Monitoare oficiale

3 Monitoare Oficiale publicate azi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 282 din 27.04.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 281 din 27.04.2015 Deschide →

 • Legea nr. 92/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 92/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 419/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 419/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne

  În curs de procesare
 • Legea nr. 93/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 93/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 420/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 420/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 699/2015, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 699/2015 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 171/2002 privind aprobarea denumirilor comerciale ale speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice care pot fi valorificate pe teritoriul României

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 244/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping

  În curs de procesare
 • Normele metodologice din 07.04.2015, Guvernul României

  Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping din 07.04.2015

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 280 din 27.04.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 24.04.2015 Deschide →

 • Ordinul nr. 838/2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 838/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 650/2015, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 826/2015, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 826/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale - continuarea sprijinului pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri de economie socială", aferentă Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 (POSDRU 2007-2013), axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", domeniul major de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale"

  În curs de procesare
 • Iniţiativa legislativă din 24.04.2015, Comitetul de Iniţiativă Legislativă

  Iniţiativa legislativă a cetăţenilor potrivit legii nr. 189/1999 la proiectul de lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator public din 24.04.2015

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 24.04.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 277 din 24.04.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 23.04.2015 Deschide →

 • Decizia nr. 122/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 122/2015 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Costache Constantin, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Hotărârea nr. 34/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 34/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărârea nr. 35/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 35/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărârea nr. 36/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 36/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Decretul nr. 417/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 417/2015 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 • Hotărârea nr. 258/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria

 • Hotărârea nr. 259/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 259/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George

 • Hotărârea nr. 260/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 260/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George

 • Hotărârea nr. 261/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 261/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Răşică Daniel Mihai

 • Hotărârea nr. 262/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 262/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Petcu Adrian

 • Decizia nr. 617/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 617/2015 privind sancţionarea Societăţii STABILITY INSURANCE TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

 • Decizia nr. 618/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 618/2015 privind sancţionarea Societăţii EUREKO TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

 • Decizia nr. 619/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 619/2015 privind sancţionarea Societăţii SICEP - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

 • Rectificarea din 23.04.2015, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa la Hotărârea Guvernului nr. 236/2015

 • Ordinul nr. 483/2015, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 483/217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 217/2015, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 483/217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 193/2015, Ministerul Tineretului şi Sportului - MTS

  Ordinul nr. 193/2015 privind modificarea şi completarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 345/2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 23.04.2015 Deschide →

se încarcă...