Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 din 12.02.2014

 • Decizia nr. 542/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 542/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 544/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 544/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi (5) din ordonanţa de urgenţă

 • Hotărâre nr. 72/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice

 • Hotărâre nr. 73/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 73/2014 privind modificarea art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

 • Hotărâre nr. 77/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Ordinul nr. 194/2014, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 194/2014 pentru stabilirea nivelului comisioanelor de gestiune în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Ordinul nr. 2034/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2034/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de drum cu troiţă" din comuna Bucium, satul Bucium Sat (lângă casa cu nr. 166), judeţul Alba

 • Ordinul nr. 2035/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2035/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Piaţă" din comuna Bucium, satul Poieni (lângă casa cu nr. 604), judeţul Alba

 • Ordinul nr. 2036/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2036/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Valea lui Ştefan" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 838), judeţul Alba

 • Ordinul nr. 2037/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2037/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Ţârău" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 615), judeţul Alba

 • Ordinul nr. 2038/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2038/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii episcopului Andrei Şaguna cu troiţă" din comuna Bucium, satul Gura Izbitei (lângă casa cu nr. 405), judeţul Alba

 • Ordinul nr. 2039/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2039/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Ţăndrău" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 632), judeţul Alba

 • Lista din 12.02.2014, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 12.02.2014

se încarcă...