Monitorul Oficial, Partea I nr. 184 din 15.03.2017

 • Hotărâre nr. 5/2017, Camera Consultanţilor Fiscali - CCF

  Hotărârea nr. 5/2017 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali

 • Hotărâre nr. 4/2017, Camera Consultanţilor Fiscali - CCF

  Hotărârea nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel

 • Regulamentul din 22.02.2017, Camera Consultanţilor Fiscali - CCF

  Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel din 22.02.2017

 • Ordinul nr. 15/2017, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 15/2017 pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016

 • Decizia nr. 736/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 736/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

 • Decizia nr. 782/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 782/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 313 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Ordinul nr. 152/2017, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 152/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

se încarcă...