Monitorul Oficial, Partea VI nr. 47 din 10.03.2017

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Municipal de Cultură Arad, Arad, judeţul Arad, anunţă Programul anual al sesiunilor de selecţie de proiecte pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Municipal de Cultură Arad, Arad, judeţul Arad, anunţă finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publică "Sportul pentru toţi", pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Municipal de Cultură Arad, Arad, judeţul Arad, anunţă finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publică "Promovarea sportului de performanţă", pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Municipal de Cultură Arad, Arad, judeţul Arad, anunţă finanţarea nerambursabilă a unor proiecte culturale, pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Municipal de Cultură Arad, Arad, judeţul Arad, anunţă finanţarea nerambursabilă a unor proiecte de tineret, învăţământ şi recreative, pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Bacău, Bacău, judeţul Bacău, prezintă Raportul anual privind finanţările nerambursabile din fondurile Bugetului Local al Municipiului Bacău pentru activităţi nonprofit de interes general, pe anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Biblioteca Judeţeană Panait Cerna Tulcea, Tulcea, judeţul Tulcea, urmează să concesioneze un spaţiu, situat la parterul clădirii Bibliotecii Judeţene Panait Cerna din municipiul Tulcea, în suprafaţă utilă de 214,5 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Stoeneşti, judeţul Argeş, urmează să concesioneze golul alpin Tâncava, din domeniul public al localităţii

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la negociere directă - Primăria Oraşului Petrila, Petrila, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze 15 parcele de teren, situate în Str. Parângului în faţa Pavilionului nr. 16, oraşul Petrila

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la negociere directă - Primăria Oraşului Petrila, Petrila, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze 15 parcele de teren, situate în Str. Parângului, în faţa pavilionului 18, oraşul Petrila

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Consiliul Local al Oraşului Cugir, Cugir, judeţul Alba, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 08.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.03.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judeţul Vâlcea, anunţă ofertanţii câştigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2017 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice de utilităţi publice - Comuna Munteni Buzău, judeţul Ialomiţa, anunţă delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa în comuna Munteni Buzău, judeţul Ialomiţa

se încarcă...