Monitorul Oficial, Partea I nr. 175 din 10.03.2017

 • Decretul nr. 294/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 294/2017 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 • Decretul nr. 295/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 295/2017 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

 • Decizia nr. 20/2017, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 20/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 641 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării acestora prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2017, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Ordinul nr. 869/2017, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 869/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordinul nr. 14/2017, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 14/2017 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale

 • Decizia nr. 284/2017, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Decizia nr. 284/2017 pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

 • Decizia nr. 2/2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitor la "admisibilitatea exercitării căii extraordinare de atac a recursului împotriva încheierilor prin care a fost întrerupt cursul judecăţii, pronunţate de instanţele de apel, în situaţia în care apelul este ultima cale de atac"

se încarcă...