Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 379 din 22.05.2017 Deschide →

 • Ordin 148/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 148/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicția pescuitului în timpul nopții

 • Hotărâre 332/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 332/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Ioniță Radu-George

 • Hotărâre 331/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 331/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Cotarcea Ionuț

 • Decizie 168/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 168/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 345 alin. (2) și (3) raportat la art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 155/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 155/2017*) referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală

 • Decizie 107/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 107/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (9) și art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și ale art. 1202 din Codul civil din 1864 și art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 378 din 22.05.2017 Deschide →

 • Decizie 28/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 28/2017 privind examinarea sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 391/36/2014

 • Act din 22.05.2017, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Național Democrat din 22.05.2017

 • Ordin 730/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 730/2017 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

 • Hotărâre 68/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 68/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Al doilea raport intermediar: primele rezultate cu privire la cadrul de parteneriat cu țările terțe în contextul Agendei europene privind migrația - COM (2016) 960 final

 • Hotărâre 67/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 67/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind recomandările de reformă în domeniul reglementării serviciilor profesionale - COM (2016) 820 final

 • Hotărâre 66/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 66/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Al optulea raport privind transferul și relocarea - COM (2016) 791 final

 • Hotărâre 65/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 65/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Acord-tip privind statutul în conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european - COM (2016) 747 final

 • Hotărâre 64/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 64/2017 referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Comitetul Economic și Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2017 [elaborat în conformitate cu articolele 3 și 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice] - COM (2016) 728 final

 • Hotărâre 62/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 62/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Evaluarea punerii în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri 2013-2020 și a Planului de acțiune al UE în materie de droguri 2013-2016: menținerea necesității unui Plan de acțiune al UE în materie de droguri 2017-2020 - COM (2017) 195 final

 • Hotărâre 61/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 61/2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Al doilea raport privind starea Uniunii Energetice - COM (2017) 53 final

 • Hotărâre 60/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 60/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Al patrulea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și autentică - COM(2017) 41 final

 • Hotărâre 58/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 58/2017 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Migrația pe ruta central-mediteraneeană, Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești - JOIN (2017) 4 final

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 94 din 19.05.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 19.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Comuna Sălacea, Sălacea, județul Bihor, anunță Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, ce beneficiază de subvenții în anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 19.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Administrația Socială Comunitară Oradea, Oradea, județul Bihor, anunță Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul local în anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Consiliul Local Domașnea, localitatea Domașnea, județul Caraș-Severin, urmează să concesionez o suprafață de 1.644,17 ha pășune

 • Achiziție publică de servicii din 19.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, județul Cluj, face cunoscut Raportul cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă, încheiate în anul fiscal 2016

 • Achiziție publică de servicii din 19.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Bretea Română, Bretea Română, județul Hunedoara, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2017

 • Achiziție publică de servicii din 19.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Ilișești, Ilișești, județul Suceava, acordă finanțări nerambursabile cultelor religioase recunoscute de lege

 • Achiziție publică de servicii din 19.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Văcăreni, Văcăreni, județul Tulcea, acordă finanțare nerambursabilă programului: "Finanțare culte religioase recunoscute conform legii"

 • Achiziție publică de servicii din 19.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Poienarii Burchii, Poienarii Burchii, județul Prahova, anunță selecție publică de proiecte în vederea finanțărilor nerambursabile a unor activități sportive, culturale și culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 19.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Ghelari, Ghelari, județul Hunedoara, anunță Programul anual al finanțărilor nerambursabile pentru activități sportive și culte religioase

Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 19.05.2017 Deschide →

 • Ordin 758/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 758/2017 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1.004/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Decizie de impunere privind aplicarea penalității prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră"

 • Ordin 757/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 757/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate"

 • Procedură din 11.05.2017, Ministerul Mediului

  Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor din 11.05.2017

 • Ordin 739/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

 • Ordin 5/2017, Banca Națională a României - BNR

  Ordinul nr. 344/5/2017 pentru abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 600/1/2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, și sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informațiilor referitoare la titularii conturilor deschise și/sau închise la bănci

 • Ordin 344/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 344/5/2017 pentru abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 600/1/2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, și sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informațiilor referitoare la titularii conturilor deschise și/sau închise la bănci

 • Hotărâre 334/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 334/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 263/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pe anul 2017

