Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 29.04.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 28.04.2016 Deschide →

 • Legea nr. 77/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

 • Ordinul nr. 525/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 525/2016 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 • Decretul nr. 442/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 442/2016 pentru promulgarea Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

 • Legea nr. 78/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 78/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Decretul nr. 443/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 443/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Decretul nr. 444/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 444/2016 privind numirea în funcţie a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Decizia nr. 39/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 39/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 şi, în special, a prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă

 • Ordinul nr. 796/2016, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 796/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestuia

 • Ordinul nr. 595/2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 595/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

 • Ordinul nr. 524/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 524/2016 pentru modificarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2016, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 330bis din 28.04.2016 Deschide →

 • Anexele din 26.04.2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 525/2016 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora din 28.04.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 28.04.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 28.04.2016 Deschide →

 • Legea nr. 70/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 70/2016 pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014

 • Acord din 29.10.2014, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Acordul multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare din 29.10.2014

 • Decretul nr. 433/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 433/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014

 • Hotărâre nr. 41/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 41/2016 privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 78/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 78/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 • Decizia nr. 104/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 104/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011

 • Decizia nr. 929/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 929/2016 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii GENERAL INSURANCE BROKER - S.R.L.

 • Decizia nr. 930/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 930/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii I.M. BRATU - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 • Hotărâre nr. 22/2016, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Hotărârea nr. 22/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 14/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi în biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, organizate pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

 • Actul din 28.04.2016, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Românesc din 28.04.2016

 • Rectificarea din 28.04.2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 456/2016, din 28.04.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 28.04.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 65/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 65/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 91/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 91/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în ansamblu, şi în special ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la Legea nr. 63/2011

 • Norma nr. 23/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma 23/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 83 din 28.04.2016 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 28.04.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.04.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, judeţul Bacău, acordă finanţări nerambursabile în anul 2016 pentru domeniile: sport, culte, social, educaţie-mediu, tineret şi cultură

 • Achiziţia publică de servicii din 27.04.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.04.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Municipiul Petroşani, prin Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze un spaţiu administrativ, în suprafaţă de 22,42 mp, în vederea funcţionării unui birou

 • Achiziţia publică de servicii din 27.04.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.04.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Baloteşti, comuna Baloteşti, sat Săftica, judeţul Ilfov, urmează să concesioneze un spaţiu cu suprafaţa de 333,19 mp, în vederea înfiinţării unei Săli de fitness, aerobic şi bodybuilding

 • Achiziţia publică de servicii din 27.04.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.04.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Mihai Eminescu, Ipoteşti, judeţul Botoşani, urmează să concesioneze un teren cu suprafaţa de 412 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Mihai Eminescu

 • Achiziţia publică de servicii din 27.04.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.04.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Municipiul Suceava, Suceava, judeţul Suceava, urmează să concesioneze o parcelă de teren în suprafaţă de 24 mp, în vederea amplasării unui garaj

 • Achiziţia publică de servicii din 27.04.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.04.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, Ipoteşti, judeţul Botoşani, urmează să concesioneze un teren cu suprafaţa de 588 mp, aparţinând domeniului public al comunei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 27.04.2016 Deschide →

 • Hotărâre nr. 56/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 56/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 883/2013 în ceea ce priveşte secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) - COM (2016) 113 final

 • Hotărâre nr. 57/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 57/2016 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii privind resortisanţii ţărilor terţe şi în ceea ce priveşte Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) şi de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului - COM (2016) 7 final

 • Hotărâre nr. 59/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 59/2016 referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind exercitarea delegării conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn (Regulamentul UE privind lemnul) - COM (2016) 60 final

 • Hotărâre nr. 60/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 60/2016 referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 şi a Directivei 2009/15/CE privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime - COM (2016) 47 final

 • Hotărâre nr. 61/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 61/2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor în legătură cu răspunsul la raportul grupului de experţi la nivel înalt privind evaluarea ex-post a celui de-al şaptelea program-cadru - COM (2016) 5 final

 • Hotărâre nr. 66/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 66/2016 privind numirea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

 • Decizia nr. 25/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 25/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale art. II art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 36/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 36/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VI pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale, precum şi ale art. 781 alin. (8) şi (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum au fost introduse prin dispoziţiile art. I pct. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Hotărâre nr. 319/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 319/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

 • Ordinul nr. 1470/2016, Ministerul Justiţiei - MJ

  Ordinul nr. 1470/2016 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.643/C/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 325 din 27.04.2016 Deschide →

 • Hotărâre nr. 63/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 63/2016 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 - COM (2016) 52 final

 • Hotărâre nr. 64/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 64/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2016 - COM (2016) 159 final

 • Hotărâre nr. 65/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 65/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat şi pentru stocarea gazelor - COM (2016) 49 final

 • Decretul nr. 434/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 434/2016 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 • Decretul nr. 435/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 435/2016 pentru numirea unui membru al Guvernului

 • Decizia nr. 143/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 143/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

 • Ordinul nr. 2258/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2258/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.668/2014

se încarcă...