Monitoare oficiale

3 Monitoare Oficiale publicate azi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 din 24.10.2014 Deschide →

 • Decretul nr. 650/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 650/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce

  În curs de procesare
 • Legea nr. 148/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 148/2014 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 646/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 646/2014 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007

  În curs de procesare
 • Tratatul din 18.10.2007, Act Internaţional

  Tratatul între Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR din 18.10.2007

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1600/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1600/2014 pentru stabilirea unor măsuri excepţionale suplimentare cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 24.10.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 461/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 461/2014 asupra admiterii obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 462/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 462/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 18/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 18/2014 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Galaţi în Dosarul nr. 1.296/233/2014, prin Încheierea de şedinţă din data de 16 mai 2014, prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept, respectiv: dacă în aplicarea art. 21 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal pedeapsa închisorii executabilă mai mare de 5 ani aplicată pentru infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se înlocuieşte cu a) măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată egală cu durata pedepsei închisorii ori cu b) măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 5 ani

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1209/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1209/669/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 2667/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Decizia nr. 2667/2014 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal

  În curs de procesare
 • Contractul din 15.10.2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Contractul-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., din 15.10.2014

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 774 din 24.10.2014 Deschide →

 • Legea nr. 140/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 140/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 638/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 633/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

  În curs de procesare
 • Legea nr. 151/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 649/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 649/2014 pentru promulgarea Legii privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 103/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 103/2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 148/2014, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 148/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice

  În curs de procesare
 • Regulamentul din 02.10.2014, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice din 02.10.2014

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 773 din 23.10.2014 Deschide →

 • Ordinul nr. 1063/2014, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1063/2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 174 "Dezvoltarea carierei didactice" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 1.3., a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 "Firme de exerciţiu pentru elevi" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1., a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 "România Start-up" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1., şi a schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru antreprenori" finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1064/2014, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1064/2014 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 916/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 916/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 922/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 922/2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 155/2014, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 155/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 23.10.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 23.10.2014 Deschide →

 • Legea nr. 141/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 639/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 639/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

  În curs de procesare
 • Legea nr. 142/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2014 pentru instituirea Zilei Limbii Slovace

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 640/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 640/2014 privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Slovace

  În curs de procesare
 • Legea nr. 149/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 647/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 647/2014 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 911/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 911/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 913/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 913/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", precum şi pentru modificarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 914/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 914/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 915/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 159/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 159/2014 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea art. 9 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 112/2014 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1155/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1155/2014 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

  În curs de procesare
 • Normele din 07.10.2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Normele privind aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană din 07.10.2014

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 695/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 695/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 23.10.2014 Deschide →

 • Ordinul nr. 3499/2014, Ministerul Justiţiei - MJ

  Ordinul nr. 3499/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, precum şi stabilirea condiţiilor şi activităţilor în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei

 • Normele metodologice din 07.10.2014, Ministerul Justiţiei - MJ

  Normele metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei din 07.10.2014

 • Condiţiile din 07.10.2014, Ministerul Justiţiei - MJ

  Condiţiile şi activităţile în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei din 07.10.2014

 • Ordinul nr. 110/2014, Ministerul Apărării Naţionale - MApN

  Ordinul nr. 110/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

 • Instrucţiunile din 13.10.2014, Ministerul Apărării Naţionale - MApN

  Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare din 13.10.2014

 • Ordinul nr. 1572/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1572/2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 855/2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul măsurilor 211, 212 şi 214 şi schemelor de sprijin pe suprafaţă aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 din 23.10.2014 Deschide →

 • Ordinul nr. 1445/2014, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1445/2014 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005

 • Ordinul nr. 4801/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Ordinul nr. 4801/2014 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014-2015

 • Ordinul nr. 1211/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1211/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 19/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală, prin Încheierea din data de 29 mai 2014, pronunţată în Dosarul nr. 345/229/2013 (1.114/2014), prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept "dacă în cazul în care numai conform noului Cod penal este incidentă o cauză de încetare a procesului penal pentru una din infracţiunile care intră în concurs, este obligatorie sau nu aplicarea pedepsei pentru cealaltă infracţiune care intră în concurs, tot conform noului Cod penal"

 • Hotărârea nr. 912/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 912/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 111/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Ordinul nr. 1192/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1192/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 197 din 23.10.2014 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 22.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.10.2014 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Victoria, sat Victoria, comuna Victoria, judeţul Brăila, anunţă concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 20 m.p.

 • Achiziţia publică de servicii din 23.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.10.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Constanţa, cu sediul în localitatea Constanţa, judeţul Constanţa, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2014, pentru domeniul sport

 • Achiziţia publică de servicii din 23.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.10.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Constanţa, Constanţa, judeţul Constanţa, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă, în domeniul sportului, pentru anul de execuţie financiară 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 22.10.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 284/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 284/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ingrid Vasilica Istrate a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 285/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 285/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Andrea Illes a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 286/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 286/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 de către doamna Denisa Corina Tănase

 • Decizia nr. 287/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 287/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 de către domnul Gheorghe Tănăsoiu

 • Decizia nr. 288/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 288/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Vasile Pelmuş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 • Decizia nr. 289/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 289/2014 privind numirea domnului Leonard Artur Horvath în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 290/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 290/2014 privind mutarea definitivă a domnului Cristian Vasile Bitea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de expert superior din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 291/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 291/2014 pentru numirea domnului Cristian Vasile Bitea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 292/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 292/2014 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 • Decizia nr. 293/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 293/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Andrei-Mihai Arghir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 • Decizia nr. 294/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 294/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Remulus Emilian Birjaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 • Hotărârea nr. 907/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 907/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat

 • Hotărârea nr. 910/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 910/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

 • Ordinul nr. 1917/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Ordinul nr. 1407/2014, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Hotărârea nr. 50/2014, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 50/2014 privind respingerea contestării înregistrării candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Zsolt Szilagyi, Klaus-Werner Iohannis, Teodor-Viorel Meleşcanu, Victor-Viorel Ponta şi Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, precum şi a doamnei Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

 • Procedura din 16.10.2014, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Procedura de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din 16.10.2014

se încarcă...