Monitoare oficiale

2 Monitoare Oficiale publicate alaltăieri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 147 din 27.02.2015 Deschide →

 • Circulara nr. 8/2015, Banca Naţională a României - BNR

  Circulara nr. 8/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) dedicat aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 26/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 26/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 34/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 34/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 275/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 275/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASA GROUP Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 276/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 276/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASIRAN Broker de Asigurări şi Reasigurări - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 279/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 279/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BLITZ Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 281/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 281/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER INVEST Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 282/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 282/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CAPITAL & ALLIANCE INSURANCE Broker - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 283/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 283/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EDY Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 110/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 110/2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 113/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 113/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 116/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 116/2015 privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 243/2015, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 243/2015 privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al produselor ţevi din oţel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, către firma Larsen & Toubro Limited, Piping Centre, Hazira Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 27.02.2015 Deschide →

 • Decizia nr. 81/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 81/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ovidiu Gabriel Galeş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 82/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 82/2015 privind numirea domnului Brezoi George Constantin în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

  În curs de procesare
 • Lista din 27.02.2015, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Mediaş cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 27.02.2015

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 286/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 286/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii LIDA Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 285/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 285/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERBROK Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 284/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 284/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii "Insurance Reinsurance International Broker de Asigurare" - S.A. din Registrul brokerilor de asigurare

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 101/2015, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 158/2015, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - ANCOM

  Decizia nr. 158/2015 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 26.02.2015 Deschide →

 • Ordinul nr. 16/2015, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 16/1/2015 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 725/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 725/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 527 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 726/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 762/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 767/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 767/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a dispoziţiilor art. 20 din capitolul VI al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 117/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 117/2015 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 118/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 118/2015 pentru modificarea anexei nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 144 din 26.02.2015 Deschide →

 • Decizia nr. 33/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 33/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1201 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

  În curs de procesare
 • Legea nr. 13/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 290/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 290/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

  În curs de procesare
 • Legea nr. 14/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 291/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 291/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

  În curs de procesare
 • Legea nr. 15/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 292/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 292/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 290/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 290/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SITAL ASIGURARI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 291/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 291/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SOLVENTA Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 292/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 292/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii UNIBROKER Dobrogea Broker de Asigurare Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 293/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 293/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ZOE Broker Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 11/2015, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 112/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 112/2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 19/2015, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 26.02.2015 Deschide →

 • Decizia nr. 79/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2015 privind numirea doamnei Diana Marielissa Voicu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Hotărârea nr. 8/2015, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014

 • Actul din 26.02.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România din 26.02.2015

 • Actul din 26.02.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Sighişoara din 26.02.2015

 • Decizia nr. 160/2015, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - ANCOM

  Decizia nr. 160/2015 privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilităţi

 • Decizia nr. 20/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 20/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) şi (3), art. 3 pct. 7, art. 16, art. 21 alin. (6), art. 24 alin. (2)-(4) şi la art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 39/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 39/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi a celor ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 40/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 40/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 41/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 41/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

se încarcă...