Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 29.09.2016 Deschide →

 • Ordinul nr. 1075/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1075/2016 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1134/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1134/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1644/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1644/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0113 Cânepişti

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 28.09.2016 Deschide →

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2016, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

  În curs de procesare
 • Statutul din 14.09.2016, Guvernul României

  Statutul Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A. (C.N.I.R.) din 14.09.2016

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1125/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1125/2016 pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, în derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară

  În curs de procesare
 • Protocolul nr. 18422/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Protocolul de colaborare privind procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, în derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară din 08.09.2016

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 148/2016, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 148/2016 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului de coordonare a procesului de pregătire a Ministerului Afacerilor Interne pentru exercitarea de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 28.09.2016 Deschide →

 • Ordinul nr. 146/2016, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 146/2016 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 389/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 389/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1026/2016, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1026/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1120/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1120/2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.394(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015

  În curs de procesare
 • Rezoluţia nr. 394/2015, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MSC.394(95) (adoptată la 11 iunie 2015) Amendamente la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1142/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1142/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1662/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1662/2016 privind aprobarea derogării pentru specia Ursus arctos

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 2301/2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2301/2016 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 26 mai 2028, în sumă de maximum 1 miliard euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 731/2016, Banca Naţională a României - BNR

  Ordinul nr. 731/2016 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii RSL LEASING IFN - S.A.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 732/2016, Banca Naţională a României - BNR

  Ordinul nr. 732/2016 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii GENERAL MAX LEASING IFN - S.A.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 733/2016, Banca Naţională a României - BNR

  Ordinul nr. 733/2016 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii FORZA ROSSA FINANCIAL SERVICES IFN - S.A.

  În curs de procesare
 • Procedura din 19.09.2016, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016, din 19.09.2016

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 756 din 28.09.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 755 din 28.09.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 28.09.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 467/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 467/2016 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1, 2, 3 şi 4 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, precum şi a hotărârii în ansamblul său

 • Instrucţiunile din 16.08.2016, Ministerul Justiţiei - MJ

  Instrucţiunile privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare din 16.08.2016

 • Ordinul nr. 1070/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1070/683/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 683/2016, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1070/683/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 3262/2016, Ministerul Justiţiei - MJ

  Ordinul nr. 3262/C/2236/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

 • Ordinul nr. 2236/2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3262/C/2236/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

 • Ordinul nr. 5087/2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 5087/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

 • Ordinul nr. 5223/2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 5223/2016 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2016-2017

 • Metodologia din 31.08.2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ din 31.08.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 183 din 28.09.2016 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 28.09.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.09.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Cultural Judeţean Arad, Arad, judeţul Arad, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi sportive pe anul 2016, sesiunea a II-a

 • Achiziţia publică de servicii din 28.09.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.09.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul Cultural Judeţean Arad, Arad, judeţul Arad, lansează invitaţia de participare la Sesiunea a II-a 2016 - procedura de atribuire de proiecte pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 27.09.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.09.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Unitatea Administrativ Teritorială Bălăşeşti, Comuna Bălăşeşti, Bălăşeşti, judeţul Galaţi, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 83,42 ha

 • Achiziţia publică de servicii din 27.09.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.09.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Unitatea Administrativ Teritorială Deleni, Deleni, judeţul Iaşi, urmează să concesioneze un punct sanitar de 35,04 mp, împreună cu terenul aferent de 269,45 mp, în vederea amenajării unui cabinet individual de medicină de familie

Monitorul Oficial, Partea I nr. 753 din 27.09.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 27.09.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 751 din 27.09.2016 Deschide →

se încarcă...