 • Hotărâre 333/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 333/2017 privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă

 • Decizie 179/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 179/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 239 alin. (2) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 19.05.2017 Deschide →

 • Ordin 553/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 553/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014

 • Ordin 35/2017, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 35/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, și a Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014

 • Decizie 420/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 420/2017 pentru numirea domnului Ștefan Popescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizie 126/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 126/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342-346 din Codul de procedură penală și art. 425^1 alin. (7) pct. 2 lit. b) coroborat cu art. 347 raportat la art. 342-346 din Codul de procedură penală

 • Decizie 106/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 106/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 și art. 111 din Codul de procedură penală

 • Decret 485/2017, Președintele României

  Decretul nr. 485/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Lege 107/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 107/2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Decret 483/2017, Președintele României

  Decretul nr. 483/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

 • Lege 105/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 105/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 19.05.2017 Deschide →

 • Ordin 494/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 494/2017 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.134/2005

 • Decizie 5/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vizând interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 485 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală privind respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției, în ipoteza în care consimțământul valabil exprimat de inculpat în faza de urmărire penală pentru încheierea acestuia este retras în fața instanței de judecată

 • Circulară 6/2017, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 6/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 140 de ani de la proclamarea Independenței de stat a României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 374 din 19.05.2017 Deschide →

 • Decizie 26/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 26/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov - Secția de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 4.536/62/2015

 • Hotărâre 45/2017, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 45/2017 privind ocuparea locului vacant de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România de către domnul Popa Irimie Emil

 • Ordin 2280/2017, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2280/2017 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016

 • Ordin 565/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 565/2017 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor art. 11 din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, privind etichetarea produselor din tutun pentru fumat, altele decât țigaretele, tutunul de rulat și tutunul pentru narghilea

 • Ordonanță de urgență 37/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 93 din 18.05.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Municipiul Marghita, Marghita, județul Bihor, anunță Lista asociațiilor și fundațiilor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local în anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 17.05.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Stoenești, Stoenești, județul Argeș, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Cugir, cu sediul în orașul Cugir, județul Alba, în urma participării la selecția de proiecte a stabilit finanțarea proiectului "Susținerea activității de fotbal ca tradiție în orașul Cugir"

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Zalău, Zalău, județul Sălaj, acordă sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Unitatea Administrativ Teritorială Valea Nucarilor, Valea Nucarilor, județul Tulcea, anunță sesiune de selecție în vederea acordării finanțărilor nerambursabile pentru proiecte sociale, culturale, sportive, de educație civică și de tineret

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Gâlda de Jos, Gâlda de Jos, județul Alba, participă la sesiunea a doua de selecție publică în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru proiecte culturale

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Unitatea Administrativ Teritorială Valea Nucarilor, Valea Nucarilor, județul Tulcea, participă la licitația publică de proiecte pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru proiecte privind cultele religioase

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache", București, acordă finanțări nerambursabile pentru activități sportive și culturale

 • Achiziție publică de servicii din 18.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Ilișești, județul Suceava, acordă finanțări nerambursabile pentru cultele religioase, suma alocată fiind de 30.000 lei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 18.05.2017 Deschide →

 • Decizie 419/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 419/2017 pentru numirea domnului Radu-Ioan Igna în funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 418/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 418/2017 pentru eliberarea domnului Marius Coturbaș din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 417/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 417/2017 privind numirea domnului Nicolae Silviu Mărgineanu în funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 416/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 416/2017 privind eliberarea domnului Ioan Sabo din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 415/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 415/2017 pentru numirea domnului Liviu Adrian Balan în funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 414/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 414/2017 pentru eliberarea domnului Claudel Șelaru din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 413/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 413/2017 pentru numirea domnului Daniel Marius Zamfiroiu în funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 412/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 412/2017 pentru eliberarea domnului Daniel Dinulescu din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 411/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 411/2017 privind eliberarea domnului Aron Szele din funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decret 488/2017, Președintele României

  Decretul nr. 488/2017 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 • Decret 487/2017, Președintele României

  Decretul nr. 487/2017 privind conferirea Ordinului Meritul Industrial și Comercial

 • Decret 486/2017, Președintele României

  Decretul nr. 486/2017 privind conferirea Ordinului național Steaua României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 18.05.2017 Deschide →

se încarcă...