Monitorul Oficial, Partea VI nr. 43 din 06.03.2017

 • Achiziţia publică de servicii din 06.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Comuna Mihai Eminescu, Ipoteşti, judeţul Botoşani, anunţă Raportul anual al contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2016 pentru domeniul sportiv

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Oraşului Simeria, Simeria, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 15.664 m.p., pentru realizarea mai multor obiective

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Unitatea Administrativ-Teritorială Deleni, Deleni, judeţul Iaşi, anunţă ofertanţii câştigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Serviciul Public Pieţe Oboare, Călăraşi, judeţul Călăraşi, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - UAT Comuna Folteşti, Folteşti, judeţul Galaţi, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - UAT Folteşti, Folteşti, judeţul Galaţi, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - UAT Comuna Foltesti, Folteşti, judeţul Galaţi, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 06.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.03.2017 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Comuna Miceşti, Miceşti, judeţul Argeş, anunţă delegarea de gestiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Miceşti

se încarcă...