Monitorul Oficial, Partea VI nr. 6 din 10.01.2017

 • Achiziţia publică de servicii din 10.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Alexandria, Alexandria, judeţul Teleorman, - anunţă Raportul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2016, pentru domeniul sport

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Vulcana-Pandele, Vulcana-Pandele, judeţul Dâmboviţa, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 1.083 mp, punct Pod Ialomiţa

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Măgura, Măgura, judeţul Buzău, urmează să concesioneze un teren, situat în intravilanul satului Măgura, în suprafaţă de 4.827 mp, pentru realizarea unei activităţi apicole

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Oraşul Târgu Neamţ, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, urmează să concesioneze 2 suprafeţe de teren a câte 8 mp fiecare, destinate amplasării unor chioşcuri pentru comercializarea de produse alimentare situate în incinta Colegiului Tehnic "Ion Creangă"

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judeţul Vâlcea, anunţă ofertanţii câştigători în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 10.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.01.2017 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Primăria Bogaţi, Bogaţi, judeţul Argeş, anunţă delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Bogaţi

se încarcă...