Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 din 10.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 115 din 10.02.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 786/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 786/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărâre din 14.06.2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

  Hotărârea din 14 iunie 2016 în Cauza Dragomir împotriva României

 • Decizia nr. 41/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 41/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timişoara - Secţia I civilă în Dosarul nr. 1.466/30/2015, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept care decurge din interpretarea dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, în sensul de a stabili dacă privarea nelegală de libertate trebuie să rezulte explicit din actele jurisdicţionale menţionate în cuprinsul acestui articol sau poate fi şi implicită, dedusă din hotărârea definitivă de achitare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 10.02.2017 Deschide →

 • Lista din 10.02.2017, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Piteşti care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 10.02.2017

 • Ordinul nr. 3086/2017, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Ordinul nr. 3086/2017 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017

 • Decizia nr. 37/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 37/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la admisibilitatea acţiunii în constatare a raportului de muncă şi a efectelor acestuia pentru recunoaşterea jurisdicţională a tuturor drepturilor legale derivând din desfăşurarea raporturilor de muncă (raporturi încetate anterior sesizării instanţei), pentru persoana fizică care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi, în ipoteza neîndeplinirii de către părţi a obligaţiei de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă

 • Ordinul nr. 648/2017, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 648/2017 pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 10.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 28 din 10.02.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 10.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Oraşul Târgu Neamţ, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, acordă finanţarea nerambursabilă pentru domeniile: sport, cultură şi turism, social, tineret şi persoane vârstnice

 • Achiziţia publică de servicii din 10.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Oraş Covasna, Covasna, judeţul Covasna, anunţă Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2016, pentru domeniile: cultură, educaţie, sport, culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 09.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Municipiul Drăgăşani, Drăgăşani, judeţul Vâlcea, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 4,33 mp, în vederea amenajării unui balcon cu extindere

 • Achiziţia publică de servicii din 09.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.02.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Oraşul Târgu Neamţ, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 112 din 09.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 09.02.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 731/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 731/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

 • Decizia nr. 170/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 170/2017 privind eliberarea doamnei Ionica Sfetcu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 09.02.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 1/2017, Colegiul Medicilor din România - CMR

  Decizia nr. 1/2017 pentru completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini

 • Decizia nr. 16/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 16/2016 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa cu privire la "interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1, art. 278 alin. (2) şi art. 231 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), raportat la prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 393/2004) şi art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 188/1999), în legătură cu unele aspecte

 • Ordinul nr. 511/2017, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 511/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 27 din 09.02.2017 Deschide →

se încarcă...