Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 07.03.2017

 • Decizia nr. 672/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 672/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Decizia nr. 711/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 711/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Hotărâre nr. 98/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 230/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 230/2017 privind numirea domnului Gheorghe Bogdan Tomoiagă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului

 • Decizia nr. 231/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 231/2017 privind numirea domnului Eugen Constantin Uricec în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

 • Decizia nr. 232/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 232/2017 privind numirea domnului Andrei Petrişor Maioreanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

 • Decizia nr. 233/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 233/2017 privind numirea domnului Ciprian Pandea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Ordinul nr. 398/2017, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 398/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 • Hotărâre nr. 233(r1)/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora

se încarcă...