Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 19.04.2017

 • Hotărâre nr. 31/2017, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 31/2017 privind validarea unui mandat de deputat

 • Decretul nr. 398/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 398/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 702/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 702/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (2) şi art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre nr. 153/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 153/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Renga Radu din funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărâre nr. 154/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 154/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Marin Florian

 • Hotărâre nr. 214/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013

 • Hotărâre nr. 230/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 230/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre nr. 231/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 231/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Dobrilă Niculina din funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 347/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 347/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Renga Radu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 348/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 348/2017 privind numirea prin mobilitate a doamnei Niculina Dobrilă în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 349/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 349/2017 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 • Decizia nr. 350/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 350/2017 pentru eliberarea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 351/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 351/2017 privind numirea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

se încarcă...