Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 17.01.2017 Deschide →

 • Hotărâre nr. 17/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni

 • Hotărâre nr. 2/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 2/2017 privind bugetul Senatului pe anul 2017

 • Hotărâre nr. 3/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 3/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărâre nr. 4/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 4/2017 privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

 • Hotărâre nr. 18/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 18/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor alte acte normative în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 85/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 85/2017 privind eliberarea doamnei Georgeta Narcisa Lecuşanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 89/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 89/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dan Popescu din funcţia publică de secretar general la Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Cercetării şi Inovării

 • Ordinul nr. 1168/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1168/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi al Rezervaţiei Naturale Turbăria de la Dersca

 • Circulara nr. 1/2017, Banca Naţională a României - BNR

  Circulara nr. 1/2017 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2016-23 ianuarie 2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 12 din 17.01.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 17.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, Tulcea, judeţul Tulcea, anunţă Raportul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2016, pentru domeniile: sport, cultură, activităţi sociale, de educaţie civică şi de tineret, culte

 • Achiziţia publică de servicii din 17.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiului Roşiorii de Vede, Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman, anunţă Raportul contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2016, pentru domeniul sport

 • Achiziţia publică de servicii din 17.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Direcţia Social Comunitară Bihor, Oradea, judeţul Bihor, anunţă Raportul Direcţiei Social Comunitare Bihor cu beneficiarii contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 16.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.01.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Butea, Butea, judeţul Iaşi, urmează să concesioneze fâneţe, în suprafaţă de 4,02 ha, domeniul public al comunei Butea

 • Achiziţia publică de servicii din 16.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.01.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Vişina, Vişina, judeţul Dâmboviţa, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 17.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.01.2017 Concesiuni - anunţuri în baza Ordinului nr. 263/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători cod CAEN 4931

Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 16.01.2017 Deschide →

 • Hotărâre nr. 2/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României

 • Hotărâre nr. 3/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărâre nr. 4/2017, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 4/2017 privind validarea unor mandate de deputat

 • Hotărâre nr. 5/2017, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 5/2017 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României

 • Decizia nr. 75/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 75/2017 privind numirea domnului Marian Vasiliev în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 76/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 76/2017 privind numirea domnului Dan Dumitrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 77/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 77/2017 pentru numirea domnului Alexandru Pugna în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 • Decizia nr. 78/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 78/2017 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relaţiei cu Parlamentul domnului Marian Neacşu

 • Decizia nr. 79/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2017 pentru numirea doamnei Oana Andrea Schmidt-Hăineală în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 80/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 80/2017 pentru numirea doamnei Sofia Mariana Moţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 81/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 81/2017 pentru numirea domnului Constantin Sima în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 82/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 82/2017 pentru numirea domnului Adrian-Marius Dobre în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 • Decizia nr. 83/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 83/2017 privind numirea domnului Cătălin Ştefan Rotea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 84/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 84/2017 privind numirea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 86/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 86/2017 privind numirea domnului Virgil-Alin Chirilă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 87/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 87/2017 pentru numirea doamnei Luminiţa Zezeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 88/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 88/2017 pentru numirea domnului Adrian Ionuţ Gâdea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 • Hotărâre nr. 6/2017, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 6/2017 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 16.01.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 16.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 69/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 69/2017 pentru eliberarea domnului Dan-Cornel Baranga din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 • Decizia nr. 70/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 70/2017 pentru numirea domnului Voicu Dorin Sandu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 • Decizia nr. 71/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 71/2017 privind eliberarea domnului Gheorghe Duţu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Decizia nr. 72/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 72/2017 privind numirea domnului Aurel Gheorghe în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Decizia nr. 73/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 73/2017 pentru numirea doamnei Gabriela-Maria Podaşcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 74/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 74/2017 privind numirea domnului Mihai Dan Chirică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotărâre nr. 15/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Monitorul Oficial, Partea I nr. 42 din 16.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 4/2017, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 4/2017 pentru modificarea anexei la Decizia preşedintelui Camerei Deputaţilor nr. 3/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 5/2017, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 5/2017 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 61/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 61/2017 privind numirea domnului Ionuţ Mişa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 62/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 62/2017 pentru eliberarea doamnei Iolanda Mihaela Stăniloiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 • Decizia nr. 63/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 63/2017 pentru eliberarea domnului Valentin Marian Ionescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 • Decizia nr. 64/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2017 pentru eliberarea doamnei Oana Silvia Ţoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 • Decizia nr. 65/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 65/2017 pentru eliberarea doamnei Oana Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 • Decizia nr. 66/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 66/2017 pentru eliberarea doamnei Oana Bogdan, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 • Decizia nr. 67/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 67/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Virgil-Lucian Buţiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 68/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 68/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Camelia Mihaela Izvoran a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

 • Hotărâre nr. 2/2017, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 2/2017 privind modificarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 16.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 626/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 626/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Decizia nr. 627/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 627/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 713 alin. (4) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 628/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 628/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 787 alin. (5) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 636/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 636/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 150 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 645/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 645/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (5) şi ale art. 10 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2017, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială

 • Hotărâre nr. 11/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 11/2017 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 1196/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1196/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni şi al ariei protejate de interes naţional 2.667 Casa Pădurii din Pădurea Potelu

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 11 din 16.01.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 16.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Baia Mare, Baia Mare, judeţul Maramureş, anunţă Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2016, alocate pentru domeniile: cultură, tineret şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 16.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.01.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Comunei Priboieni, Priboieni, judeţul Argeş, anunţă Raportul anual al finanţărilor nerambursabile în domeniul sport din fondurile publice ale Comunei Priboieni pe anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 13.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.01.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Priboieni, Priboieni, judeţul Argeş, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 8000 mp, situat în sat Valea Popii, comuna Priboieni, categoria de folosinţă livadă

 • Achiziţia publică de servicii din 13.01.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.01.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Bethausen, Bethausen, judeţul Timiş, urmează să concesioneze un teren intravilan, situat în localitatea Bethausen, în suprafaţă de 2.423 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 40 din 13.01.2017 Deschide →

 • Ordinul nr. 210/2017, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 210/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA"

 • Decizia nr. 647/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 647/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 470 din Codul de procedură penală

 • Hotărâre nr. 10/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 10/2017 privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică

 • Ordinul nr. 5/2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 5/2017 pentru stabilirea modului de implementare a Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România

 • Ordinul nr. 2378/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2378/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020

 • Ordinul nr. 6140/2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 6140/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.194/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

 • Ordinul nr. 6142/2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 6142/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 13.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 59/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 59/2016 privind numirea domnului Bogdan-Nicolae Stan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 58/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Eugen-Dragoş Doroş din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 732/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 732/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

se încarcă...