Monitoare oficiale

4 Monitoare Oficiale publicate azi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 573 din 30.07.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 30.07.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 30.07.2015 Deschide →

 • Decizia nr. 441/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 441/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 578/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 578/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi a unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 601/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 601/2015 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, scăderea unor imobile ca urmare a restabilirii dreptului de proprietate, în condiţiile legii, şi transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Recuperare Borşa

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 73/2015, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 73/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice

  În curs de procesare
 • Regulamentul din 09.07.2015, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice din 09.07.2015

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 30.07.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 29.07.2015 Deschide →

 • Decizia nr. 187/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 187/2015 pentru numirea domnului Gabril Petre în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 611/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 611/2015 pentru modificarea pct. 8.2 nr. 149 din Planul naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 590/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 590/2015 privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 469/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 469/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) din Codul de procedură penală

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 467/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 467/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 455/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 455/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 454/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 454/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 437/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 437/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 591/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 591/2015 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  În curs de procesare
se încarcă...