Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 24.05.2017 Deschide →

 • Instrucțiuni 46/2017, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Instrucțiunile nr. 46/2017 privind asigurarea geografică în Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordin 150/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 150/2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 96 din 23.05.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 386 din 23.05.2017 Deschide →

 • Decizie 45/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 45/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj - Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 1.216/33/2015

 • Decizie 427/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 427/2017 privind aprobarea criteriilor de selecție a membrilor Consiliului de coordonare care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație

 • Decizie 426/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 426/2017 pentru numirea domnului Veaceslav Șaramet în funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

 • Decizie 84/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 84/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată

Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 23.05.2017 Deschide →

 • Ordin 34/2017, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 34/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licențe din sectorul energiei electrice și privind modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizie 425/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 425/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Ioana Dorobanțu

 • Decizie 424/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 424/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Bogdan-Mihail Ivănescu

 • Decizie 423/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 423/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Rozica-Alina Oprea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizie 422/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 422/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roșan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizie 421/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 421/2017 privind constituirea Comitetului interministerial de urgență pentru soluționarea disfuncționalităților Programului Național de Vaccinare și asigurarea aprovizionării la timp cu vaccinurile necesare PNV și campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul 2017-2018

 • Decizie 233/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 233/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decret 490/2017, Președintele României

  Decretul nr. 490/2017 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate

 • Lege 109/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2017 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate

 • Decret 489/2017, Președintele României

  Decretul nr. 489/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Lege 108/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 108/2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 23.05.2017 Deschide →

 • Normă metodologică din 11.05.2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Normele metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea efectuării de analize pentru vin și celelalte produse pe bază de must și vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piața internă din 11.05.2017

 • Ordin 145/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 145/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea efectuării de analize pentru vin și celelalte produse pe bază de must și vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piața internă

 • Ordin 5905/2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

  Ordinul nr. 5905/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 • Decizie 51/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 51/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 23.05.2017 Deschide →

 • Ordin 3897/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3897/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016

 • Ordin 691/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

 • Hotărâre 342/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 342/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre 341/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 341/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 340/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 340/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre 322/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 322/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului

 • Decizie 169/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 169/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 95 din 22.05.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 22.05.2017 Deschide →

 • Hotărâre 349/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 349/2017 privind stabilirea uniformei, siglei, insignei și documentelor de legitimare pentru personalul militar al Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizie 93/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 93/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (3), art. 7, art. 8 alin. (1) și (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 22.05.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 380 din 22.05.2017 Deschide →

 • Regulament din 09.05.2017, Uniunea Națională a Notarilor Publici - UNNPR

  Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale din 09.05.2017

 • Hotărâre 32/2017, Uniunea Națională a Notarilor Publici - UNNPR

  Hotărârea nr. 32/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

 • Hotărâre 43/2017, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 43/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 • Ordin 544/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 544/2017 pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 380/2015

 • Decizie 188/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 188/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată

se încarcă...