Monitorul Oficial, Partea I nr. 281 din 21.04.2017

 • Ordinul nr. 407/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 407/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 • Ordinul nr. 408/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 408/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 • Ordinul nr. 410/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 410/2017 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.5 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 17 octombrie 2016

 • Rectificarea din 10.04.2017, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rectificarea privind anexa 6 privind Rezoluţia MSC.370 (93)(adoptată la 22 mai 2014), din 10.04.2017

 • Decizia nr. 602/2017, Administraţia Naţională a Penitenciarelor - ANP

  Decizia nr. 602/2017 pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

se încarcă...