Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 09.01.2017

 • Ordinul nr. 151/2016, Ministerul Apărării Naţionale - MApN

  Ordinul nr. 151/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015

 • Ordinul nr. 1012/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1012/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studiniţa

 • Ordinul nr. 1/2017, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

 • Ordinul nr. 1501/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

 • Decizia nr. 34/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 34/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 6.975/99/2014

se încarcă...