Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 16.01.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 16.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 69/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 69/2017 pentru eliberarea domnului Dan-Cornel Baranga din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 • Decizia nr. 70/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 70/2017 pentru numirea domnului Voicu Dorin Sandu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 • Decizia nr. 71/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 71/2017 privind eliberarea domnului Gheorghe Duţu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Decizia nr. 72/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 72/2017 privind numirea domnului Aurel Gheorghe în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Decizia nr. 73/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 73/2017 pentru numirea doamnei Gabriela-Maria Podaşcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 74/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 74/2017 privind numirea domnului Mihai Dan Chirică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotărâre nr. 15/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Monitorul Oficial, Partea I nr. 42 din 16.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 4/2017, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 4/2017 pentru modificarea anexei la Decizia preşedintelui Camerei Deputaţilor nr. 3/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 5/2017, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 5/2017 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 61/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 61/2017 privind numirea domnului Ionuţ Mişa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 62/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 62/2017 pentru eliberarea doamnei Iolanda Mihaela Stăniloiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 • Decizia nr. 63/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 63/2017 pentru eliberarea domnului Valentin Marian Ionescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 • Decizia nr. 64/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2017 pentru eliberarea doamnei Oana Silvia Ţoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 • Decizia nr. 65/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 65/2017 pentru eliberarea doamnei Oana Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 • Decizia nr. 66/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 66/2017 pentru eliberarea doamnei Oana Bogdan, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 • Decizia nr. 67/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 67/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Virgil-Lucian Buţiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 68/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 68/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Camelia Mihaela Izvoran a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

 • Hotărâre nr. 2/2017, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 2/2017 privind modificarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 16.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 626/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 626/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Decizia nr. 627/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 627/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 713 alin. (4) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 628/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 628/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 787 alin. (5) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 636/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 636/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 150 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 645/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 645/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (5) şi ale art. 10 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2017, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială

 • Hotărâre nr. 11/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 11/2017 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 1196/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1196/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni şi al ariei protejate de interes naţional 2.667 Casa Pădurii din Pădurea Potelu

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 11 din 16.01.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 16.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Baia Mare, Baia Mare, judeţul Maramureş, anunţă Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2016, alocate pentru domeniile: cultură, tineret şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 16.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Comunei Priboieni, Priboieni, judeţul Argeş, anunţă Raportul anual al finanţărilor nerambursabile în domeniul sport din fondurile publice ale Comunei Priboieni pe anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 13.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.01.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Priboieni, Priboieni, judeţul Argeş, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 8000 mp, situat în sat Valea Popii, comuna Priboieni, categoria de folosinţă livadă

 • Achiziţia publică de servicii din 13.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.01.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Bethausen, Bethausen, judeţul Timiş, urmează să concesioneze un teren intravilan, situat în localitatea Bethausen, în suprafaţă de 2.423 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 40 din 13.01.2017 Deschide →

 • Ordinul nr. 210/2017, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 210/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA"

 • Decizia nr. 647/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 647/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 470 din Codul de procedură penală

 • Hotărâre nr. 10/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 10/2017 privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică

 • Ordinul nr. 5/2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 5/2017 pentru stabilirea modului de implementare a Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România

 • Ordinul nr. 2378/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2378/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020

 • Ordinul nr. 6140/2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 6140/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.194/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

 • Ordinul nr. 6142/2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 6142/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 13.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 59/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 59/2016 privind numirea domnului Bogdan-Nicolae Stan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 58/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Eugen-Dragoş Doroş din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 732/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 732/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 13.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 60/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 60/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărâre nr. 4/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 4/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Ştefan Grigoraş-Daniel

 • Hotărâre nr. 5/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 5/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărâre nr. 6/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 6/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi

 • Hotărâre nr. 7/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 7/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina

 • Hotărâre nr. 8/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 8/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina-Carmen

 • Hotărâre nr. 9/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 9/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina

 • Ordinul nr. 1060/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1060/2017 privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului Parcului Naţional Cozia şi al siturilor Natura 2000 din zona acestuia ROSCI0046 Cozia şi ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa

 • Decizia nr. 553/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 553/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 raportat la art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 591/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 591/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (5) şi (51) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 592/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 592/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 604/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 604/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 769 alin. (9) ultima teză din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 633/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 633/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 10 din 13.01.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 13.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria municipiului Slatina, Slatina, judeţul Olt, anunţă Raportul anual cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 12.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.01.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la negociere directă - Consiliul Judeţean Tulcea, Tulcea, judeţul Tulcea, urmează să concesioneze un teren piscicol în suprafaţă de 409 ha şi activele corespunzătoare - Amenajarea piscicolă Popina

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 9 din 13.01.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 13.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Timiş, Timişoara, judeţul Timiş, publică raportul anual al finanţărilor nerambursabile din fondurile publice ale Consiliului Judeţean Timiş pentru anul 2016

se încarcă...