Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 858 din 27.10.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 857 din 27.10.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 438/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 438/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Codul de procedură penală

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 580/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 580/2016 asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor intitulate "Lege de revizuire a Constituţiei României"

  În curs de procesare
 • Hotărâre nr. 775/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 775/2016 privind organizarea şi funcţionarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 334/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 334/2016 privind eliberarea domnului Florescu Răzvan Adrian, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 335/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 335/2016 privind eliberarea domnului Gabriel Beniamin Leş, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1319/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1319/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 856 din 27.10.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 27.10.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 498/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 498/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 475 din Codul de procedură penală

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 869/2016, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 869/1650/111/2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1650/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 869/1650/111/2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România

 • Ordinul nr. 111/2016, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 869/1650/111/2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România

 • Normele din 25.07.2016, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Normele privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România [în temeiul art. 93 şi 94, respectiv anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului] din 25.07.2016

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 27.10.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 198 din 27.10.2016 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 27.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.10.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, a alocat suma de 400.000 de lei pentru proiecte sociale de interes local

 • Achiziţia publică de servicii din 26.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.10.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Judeţean Vaslui, Vaslui, judeţul Vaslui, urmează să concesioneze cabinete medicale, situate în municipiul Vaslui "Centrul Stomatologic"

 • Achiziţia publică de servicii din 26.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.10.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la negociere directă - Comuna Voşlăbeni, Voşlăbeni, judeţul Harghita, urmează să concesioneze un spaţiu, compus din trei camere, în suprafaţă totală de 28,57 mp şi 8,44 mp grup sanitar, la care se adaugă 2,99 mp din dependinţele comune, în Imobilul Multifuncţional din Izvoru Mureşului, nr. 648/A

 • Achiziţia publică de servicii din 26.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.10.2016 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Oraşului Petrila, Petrila, judeţul Hunedoara, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 26.10.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 26.10.2016 Deschide →

 • Legea nr. 190/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 190/2016 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2015

  În curs de procesare
 • Acord din 22.07.2015, Guvernul României

  Acordul de sediu între România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii din 22.07.2015

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 874/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 874/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2015

  În curs de procesare
 • Hotărâre nr. 768/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 768/2016 privind organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 883/2016, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 883/2016 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 734/2016 privind aprobarea aspectelor specifice procedurale referitoare la condiţiile de participare la concurs, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de director general adjunct relaţii cu furnizorii la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 851 din 26.10.2016 Deschide →

 • Legea nr. 188/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 188/2016 pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993

 • Protocolul din 03.05.2015, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

  Protocolul suplimentar la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene din 03.05.2015

 • Decretul nr. 872/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 872/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993

 • Legea nr. 189/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la Bucureşti la 9 iulie 2015

 • Acord din 09.07.2015, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război din 09.07.2015

 • Decretul nr. 873/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 873/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la Bucureşti la 9 iulie 2015

 • Hotărâre nr. 143/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 143/2016 privind numirea preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

 • Decizia nr. 499/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 499/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală

 • Ordinul nr. 520/2016, Ministerul pentru Societatea Informaţională - MSI

  Ordinul nr. 520/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 437/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru beneficiarii privaţi, aferent axei prioritare II a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, acţiunea 2.2.1 - apel 1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere"

 • Ordinul nr. 1174/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1174/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 1193/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1193/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS

 • Reglementarea din 29.09.2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS din 29.09.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 26.10.2016 Deschide →

se încarcă...