Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 18.05.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 370 din 18.05.2017 Deschide →

 • Decizie 18/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 18/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București - Secția a V-a civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, respectiv dacă "pentru întrunirea cvorumului necesar adoptării unei hotărâri a Asociației de proprietari, raportarea trebuie făcută la numărul de proprietăți sau la numărul de membri ai condominiului"

 • Ordin 4075/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 4075/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Sinagogii cultului mozaic ortodox, str. Nicolae Bălcescu nr. 9, localitatea Gheorgheni, județul Harghita, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B

 • Ordin 4071/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 4071/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Conacului Moruzi, satul Târgșoru Vechi, comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B

 • Ordin 3967/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3967/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a vilei "Alice", str. Piatra Arsă nr. 4, Sinaia, județul Prahova, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B

 • Decizie 150/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 150/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) sintagma "sau nedeclararea unor informații" din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 18.05.2017 Deschide →

 • Decizie 15/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2017 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel București, Secția a II-a penală, prin Încheierea de ședință din data de 18 ianuarie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 47.050/3/2015*/a10 (2.344/2016), prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept "dacă acțiunea unică continuă de transport a drogurilor de risc/mare risc, pe teritoriul altui stat și ulterior pe teritoriul României, poate constitui elementul material al infracțiunilor prevăzute de art. 2 și 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în concurs ideal, sau infracțiunea unică prevăzută de art. 3 din aceeași lege"

 • Ordin 106/2017, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

  Ordinul nr. 106/2017 privind aprobarea tarifului orar de plată a activităților de natură intelectuală desfășurate de către experții în domeniul managementului calității în sănătate

 • Decret 470/2017, Președintele României

  Decretul nr. 470/2017 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 decembrie 2016

 • Acord din 20.12.2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Acordul de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 20.12.2016

 • Lege 102/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 102/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 decembrie 2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 92 din 17.05.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 368 din 17.05.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 367 din 17.05.2017 Deschide →

 • Instrucțiuni 2/2017, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Instrucțiunile nr. 2/2017 privind acreditarea observatorilor, a delegaților mass-mediei străini și a delegaților formațiunilor politice la alegerile locale parțiale pentru primari din data de 11 iunie 2017

 • Normă 16/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 16/2017 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind asigurările auto din România

 • Decizie din 23.02.2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

  Decizia cu privire la Cererea nr. 54.950/10 prezentată de Mihai Marcel Trif împotriva României din 23.02.2016

 • Ordin 129/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 129/2017 privind modificarea și completarea Listei cu clasificatorii autorizați pentru clasificarea carcaselor de porcine și/sau bovine și/sau ovine, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 87/2017

 • Ordin 87/2017, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 87/2017 pentru modificarea Instrucțiunilor tehnice privind clasificarea și evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008

 • Decizie 104/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 104/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia nr. 25 din 17 noiembrie 2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, și ale art. 478 alin. (1) și art. 479 din Codul de procedură penală

 • Decret 472/2017, Președintele României

  Decretul nr. 472/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016

 • Lege 104/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016

 • Decret 471/2017, Președintele României

  Decretul nr. 471/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român

 • Lege 103/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 103/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român

Monitorul Oficial, Partea I nr. 366 din 17.05.2017 Deschide →

 • Ordin 3858/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3858/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.825/2016 privind aprobarea listei universităților de prestigiu din alte state

 • Decizie 640/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 640/2017 privind sancționarea Societății ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare

 • Decizie 146/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 146/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (7) teza referitoare la competența Curții de Apel București din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizie 139/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 139/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (1) și (5) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

 • Decizie 57/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 57/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (1) lit. c) din Codul penal și a dispozițiilor art. 97 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 17.05.2017 Deschide →

 • Decizie 23/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Alba - Secția I civilă, în Dosarul nr. 173/191/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile

 • Act din 17.05.2017, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Național "Pentru Patrie" din 17.05.2017

 • Normă 15/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 15/2017 privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 91 din 16.05.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Direcția de Servicii Sociale Brașov, Brașov, județul Brașov, anunță LISTA asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică din municipiul Brașov, care beneficiază de subvenții din bugetul local în anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Comunei Galicea, Galicea, județul Vâlcea, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri de participare la negociere directă - Comuna Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, urmează să concesioneze o suprafață de 9,94 ha din lot nr. 1 Arcalia

