Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 09.01.2017

 • Decizie 34/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 34/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 6.975/99/2014

 • Ordin 1501/2016, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

 • Ordin 1/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete

 • Ordin 1012/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1012/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studinița

 • Ordin 151/2016, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 151/2016 pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.59/2015

se încarcă...