Monitorul Oficial, Partea I nr. 786 din 16.12.2013

 • Hotărâre nr. 985/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 985/2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărâre nr. 995/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 995/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărâre nr. 996/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 996/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre nr. 998/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 998/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Ordinul nr. 392/2013, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - ANPC

  Ordinul nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 2011/2013, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2011/2013 pentru modificarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

 • Ordinul nr. 1503/2013, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1503/1009/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 • Ordinul nr. 1009/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1503/1009/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

se încarcă...