Monitoare oficiale

2 Monitoare Oficiale publicate ieri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 31.10.2014 Deschide →

 • Ordinul nr. 1477/2014, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1477/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2014

 • Legea nr. 145/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

 • Decretul nr. 643/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 643/2014 privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 486/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 486/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 860/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 860/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 936/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 936/2014 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 935/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 935/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 934/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 934/2014 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 931/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 931/2014 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi renumirea în funcţie pe postul rămas vacant

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 202 din 31.10.2014 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 31.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.10.2014 Anunţuri în baza legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Constanţa, Constanţa, judeţul Constanţa, atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă

 • Achiziţia publică de servicii din 30.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.10.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, obiectul concesiunii: teren de 3.683 mp, în vederea amenajării unor terenuri de sport

 • Achiziţia publică de servicii din 30.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.10.2014 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Creţeni , satul Creţeni, judeţul Vâlcea, concesionare Şcoala şi Grădiniţa din Streminoasa aparţinând domeniului public

 • Achiziţia publică de servicii din 31.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.10.2014 Anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local - Municipiul Câmpulung Moldovenesc,

Monitorul Oficial, Partea I nr. 793 din 30.10.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 478/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 478/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 20 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011

 • Hotărârea nr. 932/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 932/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în anul 2014 în judeţul Argeş

 • Decizia nr. 295/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 295/2014 pentru revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

 • Decizia nr. 13/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 13/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Miroslăveşti

 • Ordinul nr. 1091/2014, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1091/2014 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 • Rectificarea din 30.10.2014, Monitorul Oficial - MO

  Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 879/2014, din 30.10.2014

 • Rectificarea din 30.10.2014, Monitorul Oficial - MO

  Rectificarea privind Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.143/2014, din 30.10.2014

 • Hotărârea nr. 3/2014, Colegiul Psihologilor din România - COPSI

  Hotărârea nr. 3/2014 pentru modificarea anexei la Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 30.10.2014 Deschide →

 • Decretul nr. 655/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 655/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 • Decizia nr. 453/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 453/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 • Decizia nr. 454/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 454/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 456/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 456/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, art. 6 alin. (1) pct. V şi art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 474/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 474/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. c) şi art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 22 lit. w) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Ordinul nr. 43/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 43/127/2681/1187/1254/1667/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

 • Ordinul nr. 127/2014, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 43/127/2681/1187/1254/1667/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

 • Ordinul nr. 2681/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 43/127/2681/1187/1254/1667/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

 • Ordinul nr. 1187/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 43/127/2681/1187/1254/1667/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

 • Ordinul nr. 1254/2014, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 43/127/2681/1187/1254/1667/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

 • Ordinul nr. 1667/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - MMSC

  Ordinul nr. 43/127/2681/1187/1254/1667/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 791 din 30.10.2014 Deschide →

 • Legea nr. 46/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 46/2014 pentru ratificarea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa la 29 iunie 2012

 • Decretul nr. 364/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 364/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa la 29 iunie 2012

 • Ordinul nr. 1466/2014, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1.466/2014 pentru modificarea Regulamentului de exploatare tehnică feroviară nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.186/2001, Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.482/2006, Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, Regulamentului de remorcare şi frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.815/2005, Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005, şi a Instrucţiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.229/2006

 • Ordinul nr. 1395/2014, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1395/2014 pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei A.1049(27) prin documentul A 27/Rez.1049/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 17 iunie 2014

 • Ordinul nr. 1448/2014, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1448/2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea sau acceptarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex - RACR-AD-AACDA

 • Ordinul nr. 3214/2014, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - ANFP

  Ordinul nr. 3214/2014 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014

 • Ordinul nr. 437/2014, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 437/2014 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea pct. 35 din Instrucţiunile privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010

 • Instrucţiunile din 30.09.2014, Consiliul Concurenţei

  Instrucţiunile pentru modificarea pct. 35 din Instrucţiunile privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010, din 30.09.2014

 • Reglementarea din 16.10.2014, Ministerul Transporturilor - MT

  Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea sau acceptarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex - RACR-AD-AACDA din 16.10.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 30.10.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 445/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 445/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 teza a doua din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a legii în ansamblul său, a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi a prevederilor art. II art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Ordinul nr. 1169/2014, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1169/120237/2014 privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000

 • Ordinul nr. 120237/2014, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc - ONJN

  Ordinul nr. 1169/120237/2014 privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000

 • Ordinul nr. 439/2014, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 439/2014 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011

 • Instrucţiunile din 30.09.2014, Consiliul Concurenţei

  Instrucţiunile pentru modificarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011, din 30.09.2014

 • Ordinul nr. 4436/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Ordinul nr. 4436/2014 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 201 din 30.10.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 29.10.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 467/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 467/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 468/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 468/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2), (3) şi (4) şi art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 475/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 475/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 lit. b) şi c) din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Hotărârea nr. 930/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 930/2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile

 • Ordinul nr. 4808/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Ordinul nr. 4808/2014 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova

 • Ordinul nr. 4809/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Ordinul nr. 4809/2014 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş

 • Ordinul nr. 4810/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Ordinul nr. 4810/2014 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Vâlcea

Monitorul Oficial, Partea I nr. 788 din 29.10.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 29.10.2014 Deschide →

se încarcă...