Monitorul Oficial, Partea I nr. 699 din 03.10.2011

  • Hotărâre nr. 929/2011, Guvernul României

    Hotărârea nr. 929/2011 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

  • Ordinul nr. 3139/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

    Ordinul nr. 3139/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat, a modelului şi conţinutului formularului Autorizaţie de operator economic comerciant de tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat

se încarcă...