Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 54 din 21.03.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi sportive şi activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, în anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Judeţul Sălaj, Zalău, judeţul Sălaj, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi de asistenţă socială şi pentru activităţile de tineret, sportive şi recreative

 • Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Săcele, Săcele, judeţul Braşov, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2017 pentru activităţi din domeniile: sportiv, acţiuni culturale şi culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, jud. Giurgiu, acordă finanţări nerambursabile şi suma de 945.000 lei, aprobată pe anul 2017, pentru activităţi din domeniile: sport şi social

 • Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Săcele, cu sediul în municipiul Săcele, judeţul Braşov, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe 2016, pentru domeniile cultural, sportiv şi culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Municipiului Orăştie, Orăştie, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze un teren situat în zona baraj captare Zăvoi, în suprafaţă de 3004 mp, pentru amenajarea unei construcţii în vederea asigurării adăpostirii căţeilor în tranzit şi a celor aflaţi în dificultate

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la negociere directă - Primăria Oraşului Horezu, Horezu, judeţul Vâlcea, urmează să concesioneze anumite loturi de teren din punctul "Treapt", în vederea înfiinţării "Parc Industrial Treapt"

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea Programului de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi - Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi invită direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti să depună propuneri de proiecte din cadrul Programului de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 20.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 708/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 708/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Decizia nr. 274/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 274/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Petru Alexandru Frătean din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 275/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 275/2017 privind numirea doamnei Mirela Bărbulescu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 20.03.2017 Deschide →

 • Legea nr. 13/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Decretul nr. 298/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 298/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Legea nr. 14/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Decretul nr. 299/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 299/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Legea nr. 15/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

 • Decretul nr. 300/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 300/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

 • Legea nr. 20/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 20/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

 • Decretul nr. 307/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 307/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

 • Decretul nr. 308/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 308/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Decretul nr. 309/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 309/2017 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 310/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 310/2017 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 311/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 311/2017 privind acreditarea unui ambasador

 • Decizia nr. 674/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 674/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi II din Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre nr. 138/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 138/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009

 • Ordinul nr. 177/2017, Ministerul Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 177/2017 pentru aprobarea recoltării unui număr de exemplare din specia mistreţ pe fondurile cinegetice aflate pe frontiera de stat cu Republica Moldova şi Republica Ucraina

 • Act din 20.03.2017, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România din 20.03.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 20.03.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 53 din 20.03.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Bistriţa, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi din domeniile: tineret, sport, educaţie, protecţia mediului, relaţii internaţionale, interdisciplinar, social şi cultură pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Bucureşti, publică Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pentru anul 2017, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Oraşul Şomcuta Mare, Şomcuta Mare, judeţul Maramureş, face cunoscute domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile pentru anul de execuţie financiară 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria comunei Chiajna, comuna Chiajna, judeţul Ilfov, face cunoscut Programul anual privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2017, pentru programul "Promovarea sportului de performanţă"

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Bistriţa, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă în anul de execuţie financiară 2017, pentru activităţi nonprofit de interes general: tineret, protecţia mediului, sport, cultură, educaţie, social, relaţii internaţionale şi interdisciplinar

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Oraşul Şomcuta Mare, Şomcuta Mare, judeţul Maramureş, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Comuna Chiajna, Chiajna, judeţul Ilfov, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă în anul 2017, pentru "Promovarea sportului de performanţă"

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Oraşului Horezu, Horezu, judeţul Vâlcea, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 17.03.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 191 din 17.03.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 17.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 785/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 785/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 128/2017, Consiliul Naţional al Audiovizualului - CNA

  Decizia nr. 128/2017 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

 • Decizia nr. 463/2017, Administraţia Naţională a Penitenciarelor - ANP

  Decizia nr. 463/2017 privind aprobarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora

 • Procedura din 09.03.2017, Administraţia Naţională a Penitenciarelor - ANP

  Procedura de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesară exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora din 09.03.2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 52 din 17.03.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, jud. Satu Mare, anunţă selecţie publică pentru "Proiecte de tineret, învăţământ şi recreative", în vederea finanţărilor nerambursabile, pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, jud. Satu Mare, anunţă selecţie publică de proiecte în vederea finanţărilor nerambursabile a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publică "Sportul pentru toţi", pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, jud. Satu Mare, anunţă selecţie publică de proiecte în vederea finanţărilor nerambursabile a unor proiecte culturale, pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Vulcan, Vulcan, judeţul Hunedoara, anunţă Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2016 pentru domeniul culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Pătârlagele, Pătârlagele, judeţul Buzău, urmează să concesioneze un teren proprietate publică cu suprafaţa de 13,60 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Saligny, com. Saligny, jud. Constanţa, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 202 mp situat în intravilanul localităţii Ştefan cel Mare, com. Saligny, în vederea amplasării şi funcţionării utilităţilor necesare obiectivului "Lucrări de construcţii hale depozite şi clădiri auxiliare în depozitul CNE Cernavodă"

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Josenii Bârgăului, Josenii Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, urmează să concesioneze o suprafaţă de 256 mp teren intravilan, precum şi construcţiile de pe teren - construcţii administrative şi social culturale construite pe o suprafaţă de 58 mp în intravilan

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Oraşului Horezu, Horezu, judeţul Vâlcea, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2017 Concesiuni - anunţuri în baza Ordinului nr. 263/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local - Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, judeţul Alba, localitatea Aiud, anunţă delegarea serviciului public local de transport persoane prin curse regulate pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale a Municipiului Aiud

Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 16.03.2017 Deschide →

 • Hotărâre nr. 16/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 16/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

 • Decizia nr. 9/2017, Senatul României

  Decizia nr. 9/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-17 martie 2017

 • Decizia nr. 749/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 749/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) şi a celor ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 266/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 266/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general al Ministerului Energiei în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 267/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 267/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

 • Decizia nr. 268/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 268/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Irina Leulescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Decizia nr. 269/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 269/2017 privind numirea domnului Ionuţ Pascu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 270/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 270/2017 privind numirea domnului Radu-Florin Bădoiu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 271/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 271/2017 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuleţiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

 • Rectificarea din 16.03.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.694/2016, din 16.03.2017

 • Rectificarea din 16.03.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind titlul şi în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.889/2016, din 16.03.2017

se încarcă...