Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 23.05.2013

 • Hotărâre nr. 24/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 24/2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate - COM (2013) 155 final

 • Hotărâre nr. 26/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 26/2013 privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 • Decizia nr. 164/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 164/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora şi până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Ordinul nr. 66/2013, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 1897/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 1897/2013 privind anularea titlului de parc industrial acordat Societăţii Comerciale "Parc Industrial Feteşti" - S.A.

 • Hotărâre nr. 271/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel naţional privind implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică

se încarcă...