Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 188 din 16.03.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 16.03.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 51 din 16.03.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - U.A.T. Municipiul Fălticeni, Fălticeni, judeţul Suceava, intenţionează atribuirea de finanţări nerambursabile în sumă totală de 351.000 lei pentru domeniul sportiv

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Braşov, Braşov, judeţul Braşov, face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul local al Municipiului Braşov, pe anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, Satu Mare, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi din domeniile: cultură, sport, tineret, învăţământ şi recreativ, pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă Lista programelor şi proiectelor finanţate în anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor, aflaţi în situaţii de risc

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Suceava, Suceava, judeţul Suceava, demarează procedura de selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pentru domeniile: cultură-educaţie, social şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi din domeniul social

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi privind asistenţa socială a persoanelor pensionare şi vârstnice

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi comunitare: asistenţă, dezvoltare profesională, proiecte proprii

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Braşov, Braşov, judeţul Braşov, atribuie în anul 2017 contracte de finanţare nerambursabilă pentru domeniul sport, Programul "Promovarea sportului de performanţă"

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi în domeniul asistenţei sociale

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Brad, Brad, judeţul Hunedoara, anunţă proiectele religioase, culturale şi sportive câştigătoare, cărora le-au fost atribuite contractele de finanţare nerambursabilă în anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - U.A.T. Oraşul Uricani, Uricani, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze un spaţiu în suprafaţă de 40 mp din incinta U.A.M.S. Uricani, parter, în vederea deschiderii unui punct de colectare probe pentru analize medicale

 • Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - U.A.T. Oraşul Uricani, Uricani, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze un imobil (teren) categoria curţi construcţii, în suprafaţă de 1001 mp, situat în zona fostului Centru de Plasament din Oraşul Uricani

 • Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - U.A.T. Oraşul Uricani, Uricani, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze un imobil (teren), categoria curţi construcţii, în suprafaţă de 575 mp, situat în zona fostului Centru de Plasament din Oraşul Uricani

 • Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Consiliul Local al Comunei Brădeşti, Brădeşti, jud. Dolj, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 186 din 15.03.2017 Deschide →

 • Ordinul nr. 437/2017, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 437/2017 pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 152/2017 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

 • Hotărâre nr. 21/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 21/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărâre nr. 22/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 22/2017 privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

 • Decizia nr. 257/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 257/2017 privind numirea doamnei Marieta Safta în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 258/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 258/2017 privind numirea doamnei Liliana Mincă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 259/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 259/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 260/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 260/2017 pentru numirea domnului Marcel-Alexandru Stoica în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 265/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 265/2017 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Niţu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 264/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 264/2017 privind numirea domnului Aron Szele în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 263/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 263/2017 privind numirea doamnei Kunigunda Sprencz în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 262/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 262/2017 privind numirea doamnei Raluca-Andreea Constantin în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 261/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 261/2017 privind numirea doamnei Elena Cucu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 15.03.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 184 din 15.03.2017 Deschide →

 • Hotărâre nr. 5/2017, Camera Consultanţilor Fiscali - CCF

  Hotărârea nr. 5/2017 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali

 • Hotărâre nr. 4/2017, Camera Consultanţilor Fiscali - CCF

  Hotărârea nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel

 • Regulamentul din 22.02.2017, Camera Consultanţilor Fiscali - CCF

  Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel din 22.02.2017

 • Ordinul nr. 15/2017, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 15/2017 pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016

 • Decizia nr. 736/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 736/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

 • Decizia nr. 782/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 782/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 313 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Ordinul nr. 152/2017, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 152/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 183 din 15.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 695/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 695/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa, şi în special a prevederilor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 alin. (1) şi art. 11 din acest act normativ

 • Ordinul nr. 55/2017, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

  Ordinul nr. 55/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate

 • Ordinul nr. 61/2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 61/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică

 • Ordinul nr. 269/2017, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 269/2017 privind obligaţia de a asigura stocuri adecvate şi continue de medicamente

 • Ordinul nr. 272/2017, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 272/2017 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013

 • Ordinul nr. 2102/2017, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

  Ordinul nr. 2102/2017 pentru acreditarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" din Tulcea, judeţul Tulcea

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 50 din 15.03.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Sibiu, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, lansează, în perioada 16.03.2017 - 18.04.2017, sesiunea de depunere a proiectelor sportive care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul Judeţului Sibiu pe anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Oraş Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Oraşului Tăuţii-Măgherăuş, pentru domeniile: cultură, tineret şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 14.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Remetea, Remetea, judeţul Harghita, urmează să concesioneze mai multe terenuri agricole în suprafaţă totală de 6,35 ha, în vederea folosirii şi exploatării lor conform categoriei de folosinţă

 • Achiziţia publică de servicii din 14.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la negociere directă - Primăria Oraşului Horezu, Horezu, judeţul Vâlcea, urmează să concesioneze: loturile de teren 2-4 şi 6-8 din zona turistică "Plăieţ", în vederea construirii unor structuri de tip turistic, agroturistic şi de agrement, inclusiv anexele specifice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 14.03.2017 Deschide →

se încarcă...