Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 09.01.2017

 • Ordinul nr. 1018/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1018/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti

 • Ordinul nr. 3706/2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 3706/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale

 • Procedura din 27.12.2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte din 27.12.2016

 • Ordinul nr. 2909/2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale

 • Normele metodologice din 27.12.2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Normele metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale din 27.12.2016

se încarcă...