Monitoare oficiale

3 Monitoare Oficiale publicate ieri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 21.10.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 21.10.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 196 din 21.10.2014 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Perişor, Perişor, judeţul Dolj, anunţă concesionarea unei suprafeţe de 5000 mp în intravilan T.31, Parcela 564/1 sat Perişor

 • Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Perişor, Perişor, judeţul Dolj, anunţă concesionarea suprafeţei de 810 mp în intravilan T.12 PL. 246/1, satul Perişor, şi clădire - staţie auto - Sc. - 10 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la negociere directă - SPADPP Petroşani, Petroşani, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, în suprafaţă de 22,0 mp, în vederea funcţionării unui birou de mediator

 • Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - U.A.T. Comuna Păltiniş, Păltiniş, judeţul Botoşani, concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 20.10.2014 Deschide →

 • Hotărârea nr. 888/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

 • Hotărârea nr. 887/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 887/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 877/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 881/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2014 privind transmiterea imobilului - teren - situat în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură în domeniul public al oraşului Năsăud

 • Hotărârea nr. 886/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Compania Naţională POŞTA ROMÂNĂ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 • Hotărârea nr. 889/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 889/2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor

 • Hotărârea nr. 890/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 890/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu", str. Constantin Brâncuşi nr. 6, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

 • Hotărârea nr. 49/2014, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 49/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 20.10.2014 Deschide →

 • Ordinul nr. 856/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 856/2014 privind prelucrarea apelurilor de urgenţă primite de la Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă la numărul 112 referitoare la transportul materialelor lemnoase

 • Ordinul nr. 1042/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1042/547/2014 pentru modificarea art. 2 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 340/214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră

 • Ordinul nr. 547/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1042/547/2014 pentru modificarea art. 2 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 340/214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră

 • Ordinul nr. 2668/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2668/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

 • Regulamentul din 08.10.2014, Ministerul Culturii

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală din 08.10.2014

 • Lista din 20.10.2014, Consiliul Local

  Lista asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Piteşti care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 20.10.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 20.10.2014 Deschide →

 • Legea nr. 139/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Decretul nr. 634/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 634/2014 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Decretul nr. 637/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 637/2014 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 414/2014, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - ANPC

  Ordinul nr. 414/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 98/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 98/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. WIROM GAS - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS - S.A.

 • Ordinul nr. 100/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 100/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA - S.R.L.

 • Ordinul nr. 101/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 101/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A.

 • Ordinul nr. 102/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 102/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A.

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 195 din 20.10.2014 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 17.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.10.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Pietroasa, Pietroasa, judeţul Bihor, anunţă concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 20,14 mp, în vederea funcţionării unui salon de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

 • Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014 Concesiuni - anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Primăria Municipiului Brad, Brad, judeţul Hunedoara, anunţă curăţarea şi transportul zăpezii şi gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în Municipiul Brad

Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 17.10.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 18/2014, Senatul României

  Decizia nr. 18/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 18-19 octombrie 2014

 • Hotărârea nr. 869/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 869/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014

 • Hotărârea nr. 874/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 874/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Ordinul nr. 1207/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1207/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 • Ordinul nr. 1920/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 1920/1408/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 1408/2014, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1920/1408/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 756 din 17.10.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 194 din 17.10.2014 Deschide →

se încarcă...