Monitorul Oficial, Partea VI nr. 52 din 17.03.2017

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, jud. Satu Mare, anunţă selecţie publică pentru "Proiecte de tineret, învăţământ şi recreative", în vederea finanţărilor nerambursabile, pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, jud. Satu Mare, anunţă selecţie publică de proiecte în vederea finanţărilor nerambursabile a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publică "Sportul pentru toţi", pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, jud. Satu Mare, anunţă selecţie publică de proiecte în vederea finanţărilor nerambursabile a unor proiecte culturale, pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Vulcan, Vulcan, judeţul Hunedoara, anunţă Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2016 pentru domeniul culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Pătârlagele, Pătârlagele, judeţul Buzău, urmează să concesioneze un teren proprietate publică cu suprafaţa de 13,60 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Saligny, com. Saligny, jud. Constanţa, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 202 mp situat în intravilanul localităţii Ştefan cel Mare, com. Saligny, în vederea amplasării şi funcţionării utilităţilor necesare obiectivului "Lucrări de construcţii hale depozite şi clădiri auxiliare în depozitul CNE Cernavodă"

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Josenii Bârgăului, Josenii Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, urmează să concesioneze o suprafaţă de 256 mp teren intravilan, precum şi construcţiile de pe teren - construcţii administrative şi social culturale construite pe o suprafaţă de 58 mp în intravilan

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Oraşului Horezu, Horezu, judeţul Vâlcea, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2017 Concesiuni - anunţuri în baza Ordinului nr. 263/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local - Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, judeţul Alba, localitatea Aiud, anunţă delegarea serviciului public local de transport persoane prin curse regulate pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale a Municipiului Aiud

se încarcă...