Monitoare oficiale

4 Monitoare Oficiale publicate azi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 23.10.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 23.10.2014 Deschide →

 • Legea nr. 141/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 639/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 639/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

  În curs de procesare
 • Legea nr. 142/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2014 pentru instituirea Zilei Limbii Slovace

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 640/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 640/2014 privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Slovace

  În curs de procesare
 • Legea nr. 149/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 647/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 647/2014 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 911/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 911/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 913/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 913/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", precum şi pentru modificarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 914/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 914/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 915/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 159/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 159/2014 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea art. 9 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 112/2014 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1155/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1155/2014 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

  În curs de procesare
 • Normele din 07.10.2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Normele privind aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană din 07.10.2014

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 695/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 695/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 23.10.2014 Deschide →

 • Ordinul nr. 3499/2014, Ministerul Justiţiei - MJ

  Ordinul nr. 3499/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, precum şi stabilirea condiţiilor şi activităţilor în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei

  În curs de procesare
 • Normele metodologice din 07.10.2014, Ministerul Justiţiei - MJ

  Normele metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei din 07.10.2014

  În curs de procesare
 • Condiţiile din 07.10.2014, Ministerul Justiţiei - MJ

  Condiţiile şi activităţile în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei din 07.10.2014

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 110/2014, Ministerul Apărării Naţionale - MApN

  Ordinul nr. 110/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

  În curs de procesare
 • Instrucţiunile din 13.10.2014, Ministerul Apărării Naţionale - MApN

  Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare din 13.10.2014

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1572/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1572/2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 855/2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul măsurilor 211, 212 şi 214 şi schemelor de sprijin pe suprafaţă aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2014

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 din 23.10.2014 Deschide →

 • Ordinul nr. 1445/2014, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1445/2014 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 4801/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Ordinul nr. 4801/2014 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014-2015

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1211/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1211/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 19/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală, prin Încheierea din data de 29 mai 2014, pronunţată în Dosarul nr. 345/229/2013 (1.114/2014), prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept "dacă în cazul în care numai conform noului Cod penal este incidentă o cauză de încetare a procesului penal pentru una din infracţiunile care intră în concurs, este obligatorie sau nu aplicarea pedepsei pentru cealaltă infracţiune care intră în concurs, tot conform noului Cod penal"

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 912/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 912/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 111/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1192/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1192/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 22.10.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 284/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 284/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ingrid Vasilica Istrate a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 285/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 285/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Andrea Illes a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 286/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 286/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 de către doamna Denisa Corina Tănase

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 287/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 287/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 de către domnul Gheorghe Tănăsoiu

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 288/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 288/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Vasile Pelmuş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 289/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 289/2014 privind numirea domnului Leonard Artur Horvath în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 290/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 290/2014 privind mutarea definitivă a domnului Cristian Vasile Bitea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de expert superior din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 291/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 291/2014 pentru numirea domnului Cristian Vasile Bitea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 292/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 292/2014 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 293/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 293/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Andrei-Mihai Arghir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 294/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 294/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Remulus Emilian Birjaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 907/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 907/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 910/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 910/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

  În curs de procesare
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1407/2014, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 50/2014, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 50/2014 privind respingerea contestării înregistrării candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Zsolt Szilagyi, Klaus-Werner Iohannis, Teodor-Viorel Meleşcanu, Victor-Viorel Ponta şi Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, precum şi a doamnei Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

  În curs de procesare
 • Procedura din 16.10.2014, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Procedura de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din 16.10.2014

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 22.10.2014 Deschide →

 • Hotărârea nr. 901/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 901/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 348/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a", judeţul Bihor

 • Ordinul nr. 1400/2014, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1400/2014 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 şi pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 • Hotărârea nr. 899/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 899/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 900/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal", bd. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1056/2014, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1056/2014 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari", aferentă axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniului major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor", operaţiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"

  În curs de procesare
 • Anexa din 16.10.2014, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari", aferentă axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniului major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor", operaţiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" din 16.10.2014

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 22.10.2014 Deschide →

 • Hotărârea nr. 892/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 892/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională "Unifarm" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 895/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 895/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Naţional de Tenis", bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, municipiul Bucureşti, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

 • Ordinul nr. 151/2014, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 151/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul arhivistic, precum şi a modelului de legitimaţie a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal

 • Ordinul nr. 980/2014, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 980/2014 privind completarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 • Ordinul nr. 1208/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1208/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014

 • Decizia nr. 20/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 20/2014 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 1.373/95/2014 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a modalităţii de interpretare a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) şi (2) din Codul penal privind funcţionarii publici, respectiv dacă expertul judiciar este funcţionar public în sensul alin. (1) ori alin. (2)

Monitorul Oficial, Partea I nr. 765 din 22.10.2014 Deschide →

 • Hotărârea nr. 893/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2014 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara (UM 0451) a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 1372/2014, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1372/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 • Ordinul nr. 1170/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 din 21.10.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 763 din 21.10.2014 Deschide →

 • Rectificarea din 21.10.2014, Monitorul Oficial - MO

  Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 809/2014, din 21.10.2014

 • Ordinul nr. 1419/2014, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1419/2014 privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes" printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro şi maximum 2 miliarde euro şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 • Hotărârea nr. 902/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 902/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 891/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 891/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 883/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 883/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX - 25 Luceafărul, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Petro Ventures Europe B.V., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2011

 • Hotărârea nr. 879/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 879/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor Statului în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 880/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 880/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 903/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice

 • Hotărârea nr. 904/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Ordinul nr. 1562/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1562/2014 pentru aprobarea Procedurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole

 • Procedura din 14.10.2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Procedura de retragere sub control a subproduselor vitivinicole din 14.10.2014

 • Ordinul nr. 1914/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 1914/2014 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014

se încarcă...