Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 07.03.2017

  • Decizia nr. 670/2016, Curtea Constituţională

    Decizia nr. 670/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  • Hotărâre nr. 19/2017, Camera Auditorilor din România - CAR

    Hotărârea nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

  • Hotărâre nr. 4/2017, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - OAMGMAMR

    Hotărârea nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Programului naţional de pregătire a infirmierelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 10/2010

se încarcă...