Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 31 din 15.02.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 14.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Ciocăneşti, Ciocăneşti, judeţul Călăraşi, urmează să concesioneze un teren situat în Islazul comunal în suprafaţă de 20.00 ha, poziţionat în tarlaua 168/1 cu suprafaţa de 25.7282 ha, împărţit în 4 loturi distincte, destinat producerii de furaje pentru hrana animalelor

 • Achiziţia publică de servicii din 14.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Judeţean Iaşi, Iaşi, judeţul Iaşi, urmează să concesioneze prin licitaţie publică un teren în suprafaţă de 16.000 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 14.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Local al Comunei Cezieni, localitatea Cezieni, judeţul Olt, urmează să concesioneze un spaţiu în suprafaţă de 12,62 mp, respectiv o cameră de la etajul clădirii Primăriei Cezieni, în vederea desfăşurării activităţilor de comunicaţii electronice

 • Achiziţia publică de servicii din 14.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Poiana Stampei, Poiana Stampei, judeţul Suceava, urmează să concesioneze: 5 loturi de teren în suprafaţă totală de 15.648 mp, în scopul desfăşurării unor activităţi economice şi 2 loturi de teren în suprafaţă totală de 1000 mp, în scopul construirii de locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 14.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Local Ciorani, Ciorani, judeţul Prahova, urmează să concesioneze: încăperi în suprafaţă totală de 287 m.p. din cadrul Căminului Cultural din Cioranii de Jos, nr. 1287 bis, pentru desfăşurarea unor evenimente festive organizate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 14.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 121 din 14.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 30 din 14.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 120 din 13.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 13.02.2017 Deschide →

 • Hotărâre nr. 5/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 5/2017 privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional consultativ, cu privire la continuarea luptei împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţiei publice

 • Hotărâre nr. 6/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 6/2017 privind continuarea misiunii Armatei României, începând cu anul 2017, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh şi extinderea ariei de dislocare prin includerea teritoriului statului Kuweit

 • Decizia nr. 728/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 728/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (7) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre nr. 49/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 49/2017 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

 • Ordinul nr. 102/2017, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 102/2017 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 43/2017 privind aprobarea, modificarea, încetarea valabilităţii preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 118 din 13.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 29 din 13.02.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 13.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Unitatea administrativ teritorială Târgu Secuiesc, Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, anunţă Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2016, pentru domeniile sport, cultură şi educaţie

 • Achiziţia publică de servicii din 10.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Local al Comunei Zăvoi, cu sediul în localitatea Zăvoi, jud. Caraş-Severin, urmează să concesioneze un teren cu suprafaţa de 42.499 mp, situat în extravilanul localităţii Măgura

Monitorul Oficial, Partea I nr. 117 din 10.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 din 10.02.2017 Deschide →

se încarcă...