Monitoare oficiale

5 Monitoare Oficiale publicate ieri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din 30.01.2015 Deschide →

 • Ordinul nr. 99/2015, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 99/2015 pentru aprobarea formei şi conţinutului convenţiei, a contractului de garantare şi a înscrisului prevăzute la art. 91 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc pentru anul 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 30.01.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 30.01.2015 Deschide →

 • Ordinul nr. 57/2015, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 57/2015 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.857/2013 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordinul nr. 98/2015, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 98/2015 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă", Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi al comisionului de administrare în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

 • Ordinul nr. 1/2015, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 1/2015 privind instituirea Registrului naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi aprobarea Procedurii de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie

 • Procedura din 21.01.2015, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Procedura de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie din 21.01.2015

 • Decizia nr. 5/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2014 privind examinarea recursurilor în interesul legii declarate de către Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală privind competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor preventive pe durata soluţionării contestaţiei prevăzute de art. 347 din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 19 din 30.01.2015 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 30.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - UAT Marghita, municipiul Marghita, judeţul Bihor, anunţă Raportul cuprinzând programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractelor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Marghita pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 29.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.01.2015 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Unitatatea Administrativ Teritorială Bălăşeşti, Comuna Bălăşeşti, Bălăşeşti, judeţul Galaţi, anunţă concesionarea unui teren neproductiv şi în parte mlăştinos în suprafaţă de 23,87 ha

 • Achiziţia publică de servicii din 29.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.01.2015 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile - S.A., Agigea, judeţul Constanţa, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 29.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.01.2015 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Popricani, cu sediul în localitatea Popricani, judeţul Iaşi, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 30.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.01.2015 Concesiuni - anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local - Municipiul Petroşani, Petroşani, anunţă delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Petroşani

se încarcă...