Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 29 din 11.01.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 7 din 11.01.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 11.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Cultural Judeţean Arad, Arad, judeţul Arad, atribuie trei contracte de finanţare nerambursabilă pentru activităţi sportive - "Promovarea sportului de performanţă"

 • Achiziţia publică de servicii din 11.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Cultural Judeţean Arad, Arad, judeţul Arad, ca urmare a licitaţiei publice de selecţie proiecte - Sesiunea I - 2016, derulată în perioada 01.04.2016-17.05.2016, cu un buget total de 600.000 lei, atribuie contracte de finanţare pentru activităţi nonprofit de interes general

 • Achiziţia publică de servicii din 11.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Deva, Deva, judeţul Hunedoara, anunţă Raportul anual cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2016 (sesiunea I, aprilie - 15 decembrie)

 • Achiziţia publică de servicii din 11.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Bacău, Bacău, judeţul Bacău, anunţă Raportul anual cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2016, pentru domeniile cultural, social şi sportiv

 • Achiziţia publică de servicii din 11.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - U.A.T. Coşna, cu sediul în comuna Coşna, judeţul Suceava, anunţă Raportul anual privind situaţia contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 10.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.01.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judeţul Vâlcea, anunţă ofertanţii câştigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 10.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.01.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judeţul Vâlcea, anunţă ofertanţii câştigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 28 din 10.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 401/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 401/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 404/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 404/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 679/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 679/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 2416/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2416/2016 privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2017, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 10.01.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 10.01.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 10.01.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 10.01.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 6 din 10.01.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 10.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Alexandria, Alexandria, judeţul Teleorman, - anunţă Raportul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2016, pentru domeniul sport

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Vulcana-Pandele, Vulcana-Pandele, judeţul Dâmboviţa, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 1.083 mp, punct Pod Ialomiţa

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Măgura, Măgura, judeţul Buzău, urmează să concesioneze un teren, situat în intravilanul satului Măgura, în suprafaţă de 4.827 mp, pentru realizarea unei activităţi apicole

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Oraşul Târgu Neamţ, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, urmează să concesioneze 2 suprafeţe de teren a câte 8 mp fiecare, destinate amplasării unor chioşcuri pentru comercializarea de produse alimentare situate în incinta Colegiului Tehnic "Ion Creangă"

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judeţul Vâlcea, anunţă ofertanţii câştigători în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 10.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.01.2017 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Primăria Bogaţi, Bogaţi, judeţul Argeş, anunţă delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Bogaţi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 09.01.2017 Deschide →

 • Decretul nr. 9/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 9/2017 privind rechemarea unui ambasador

 • Decretul nr. 10/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 10/2017 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 29/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 29/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 30/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 30/2017 pentru eliberarea doamnei Daniela Giurcă, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 31/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 31/2017 privind eliberarea doamnei Erika Stanciu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

 • Decizia nr. 32/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 32/2017 privind eliberarea domnului Horaţiu Silviu Anghelescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 33/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 33/2017 pentru eliberarea domnului Gheorghe Pătraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 • Decizia nr. 34/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 34/2017 pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 35/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 35/2017 pentru eliberarea doamnei Mihaela Vrabete din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 36/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 36/2017 pentru eliberarea domnului Radu Mihaiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 37/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 37/2017 pentru eliberarea doamnei Alina Seghedi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 38/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 38/2017 privind eliberarea domnului Radu Roatiş Cheţan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 39/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 39/2017 privind numirea domnului Geronimo Răducu Brănescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 09.01.2017 Deschide →

se încarcă...