Monitoare oficiale

4 Monitoare Oficiale publicate azi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 930 din 19.12.2014 Deschide →

 • Ordinul nr. 1600/2014, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1600/2014 privind publicarea acceptării Codului pentru organizaţiile recunoscute (Codul RO), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.237(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013 şi prin Rezoluţia MSC.349(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013

  În curs de procesare
 • Situaţia din 19.12.2014, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Situaţia rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din 19.12.2014

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 19.12.2014 Deschide →

 • Rectificarea din 19.12.2014, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 1.169/2004, din 19.12.2014

  În curs de procesare
 • Legea nr. 178/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 908/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 908/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 559/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 559/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (1) şi la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a prevederilor art. XXIII alin. (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 560/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 560/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 562/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 562/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 236/2014, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare - CNCAN

  Ordinul nr. 236/2014 pentru modificarea Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 65/2003, şi pentru modificarea şi completarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de aprovizionare destinate instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 70/2003

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 2539/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 2539/1775/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 152/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 152/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 153/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 153/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distribuţie Muntenia - S.A.

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 928 din 19.12.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 927 din 19.12.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 18.12.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 321/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 321/2014 pentru numirea doamnei Ioana-Maria Petrescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1672/2014, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1672/1768/1298/2014 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 925 din 18.12.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 924 din 18.12.2014 Deschide →

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decizia nr. 584/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 584/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 588/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 588/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 24 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 923 din 18.12.2014 Deschide →

 • Rectificarea din 18.12.2014, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia Curţii Constituţionale nr. 518 din 9 octombrie 2014, din 18.12.2014

 • Ordinul nr. 1488/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1488/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 1123/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1123/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian

 • Hotărârea nr. 1122/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1122/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor

 • Hotărârea nr. 1121/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1121/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian

 • Hotărârea nr. 1120/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1120/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor

 • Hotărârea nr. 1119/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1119/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Goga Lucian

 • Hotărârea nr. 1118/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1118/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Oprea Vasile-Liviu

 • Hotărârea nr. 1117/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1117/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Cucu Sebastian

 • Hotărârea nr. 1116/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1116/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Cucu Sebastian

 • Hotărârea nr. 1115/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1115/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Popica Marius

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

 • Ordinul nr. 150/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 150/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "E.ON Moldova Distribuţie" - S.A.

 • Ordinul nr. 151/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 151/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Enel Distribuţie Banat" - S.A.

 • Decizia nr. 561/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 561/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 119, art. 1201 art. 121, art. 122 şi art. 1241 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 592/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 592/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum şi celor ale art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865

Monitorul Oficial, Partea I nr. 922 din 18.12.2014 Deschide →

 • Legea nr. 167/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă

 • Decretul nr. 897/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 897/2014 pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de bonă

 • Legea nr. 168/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

 • Decretul nr. 898/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 898/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

 • Legea nr. 169/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi

 • Decretul nr. 899/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 899/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi

 • Legea nr. 171/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională

 • Decretul nr. 901/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 901/2014 privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională

 • Legea nr. 175/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 175/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale

 • Decretul nr. 905/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 905/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale

 • Decizia nr. 527/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 527/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 555/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 555/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi ale art. 8 alin. (1) şi art. 18 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Ordinul nr. 1523/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1523/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 149/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 149/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A.

 • Ordinul nr. 154/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 154/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A.

 • Ordinul nr. 1769/2014, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1769/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.628/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 921 din 18.12.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 567/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 567/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi a celor ale art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 585/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 585/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal

 • Decizia nr. 597/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 597/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordinul nr. 127/2014, Ministerul Apărării Naţionale - MApN

  Ordinul nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 67/2014

 • Ordinul nr. 194/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 194/2014 privind modificarea art. 6 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

 • Ordinul nr. 196/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 196/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

 • Ordinul nr. 982/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 982/2014 pentru modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010

 • Ordinul nr. 128/2014, Ministerul Apărării Naţionale - MApN

  Ordinul nr. 128/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.36/2009 privind aprobarea bunurilor şi serviciilor ce se pot pune la dispoziţia forţelor armate străine care intră, staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul României

se încarcă...