Monitorul Oficial, Partea I nr. 179 din 13.03.2017

 • Hotărâre nr. 99/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 99/2017 privind constituirea Comitetului interministerial pentru turism

 • Hotărâre nr. 109/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 109/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

 • Hotărâre nr. 110/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 110/2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 61 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărâre nr. 112/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 112/2017 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România"

 • Amendamentul din 29.09.2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României prin Ministerul Finanţelor Publice şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România"

 • Hotărâre nr. 113/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 113/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre nr. 115/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 115/2017 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2017-2019

 • Ordinul nr. 60/2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

 • Ordinul nr. 251/2017, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

se încarcă...