Monitorul Oficial, Partea I nr. 295 din 23.05.2013

 • Ordinul nr. 45/2013, Ministerul Apărării Naţionale - MApN

  Ordinul nr. 45/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului aeronautic care execută activităţi aeronautice militare şi a Normelor tehnice medicale şi psihologice specifice aferente

 • Ordinul nr. 54/2013, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 54/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei informare şi relaţii publice

 • Regulamentul din 07.05.2013, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei informare şi relaţii publice din 07.05.2013

 • Hotărâre nr. 7/2013, Camera Consultanţilor Fiscali - CCF

  Hotărârea nr. 7/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012

 • Hotărâre nr. 8/2013, Camera Consultanţilor Fiscali - CCF

  Hotărârea nr. 8/2013 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 27 aprilie 2013

 • Rectificarea din 23.05.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 din 23.05.2013

 • Ordinul nr. 691/2013, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 691/261/2013 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 261/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

se încarcă...