Monitorul Oficial, Partea VI nr. 51 din 16.03.2017

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - U.A.T. Municipiul Fălticeni, Fălticeni, judeţul Suceava, intenţionează atribuirea de finanţări nerambursabile în sumă totală de 351.000 lei pentru domeniul sportiv

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Braşov, Braşov, judeţul Braşov, face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul local al Municipiului Braşov, pe anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, Satu Mare, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi din domeniile: cultură, sport, tineret, învăţământ şi recreativ, pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă Lista programelor şi proiectelor finanţate în anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor, aflaţi în situaţii de risc

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Suceava, Suceava, judeţul Suceava, demarează procedura de selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pentru domeniile: cultură-educaţie, social şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi din domeniul social

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi privind asistenţa socială a persoanelor pensionare şi vârstnice

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi comunitare: asistenţă, dezvoltare profesională, proiecte proprii

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Braşov, Braşov, judeţul Braşov, atribuie în anul 2017 contracte de finanţare nerambursabilă pentru domeniul sport, Programul "Promovarea sportului de performanţă"

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi în domeniul asistenţei sociale

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Brad, Brad, judeţul Hunedoara, anunţă proiectele religioase, culturale şi sportive câştigătoare, cărora le-au fost atribuite contractele de finanţare nerambursabilă în anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - U.A.T. Oraşul Uricani, Uricani, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze un spaţiu în suprafaţă de 40 mp din incinta U.A.M.S. Uricani, parter, în vederea deschiderii unui punct de colectare probe pentru analize medicale

 • Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - U.A.T. Oraşul Uricani, Uricani, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze un imobil (teren) categoria curţi construcţii, în suprafaţă de 1001 mp, situat în zona fostului Centru de Plasament din Oraşul Uricani

 • Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - U.A.T. Oraşul Uricani, Uricani, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze un imobil (teren), categoria curţi construcţii, în suprafaţă de 575 mp, situat în zona fostului Centru de Plasament din Oraşul Uricani

 • Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Consiliul Local al Comunei Brădeşti, Brădeşti, jud. Dolj, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

se încarcă...