Monitoare oficiale

5 Monitoare Oficiale publicate ieri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 din 11.02.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 763/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 763/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi a anexelor nr. 2 şi nr. 3b la Legea nr. 63/2011

 • Decizia nr. 780/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 780/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 • Ordinul nr. 131/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman

 • Normele din 04.02.2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Normele privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman din 04.02.2016

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 11.02.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 759/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 759/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, 2 şi 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 765/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 765/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Ordinul nr. 167/2016, Ministerul Justiţiei - MJ

  Ordinul nr. 167/2016 privind modificarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.908/C/2013

 • Decizia nr. 36/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 36/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din data de 29 aprilie 2015 pronunţată în Dosarul nr. 3.178/62/2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 11.02.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 819/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 819/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 851/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 851/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române

 • Ordinul nr. 103/2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 103/2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Instrucţiunile din 22.01.2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Instrucţiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 22.01.2016

 • Ordinul nr. 62/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 62/2016 pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 19 octombrie 2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 28 din 11.02.2016 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 10.02.2016, Instituţie bugetară

  Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Butea, Butea, judeţul Iaşi, urmează să concesioneze Iazul Butea 1, în suprafaţă de 15 ha mp, din satul Miclăuşeni, pentru o perioadă de 10 ani

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016 Anunţuri de participare la licitaţie deschisă - Casa Naţională de Pensii Publice, Bucureşti, prestează următoarele servicii: 55100000-1 - Servicii hoteliere; 55300000-3 - Servicii de restaurant şi de servire a mâncării; 85100000-0 - Servicii de sănătate; 85141200-1 - Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Baia Mare, Baia Mare, judeţul Maramureş, anunţă Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2016, pentru activităţi din domeniile: sport, cultură şi tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Oraş Pecica, Pecica, judeţul Arad, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2016, pentru activităţi nonprofit de interes general

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Oraşul Boldeşti-Scăeni, Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, anunţă programul finanţărilor nerambursabile pe anul 2016, pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă Programul anual de finanţare nerambursabilă în domeniul sport, pentru anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov, anunţă Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi a proiectelor stucturilor sportive locale pe anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Constanţa, Constanţa, judeţul Constanţa, anunţă Programul finanţărilor nerambursabile pe anul 2016, pentru activităţi din domeniile cultură şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Sălaj, Zalău, judeţul Sălaj, anunţă participarea la "Programul de finanţare a activităţilor de asistenţă socială prestate de unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj, pentru anul 2016"

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Covasna, Sf. Gheorghe, judeţul Covasna, participă la finanţări nerambursabile din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere şi de tineret, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, cu sediul în Zalău, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publică "Promovarea sportului de performanţă" şi "Sportul pentru toţi" sesiunea I, pentru anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Oraşul Deta, Deta, judeţul Timiş, lansează un apel de proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul Programului SPRIJIN PENTRU ASOCIAŢII, FUNDAŢII ŞI CULTE RELIGIOASE

 • Achiziţia publică de servicii din 09.02.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.02.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Naruja, Naruja, judeţul Vrancea, urmează să concesioneze loturi de teren destinate construcţiilor de locuinţe, anexe gospodăreşti, garaje, spaţii comerciale şi prestări servicii

 • Achiziţia publică de servicii din 10.02.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.02.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Corabia, Corabia, judeţul Olt, urmează să concesioneze un teren intravilan, în suprafaţă de 15443 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 10.02.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.02.2016 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

se încarcă...