Monitoare oficiale

3 Monitoare Oficiale publicate azi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 851 din 21.11.2014 Deschide →

 • Hotărârea nr. 60/2014, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 60/2014 privind cererile formulate de domnul Liviu Alexa

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 61/2014, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 61/2014 privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în al doilea tur de scrutin la data de 16 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de Ştefan Stroe

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 543/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 543/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 21.11.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 534/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 534/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 535/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 535/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 550/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 550/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum şi celor ale art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1504/2014, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1504/2014 privind numirea de membri în Comitetul pentru Audit Public Intern

  În curs de procesare
 • Regulamentul nr. 25/2014, Camera de Comerţ şi Industrie a României - CCIR

  Regulamentul nr. 25/2014 privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 2547/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2547/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului "Calea ferată îngustă Turda-Abrud", tronsonul aferent judeţului Cluj

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 21.11.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 20.11.2014 Deschide →

 • Hotărârea nr. 60/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 60/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce priveşte instituirea unui inspector de garanţii procedurale COM (2014) 340

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 61/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 61/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Cercetarea şi inovarea ca surse de reînnoire a creşterii - COM (2014) 339

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 62/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 62/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Plan de acţiune pentru viitorul producţiei ecologice în Uniunea Europeană, COM (2014) 179, şi la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, COM (2014) 180

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 482/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 482/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 1022/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1022/2014 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 1026/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1026/2014 pentru reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1358/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1358/2014 privind înfiinţarea reţelei de genetică medicală

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 20.11.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 20.11.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 20.11.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 216 din 20.11.2014 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Inspectoratul General pentru Imigrări, Bucureşti, solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acţiuni în domeniul azilului

 • Achiziţia publică de servicii din 18.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.11.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Oraşului Simeria, Simeria, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea imobilului - teren în suprafaţă de 15.664 m.p. în vederea realizării mai multor obiective: staţie betoane, staţie sortare agregate, staţie concasare, sediu construcţii montaj şi bază pentru producere de elemente prefabricate din beton armat

 • Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Lereşti, Lereşti, judeţul Argeş, anunţă concesionarea unui teren intravilan cu suprafaţa de 1.300 mp şi construcţiile anexe, în vederea construirii unei unităţi de morărit

 • Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - R.A. Aeroportul Internaţional Sibiu, cu sediul în Sibiu, anunţă concesionarea unui teren, proprietate publică a judeţului Sibiu, în vederea construirii unui depozit de carburanţi de aviaţie

 • Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anuţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 2.500 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.000 mp, în zona barajului, pe o durată de 49 de ani

Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 19.11.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 19.11.2014 Deschide →

 • Ordinul nr. 1536/2014, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1536/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale

 • Hotărârea nr. 1023/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1023/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2014 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2014

 • Decizia nr. 477/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 477/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 508/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 508/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal

 • Decizia nr. 23/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, prin Încheierea din 8 iulie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.103/54/2014, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a următoarei chestiuni de drept: admisibilitatea unei cereri de strămutare în procedura de cameră preliminară în care se verifică plângerea formulată împotriva soluţiei procurorului de neurmărire penală

se încarcă...