Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 06.09.2006

 • Decizia nr. 114378/2006, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

  Decizia nr. 114378/2006 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale Safeguard Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L.

 • Hotărâre nr. 1118/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1118/2006 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara - din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărâre nr. 1127/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1127/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene şi comunale a unor sectoare de drumuri situate în judeţul Neamţ

 • Hotărâre nr. 1131/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1131/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere, a unor sectoare de drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Ghindari şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ghindari, judeţul Mureş

 • Ordinul nr. 916/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2006, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

 • Rectificarea din 06.09.2006, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici nr. 7.101/2006 din 06.09.2006

se încarcă...