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Municipiului Târgu Jiu, Târgu Jiu, județul Gorj, urmează să concesioneze 6 loturi de teren, în vederea desfășurării de activități de producție și/sau prestări servicii

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Petrești, Petrești, județul Dâmbovița, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 29,60 mp situat în incinta Căminului Cultural Ionești

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Petrești, Petrești, județul Dâmbovița, urmează să concesioneze un teren format din trei loturi, cu suprafața totală de 50,76 ha, destinat pășunatului

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Comunei Lunca Corbului, cu sediul în localitatea Lunca Corbului, județul Argeș, urmează să concesioneze un spațiu - imobilul Grajd Pădureți, alcătuit din teren în suprafață de 470 mp și clădire în suprafață de 145 mp, cu destinație de spațiu comercial

 • Achiziție publică de servicii din 15.05.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Mănăștiur, Mănăștiur, județul Timiș, anunță concesionarea unui spațiu în suprafața construită de 20,94 mp, în vederea desfășurării unei activități cu profil alimentar

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Feldioara, Feldioara, județul Brașov, aduce la cunoștință publică atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă încheiat în data de 12.05.2017

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Târnăveni, Târnăveni, județul Mureș, anunță evaluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii finanțărilor nerambursabile pentru domeniile: sport, cultură, educație, știință și asistență socială, în limita sumei de 130.000 lei

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Șura Mare, Șura Mare, județul Sibiu, acordă finanțare nerambursabilă pentru: domeniul sport - Promovarea sportului de performanță sau Sportul pentru toți

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Gherla, Gherla, județul Cluj, organizează în perioada 03.07.2017-10.07.2017 selecție publică de proiecte pentru acordarea de finanțare nerambursabilă, proiectelor de promovare și reprezentare a Municipiului Gherla

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Gherla, Gherla, județul Cluj, organizează în perioada 03.07.2017-10.07.2017 selecție publică de proiecte pentru acordarea de finanțare nerambursabilă, pentru activități din domeniul sportiv

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Gherla, Gherla, județul Cluj, organizează în perioada 03.07.2017-10.07.2017 selecție publică de proiecte pentru acordarea de finanțare nerambursabilă unităților de cult, pentru reparații, construcție locașuri de cult și construcții conexe

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria comunei Vața de Jos, Vața de Jos, județul Hunedoara, organizează selecție publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități religioase, recreative și sportive, pe anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Zimandu Nou, Zimandu Nou, județul Arad, acordă finanțare nerambursabilă unor proiecte sportive, suma alocată fiind de 40.000 lei

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Constanța, Constanta, județul Constanta, anunță procedura de selecție de proiecte nonprofit de interes general din domeniul cultural - Bimilenar Ovidius și "Festivalul Verii 2017"

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - UAT a Municipiului Râmnicu Sărat, Râmnicu Sărat, județul Buzău, acordă finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes general

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Gherla, Gherla, județul Cluj, organizează în perioada 03.07.2017-10.07.2017 selecție publică de proiecte în vederea acordării finanțărilor nerambursabile pentru proiecte culturale

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Orașului Comarnic, Comarnic, județul Prahova, alocă în anul 2017 suma totală de 40.000 lei pentru susținerea activităților de dezvoltare a schimburilor de ordin cultural, social, economic și familial cu alte localități, precum și susținerea activităților de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Oravița, cu sediul în Oravița, județul Caraș-Severin, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități din domeniile sport, educație, social și cultură, pe anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Ribița, Ribița, județul Hunedoara, acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul general al Comunei Ribița în anul 2017 pentru activități religioase și culturale

 • Achiziție publică de servicii din 16.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Frumosu, județul Suceava, anunță Programul anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 2017 pentru activități sportive și culturale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 16.05.2017 Deschide →

 • Decizie 410/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 410/2017 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • Decizie 409/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 409/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizie 408/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

 • Decizie 407/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 407/2017 privind numirea domnului Teiu Păunescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 • Decizie 406/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 406/2017 privind numirea doamnei Gabriela Elena Sglimbea în funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie 133/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 133/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

se încarcă...