Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 08.02.2017 Deschide →

 • Decretul nr. 232/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 232/2017 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 233/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 233/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decizia nr. 162/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 162/2017 privind numirea doamnei Monica-Laura Ion în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 163/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 163/2017 privind numirea doamnei Simona-Gabriela Baltag în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 164/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 164/2017 privind eliberarea domnului Mihai Ponea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 165/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 165/2017 privind numirea doamnei Ionica Sfetcu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 166/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 166/2017 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Romfeld Maria Magdolna din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

 • Decizia nr. 167/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 167/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 169/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 169/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cornelia Paraschiv a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive

 • Ordinul nr. 128/2017, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

  Ordinul nr. 128/2017 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2016, precum şi în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 din 08.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 26 din 08.02.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 08.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Bucureşti, a atribuit în anul 2016 un contract de finanţare nerambursabilă pentru proiectul intitulat "Restaurarea Cimitirului Eroilor - Poiana Sărată, comuna Oituz, judeţul Bacău"

 • Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Municipiului Orăştie, Orăştie, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 3004 mp, situat în zona baraj captare Zăvoi

 • Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - U.A.T. Oraşul Uricani, Uricani, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze: Imobilul - Depozit de Explozivi, situat în Valea de Brazi - constând din o galerie subterană în formă de -T-, trei clădiri şi terenul aferent

 • Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Vama, jud. Suceava, urmează să concesioneze un cabinet medical situat în localitatea Vama, "Dispensar uman"

 • Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Remetea, Remetea, judeţul Harghita, urmează să concesioneze un imobil în suprafaţă de 4 mp, pentru instalarea unor echipamente de telecomunicaţii

 • Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Municipiului Alba Iulia, Alba Iulia, judeţul Alba, anunţă ofertanţii câştigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, jud. Giurgiu, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 07.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 07.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 105 din 07.02.2017 Deschide →

 • Hotărâre nr. 4/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 4/2017 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României

 • Ordinul nr. 3842/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3842/2016 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a corpului C1 al monumentului istoric Casa Eskenazy din strada Ştirbei Vodă nr. 1, municipiul Craiova, judeţul Dolj

 • Ordinul nr. 84/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 84/2017 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

 • Ordinul nr. 581/2017, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 581/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central

 • Ordinul nr. 27/2017, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 27/2017 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

 • Decizia nr. 42/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 42/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 teza I din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi art. 3 pct. 6 din acelaşi act normativ, art. 27 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 07.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 25 din 07.02.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 06.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Iveşti, Iveşti, judeţul Vaslui, urmează să concesioneze un spaţiu în suprafaţă de 25,25 mp situat în cadrul Dispensarului medical Iveşti, pentru servicii poştale

 • Achiziţia publică de servicii din 06.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Oraşului Ocnele Mari, Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, urmează să concesioneze un teren intravilan în suprafaţă de 8645,37 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 06.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Local al Comunei Brădeşti, Brădeşti, jud. Dolj, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 31,50 mp din domeniul public, situat în str. Vâlcelei, comuna Brădeşti

 • Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Timişoara, judeţul Timiş, anunţă Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2016, pentru domeniul sport

 • Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Agenţia Naţională Antidrog, Bucureşti, solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acţiuni în cadrul Subprogramului VII - "Dezvoltarea unui centru social pentru copii consumatori de droguri"

 • Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Agenţia Naţională Antidrog, Bucureşti, solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acţiuni în cadrul Subprogramului VIII - "Dezvoltarea serviciilor de tip suport pentru beneficiarii care au parcurs programul de tip comunitate terapeutică (CT) în penitenciar"

 • Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Agenţia Naţională Antidrog, Bucureşti, solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acţiuni în cadrul Subprogramului IV - "Dezvoltarea serviciilor mobile de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 06.02.2017 Deschide →

 • Ordinul nr. 3150/2017, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Ordinul nr. 3150/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.004/2017 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017

 • Decizia nr. 19/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2016 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov referitor la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 457 din Codul de procedură civilă - soluţia instanţei de control judiciar în ipoteza în care partea exercită o cale de atac greşită, diferită de cea corect menţionată în dispozitivul hotărârii atacate

 • Ordinul nr. 191/2017, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009

 • Normele metodologice din 06.01.2017, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, din 30.01.2017

 • Modificările din 06.01.2017, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Modificările şi completările la anexa 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, din 30.01.2017

se încarcă...