Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 05.11.2013

 • Hotărârea nr. 60/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Ordinul nr. 4932/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4932/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 • Metodologia din 29.08.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat din 29.08.2013

 • Ordinul nr. 739/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 739/2013 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Decizia nr. 929/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 929/2013 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Sorin Stroe, conducător executiv al Societăţii BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L.

 • Decizia nr. 932/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 932/2013 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii ROMINS Broker de Asigurare - S.R.L.

 • Decizia nr. 933/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 933/2013 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L.

se încarcă...