Monitorul Oficial, Partea I nr. 172 din 09.03.2017

 • Hotărâre nr. 64/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 64/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Giroc, judeţul Timiş

 • Ordinul nr. 257/2017, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 257/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în unitatea administrativ-teritorială Bethausen, judeţul Timiş

 • Instrucţiunile nr. 23/2017, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Instrucţiunile nr. 23/2017 pentru modificarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative

 • Ordinul nr. 262/2017, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 262/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.096/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

 • Ordinul nr. 24/2017, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 24/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 5/2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, după data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

se încarcă...