Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 02.12.2013

 • Legea nr. 320/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 320/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale

 • Decretul nr. 924/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 924/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale

 • Legea nr. 321/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 321/2013 pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 • Decretul nr. 925/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 925/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 • Legea nr. 323/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 323/2013 pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD

 • Decretul nr. 927/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 927/2013 privind promulgarea Legii pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD

 • Decretul nr. 929/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 929/2013 privind conferirea unor medalii

 • Hotărâre nr. 70/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 70/2013 privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2012

 • Ordinul nr. 5455/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Ordinul nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

 • Metodologia din 12.11.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar din 12.11.2013

se încarcă...