Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 102 din 06.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 24 din 06.02.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Săsciori, Săsciori, judeţul Alba, urmează să concesioneze: două loturi imobile-terenuri în suprafaţă de 2.134 mp, respectiv 2.484 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, pentru construirea de pensiuni turistice

 • Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Domneşti, Domneşti, judeţul Argeş, anunţă ofertanţii câştigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 05.02.2017 Deschide →

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2017, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 03.02.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 664/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 664/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. a) şi f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 157/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 157/2017 pentru eliberarea doamnei Oana Andrea Schmidt-Hăineală, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 158/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 158/2017 pentru eliberarea domnului Constantin Sima din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 159/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 159/2017 privind încetarea împuternicirii domnului general-maior cu două stele Vasilică Ovidiu pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 160/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 160/2017 privind împuternicirea domnului colonel Daniel-Marian Dragne pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 161/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 161/2017 privind numirea domnului Bogdan Mănoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 03.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 03.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 23 din 03.02.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Oraşul Târgu Neamţ, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi din domeniile: cultură şi turism, tineret şi persoane vârstnice, social, sport, pe anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Miercurea-Ciuc, participă la concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, participă la concursul de proiecte organizat în cadrul Programului de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din municipiul Miercurea-Ciuc, pe anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă concurs public de proiecte sportive pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă Concurs de proiecte culturale şi de tineret pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, anunţă Raportul anual al finanţărilor nerambursabile încheiate în cursul anului 2016 pentru domeniul sportiv

 • Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Gropniţa, sat Bulbucani, comuna Gropniţa, judeţul Iaşi, urmează să concesioneze un teren cu suprafaţa de 633 mp, în intravilanul satului Bulbucani

 • Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Local al Oraşului Cugir, Cugir, judeţul Alba, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 8 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la negociere directă - Consiliul Local al Oraşului Plopeni, Plopeni, jud. Prahova, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 5.291,77 mp şi o clădire spital cu suprafaţa construită desfăşurată de 2.556,38 mp, ambele aparţinând domeniului public al oraşului Plopeni

 • Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la negociere directă - Oraşul Târgu Neamţ, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, urmează să concesioneze 2 suprafeţe de teren a câte 8 mp fiecare, destinate amplasării unor chioşcuri pentru comercializarea de produse alimentare

 • Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu, Giurgiu, judeţul Giurgiu, anunţă ofertanţii câştigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Oraşului Horezu, Horezu, judeţul Vâlcea, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, anunţă ofertanţii câştigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.02.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Olanu, Olanu, judeţul Vâlcea, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 96 din 02.02.2017 Deschide →

 • Hotărâre nr. 5/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 5/2017 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 • Hotărâre nr. 7/2017, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 7/2017 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărâre nr. 8/2017, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 8/2017 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărâre nr. 40/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 40/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

 • Normele metodologice din 27.01.2017, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din 27.01.2017

 • Decizia nr. 149/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 149/2017 pentru eliberarea domnului Florin-Daniel Şandru, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR

 • Decizia nr. 150/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 150/2017 pentru numirea domnului Cristian-Ioan Videscu în funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR

 • Decizia nr. 151/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 151/2017 privind eliberarea domnului Petre Guran din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Ordinul nr. 6145/2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 6145/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior

 • Regulamentul din 21.12.2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior din 21.12.2016

 • Ordinul nr. 84/2017, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 84/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 3 unităţi administrativ-teritoriale

 • Ordinul nr. 147/2017, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 147/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.096/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

 • Lista din 02.02.2017, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 02.02.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 95 din 02.02.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 750/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 750/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (1) şi (4) şi art. 375 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 753/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 753/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 349 alin. (2) şi art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 755/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 755/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre nr. 33/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 33/2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Ordinul nr. 1665/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1665/2016 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 14 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 • Ordinul nr. 1666/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1666/2016 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 • Ordinul nr. 1667/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1667/2016 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 • Ordinul nr. 33/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015

se încarcă...