Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 98 din 25.05.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 25.05.2017 Deschide →

 • Decizie 433/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 433/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de inspector general adjunct antifraudă la Direcția regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 432/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 432/2017 privind numirea doamnei Andreea-Maria Arcan-Apostol în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 • Decizie 431/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 431/2017 pentru numirea domnului Mihail Doruș în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

 • Decizie 430/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 430/2017 pentru revocarea, la cerere, a domnului Petru Armean din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 • Decizie 429/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 429/2017 privind numirea doamnei Carmen-Delia Șotângă în funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie 87/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 87/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 660 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 25.05.2017 Deschide →

 • Ordin 155/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 155/2017 pentru aprobarea prelungirii perioadei de referință aferente ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul măsurii 215 - Plăți privind bunăstarea animalelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum și a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăți în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine și pachetul b) păsări

 • Act din 25.05.2017, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Popular Maghiar din Transilvania din 25.05.2017

 • Metodologie din 23.05.2017, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Metodologia de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora din 23.05.2017

 • Hotărâre 19/2017, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Hotărârea nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora

 • Decizie 428/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 428/2017 privind numirea doamnei Anișoara-Geanina Ojog în funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Hotărâre 356/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 356/2017 pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public

 • Decizie 158/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 158/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) și (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) și (6) și art. 113 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 • Decret 497/2017, Președintele României

  Decretul nr. 497/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată

 • Lege 114/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată

 • Decret 496/2017, Președintele României

  Decretul nr. 496/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România

 • Lege 113/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 113/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 25.05.2017 Deschide →

 • Ordin 36/2017, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 36/2017 privind completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

 • Hotărâre 339/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 339/2017 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Argeș, Covasna, Constanța, Alba, Vrancea, Vaslui, Arad, Prahova, Timiș, Gorj, Tulcea, Galați, Buzău și municipiul București

 • Decizie 129/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 129/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată

 • Decizie 128/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 128/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată

 • Decizie 98/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 98/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 25.05.2017 Deschide →

 • Decizie 10/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 10/2017 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală în Dosarul nr. 6.664/2/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept

 • Ordin 513/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 513/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale 2, 3, 4, 5 și 6 din unitatea administrativ-teritorială Giulești din județul Maramureș

 • Ordin 506/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 506/2017 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.395/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jilava din județul Ilfov

 • Hotărâre 338/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 338/2017 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 97 din 24.05.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 23.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Șieu Măgheruș, Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, anunță ofertanții câștigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 23.05.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Consiliul Local al Comunei Gruiu, județul Ilfov, organizează licitație în vederea concesionării imobilului teren intravilan Cabana Căldărușani, în suprafață de 1,24 ha

 • Achiziție publică de servicii din 24.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Bodoc, Bodoc, județul Covasna, anunță concurs de proiecte pentru activitățile sportive și sprijinul financiar acordat unităților de cult, pe anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 24.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, Făgăraș, județul Brașov, anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni privind sportul de masă, în anul fiscal 2017

 • Achiziție publică de servicii din 24.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, Făgăraș, județul Brașov, anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni culturale, în anul fiscal 2017

 • Achiziție publică de servicii din 24.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, Făgăraș, județul Brașov, anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni educative și de sănătate, în anul fiscal 2017

 • Achiziție publică de servicii din 24.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Făgăraș, Făgăraș, județul Brașov, anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni pentru tineret, în anul fiscal 2017

 • Achiziție publică de servicii din 23.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Orăștie, Orăștie, județul Hunedoara, anunță evaluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: sport, cultură, culte și educație

 • Achiziție publică de servicii din 24.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Vlăhița, Vlăhița, județul Harghita, anunță evaluarea și selecționarea proiectelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, activități sociale, activități de dezvoltare și alte acțiuni generale economice, pe anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 24.05.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 24.05.2017 Deschide →

 • Hotărâre 328/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 328/2017 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Economiei, precum și a unităților aflate în subordinea și coordonarea acestuia

 • Decizie 157/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 157/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 6^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată

 • Decizie 124/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 124/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 63/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 63/2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Analiza anuală a creșterii pentru 2017 - COM (2017) 725 final

Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 24.05.2017 Deschide →

 • Ordin 707/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 707/2017 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

 • Hotărâre 336/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 336/2017 pentru modificarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău

 • Hotărâre 335/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 335/2017 privind desființarea Centrului de Sănătate Bălțești, județul Prahova

 • Hotărâre 327/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 327/2017 privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru administrațiile bazinale de apă Argeș - Vedea, Banat, Buzău - Ialomița, Prut - Bârlad și Someș - Tisa

 • Hotărâre 326/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 326/2017 privind constituirea Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat" și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 • Hotărâre 324/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 324/2017 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Iași, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite

 • Decret 492/2017, Președintele României

  Decretul nr. 492/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a art. 41 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011

 • Lege 110/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 110/2017 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a art. 41 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 24.05.2017 Deschide →

 • Ordin 53/2017, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 53/2017 privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotărâre 325/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 325/2017 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, județul Gorj

 • Hotărâre 323/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 323/2017 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanților părții române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 • Decizie 130/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 130/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) și alin. (9) din Codul de procedură penală

 • Decizie 119/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 119/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 alin. (4) teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decret 494/2017, Președintele României

  Decretul nr. 494/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii

 • Lege 112/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 112/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii

se încarcă...