Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 27.05.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 402 din 27.05.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 103 din 27.05.2016 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 26.05.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.05.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - PRIMĂRIA BUSTUCHIN, Bustuchin, judeţul Gorj, obiectul concesiunii: imobil construcţie p+1 cu suprafaţă de 500 mp; teren intravilan în suprafaţă de 576 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 26.05.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.05.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Olanu, Olanu, judeţul Vâlcea, obiectul concesiunii: două terenuri categoria de folosinţă intravilan, alăturate, în suprafaţă totală de 355 mp (171 mp şi 184 mp)

 • Achiziţia publică de servicii din 26.05.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.05.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Căuaş, prin Consiliul Local al Comunei Căuaş, localitatea Căuaş, judeţul Satu-Mare, obiectul concesiunii: terenuri cu suprafeţele 13.600 mp, 17.600 mp, 56.330 mp, 89.800 mp, 17.770 mp, 10.400 mp, 6.800 mp, 6.687 mp, 1.018 mp, 10.916 mp, 3.000 mp, 1.145 mp, 1.377 mp, 2.800 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 26.05.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.05.2016 Anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegarea gestiunii serviciilor de transport public local - MUNICIPIUL TURDA, judeţul Cluj,

Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din 26.05.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 26.05.2016 Deschide →

 • Ordinul nr. 1969/2015, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1969/2015 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0235 Stânca Tohani

 • Decizia nr. 162/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 162/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Hotărâre nr. 361/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 361/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizia nr. 9/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Braşov - Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: modul de interpretare a dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul de a şti dacă acestea permit reprezentarea convenţională a persoanelor juridice în faţa instanţelor de judecată printr-un mandatar persoană juridică, inclusiv formularea cererii introductive de instanţă printr-o astfel de persoană juridică, respectiv prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 399 din 26.05.2016 Deschide →

 • Ordinul nr. 772/2016, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 772/2016 privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe

 • Decizia nr. 7/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la modul de interpretare a dispoziţiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului, respectiv ce se înţelege prin decizie a organelor de expertiză medicală prin care se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, în corelare cu dispoziţiile art. 30-33 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 17 pct. VIII B lit. v) şi pct. 4 al ultimului alineat din capitolul III din Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.078/2010

 • Decizia nr. 8/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa - Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) lit. b) raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 191 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 113/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, referitor la baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj, respectiv dacă aceasta include şi ajutorul acordat cu ocazia pensionării, şi compensaţia pentru concediul de odihnă neefectuat la încetarea raporturilor de muncă

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 102 din 26.05.2016 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 26.05.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.05.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Harghita prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Consiliul Judeţean Harghita prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, judeţul Harghita, anunţă concurs de proiecte organizat organizat în cadrul Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie a persoanelor cu handicap în anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 25.05.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.05.2016 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Comunei Ibăneşti, sat Ibăneşti, comuna Ibăneşti, judeţul Botoşani, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 398 din 25.05.2016 Deschide →

 • Hotărâre nr. 377/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 377/2016 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură

 • Decizia nr. 119/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 119/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor pct. 3 - art. 12 lit. b) pct. (ii) ale articolului unic din Legea nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară

 • Decizia nr. 156/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 156/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. (3) lit. d) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 170/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 170/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Hotărâre nr. 379/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 379/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Traian Vuia - Timişoara" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre nr. 380/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 380/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 25.05.2016 Deschide →

 • Ordinul nr. 954/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 • Decizia nr. 150/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 150/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Hotărâre nr. 368/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 368/2016 privind includerea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara

 • Hotărâre nr. 369/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 369/2016 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 • Hotărâre nr. 371/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 371/2016 pentru modificarea şi completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2005

 • Ordinul nr. 813/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 813/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0102 Leaota

 • Ordinul nr. 955/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 955/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

 • Ghidul din 20.05.2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic din 20.05.2016

 • Ghidul din 20.05.2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional din 20.05.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 25.05.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 102/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 102/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Hotărâre nr. 370/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 370/2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48 + 570", judeţul Olt

 • Hotărâre nr. 374/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 374/2016 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al oraşului Ulmeni, judeţul Maramureş

 • Lista din 25.05.2016, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Vulcan cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anii 2012-2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 25.05.2016

 • Hotărâre nr. 373/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 373/2016 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

se încarcă...