Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 994 din 09.12.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 993 din 09.12.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 991 din 08.12.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 990 din 08.12.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 989 din 08.12.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 988 din 08.12.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 987 din 08.12.2016 Deschide →

 • Legea nr. 240/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 240/2016 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Decretul nr. 1039/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 1039/2016 pentru promulgarea Legii privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Hotărâre nr. 893/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2016 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea denumirii unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări şi structurile sale teritoriale

 • Ordinul nr. 269/2016, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 269/2016 pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

 • Ordinul nr. 1098/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1098/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti-Bucecea

 • Ordinul nr. 1456/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1456/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale

 • Decizia nr. 40/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 40/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa - Secţia I civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 222 din 08.12.2016 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 07.12.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.12.2016 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Moldova Nouă, Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 08.12.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.12.2016 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Comuna Auşeu, Auşeu, judeţul Bihor, anunţă delegarea gestiunii serviciului de apă şi canalizare din aria administrativ-teritorială a comunei Auşeu

se încarcă...