Monitoare oficiale

3 Monitoare Oficiale publicate azi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 din 01.04.2015 Deschide →

 • Ordinul nr. 388/2015, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 375/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 375/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 376/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 376/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  În curs de procesare
 • Legea nr. 62/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 62/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare

  În curs de procesare
 • Legea nr. 63/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 63/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 519/2015, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 519/2015 privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Chişinău la 28 ianuarie 2015 şi la Bucureşti la 29 ianuarie 2015, pentru modificarea Înţelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995

  În curs de procesare
 • Actul din 01.04.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal din 01.04.2015

  În curs de procesare
 • Actul din 01.04.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală din 01.04.2015

  În curs de procesare
 • Acordul din 29.01.2015, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Acordul, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Chişinău la 28 ianuarie 2015 şi la Bucureşti la 29 ianuarie 2015, pentru modificarea Înţelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 219 din 01.04.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 218 din 01.04.2015 Deschide →

 • Rectificarea din 01.04.2015, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 din 01.04.2015

  În curs de procesare
 • Actul din 01.04.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator din 01.04.2015

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 781/2015, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

  Ordinul nr. 781/2015 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 654/2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 654/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniunea Europeană şi ţările partenere, precum şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 190/2015, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 382/190/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 106/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 106/2015 privind numirea unui reprezentant al Guvernului în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 107/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 107/2015 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 340/2013 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 3400/2015, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 3400/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011

  În curs de procesare
 • Normele metodologice din 11.03.2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Normele metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniunea Europeană şi ţările partenere, precum şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia din 11 martie 2015

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 217 din 31.03.2015 Deschide →

 • Actul din 31.03.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Mişcarea Populară din 31.03.2015

  În curs de procesare
 • Actul din 31.03.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Naţională pentru Progresul României din 31.03.2015

  În curs de procesare
 • Actul din 31.03.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alternativa Socialistă din 31.03.2015

  În curs de procesare
 • Actul din 31.03.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Poporului - Dan Diaconescu din 31.03.2015

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 25/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 25/2015 privind modificarea art. 173 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 384/2015, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 384/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 325/2015, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 325/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2015

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 31.03.2015 Deschide →

 • Actul din 31.03.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România din 31.03.2015

  În curs de procesare
se încarcă...