Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 12.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 630/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 630/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011

 • Decizia nr. 634/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 634/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 635/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 635/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 50/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 50/2017 pentru eliberarea domnului Marcel Ioan Boloş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 51/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 51/2017 pentru numirea domnului Ovidiu Aurelian Flori în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 52/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 52/2017 pentru numirea domnului Rareş Trişcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 53/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 53/2017 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Gabriela Scutea din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 54/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 54/2017 privind numirea domnului Viorel Ştefu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 55/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 55/2017 privind eliberarea doamnei Gabriela Coman din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

 • Decizia nr. 56/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 56/2017 privind numirea doamnei Lidia Manuela Onofrei în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

 • Decizia nr. 57/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 57/2017 privind numirea domnului Liviu Cozmin Stoica în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României

 • Ordinul nr. 22/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 22/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 12.01.2017 Deschide →

 • Legea nr. 2/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decretul nr. 11/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 11/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Rectificarea din 12.01.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.818/2016, duin 12.01.2017

 • Decizia nr. 554/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 554/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

 • Decizia nr. 629/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 629/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 şi a celor ale art. 89 alin. (1) lit. e) raportat la art. 14 lit. b) teza finală din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Hotărâre din 05.04.2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

  Hotărârea din 5 aprilie 2016 în Cauza Cazan împotriva României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 12.01.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 12.01.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 8 din 12.01.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 12.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Piatra-Neamţ, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, acordă finanţări nerambursabile următoarelor domenii: cultură, social, educaţie civică, protecţia mediului, activităţi pentru tineret şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 12.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Cultural Judeţean Arad, anunţă Raportul anual al finanţărilor nerambursabile pe parcursul anului 2016, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu un buget total de 750.000 lei

 • Achiziţia publică de servicii din 12.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.01.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Olanu, jud. Vâlcea, urmează să concesioneze o clădire (staţie autobuz) în suprafaţă de 33 mp bun ce aparţine domeniului public al comunei Olanu

 • Achiziţia publică de servicii din 11.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.01.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Oraşului Horezu, Horezu, judeţul Vâlcea, urmează să concesioneze loturi de teren din punctul "Treapt", ce aparţin proprietăţii publice a oraşului Horezu, în vederea înfiinţării "Parc Industrial Treapt" (hale industriale, spaţii de producţie, unităţi industriale, spaţii comerciale şi construcţii anexe)

 • Achiziţia publică de servicii din 12.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.01.2017 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Comuna Munteni Buzău, Munteni Buzău, judeţul Ialomiţa, anunţă delegarea gestiunii serviciului de distribuţie apă potabilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 11.01.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 11.01.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 32bis din 11.01.2017 Deschide →

 • Anexele din 09.01.2017, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Anexele nr. 1-58 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, din 09.01.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 11.01.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 11.01.2017 Deschide →

se încarcă...