Monitorul Oficial, Partea I nr. 177 din 13.03.2017

 • Hotărâre nr. 7/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărâre nr. 8/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 8/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărâre nr. 9/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Hotărâre nr. 10/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 10/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 • Hotărâre nr. 11/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 11/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărâre nr. 12/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 12/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

 • Hotărâre nr. 13/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 13/2017 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

 • Hotărâre nr. 14/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 14/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 • Hotărâre nr. 15/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Decizia nr. 780/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 780/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 21 şi art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale art. 97 pct. 1 şi art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 • Ordinul nr. 57/2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 57/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României

se încarcă...