09.04.2014

  Complet: C2-RECURS-CIVIL

 • 02.04.2014

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării din data 02.04.2014

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: Amână pronunţarea la 09.04.2014. Irevocabilă. Pronunţată în ședinţă publică, azi, 02.04.2014

  Complet: C2-RECURS-CIVIL

 • 12.03.2014

  Oră: 8:30

  Document: Încheiere de ședinţă din data 12.03.2014

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: Rectifică citativul întocmit pentru acest termen de judecată, în sensul că nu se mai conceptează și nu se mai citează în calitate de intimata-intervenientă Oprea Georgeta. Stabilește taxa judiciară de timbru aferentă recursului, în suma de 1343,82 lei și timbru judiciar în valoare de 10 lei. Pune în vedere recurentului-reclamant prin avocat, obligaţia de a timbra recursul cu taxa judiciară de timbru în suma de 1343,82 lei și timbru judiciar în valoare de 10 lei, sub sancţiunea anulării recursului ca netimbrat. Admite cererea de amânare a judecării cauzei pentru a lua la cunoștinţă de întâmpinare și pentru a achita taxa de timbru, formulată de recurentul-reclamant prin avocat. Amână judecarea cauzei la data de 02 Aprilie 2014. Pronunţată în ședinţa publică de la 12 Martie 2014.

  Complet: C2-RECURS-CIVIL

Căi atac

 • Dată declarare Parte declarantă Cale de atac
 • 31.07.2013 OPREA CONSTANTIN Recurs
 • 17.08.2011 OPREA CONSTANTIN Recurs

Flux dosar

Atenționare

Toate datele afișate sunt informații publice extrase din portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro).

Întreaga răspundere pentru conținutul afișat aparține instanțelor de judecată care administrează datele și le fac publice prin intermediul Portalului.


Reclamație date personale
se încarcă...