Monitoare oficiale

6 Monitoare Oficiale publicate ieri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 636 din 29.08.2014 Deschide →

 • Ordonanţa nr. 22/2014, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

  În curs de procesare
 • Ordonanţa nr. 23/2014, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 754/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 29.08.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 16/2014, Senatul României

  Decizia nr. 16/2014 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

  În curs de procesare
 • Ordonanţa nr. 21/2014, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  În curs de procesare
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 724/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 724/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 725/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2014 privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru finanţarea cheltuielilor privind înfiinţarea şi funcţionarea Institutului Cultural al României la Beijing, achitarea debitelor provenite din chirii înregistrate de Comisia Fulbright şi pentru reîntregirea fondului de finanţare a acţiunilor de gestionare a crizelor, alerte consulare şi reacţie rapidă

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 29.08.2014 Deschide →

 • Hotărârea nr. 684/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 684/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 2543/2014, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 2543/1066/1517/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 2547/2014, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 2547/1060/1505/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. MIJA - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 29.08.2014 Deschide →

 • Hotărârea nr. 672/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 672/2014 privind abrogarea unor dispoziţii din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

 • Hotărârea nr. 703/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 703/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 • Hotărârea nr. 722/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ICTCM - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 702/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 702/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 701/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 701/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 716/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 716/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 62/2014, Guvernul României

  Ordinul nr. 62/2014 privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Protocolul nr. 1024/2014, Ministerul Tineretului şi Sportului - MTS

  Protocolul nr. 1024 / 18/3946/2014 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Protocolul nr. 18/2014, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Protocolul nr. 1024 / 18/3946/2014 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Monitorul Oficial, Partea I nr. 632 din 29.08.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 161 din 29.08.2014 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 29.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.08.2014 Concesiuni - anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Comuna Caraşova, loc. Caraşova, jud. Caraş-Severin, delegarea gestiunii Serviciului public de Alimentare cu Apă a Comunei Caraşova, cod CPV 3600 - captare, tratare şi distribuţia apei

 • Achiziţia publică de servicii din 27.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.08.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Local Dumeşti, comuna Dumeşti, judeţul Iaşi, concesionează două terenuri cu suprafaţa totală de 2,31 ha

Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 28.08.2014 Deschide →

 • Ordinul nr. 983/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 983/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

 • Hotărârea nr. 723/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 723/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 720/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 720/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 719/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 719/2014 pentru modificarea anexei nr. 55 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 714/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 714/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 692/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 692/2014 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 691/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 691/2014 privind transmiterea unor părţi din imobile, constituite din terenuri şi amenajări la terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte pentru Mitropolia Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 693/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 693/2014 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi

 • Hotărârea nr. 694/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 694/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil situat în comuna Lereşti, judeţul Argeş, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Lereşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Lereşti şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 718/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 718/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

 • Ordinul nr. 1419/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

  Ordinul nr. 1419/328/2014 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 • Ordinul nr. 328/2014, Institutul Naţional de Statistică - INS

  Ordinul nr. 1419/328/2014 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 • Ordinul nr. 1444/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - MMSC

  Ordinul nr. 1444/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 630 din 28.08.2014 Deschide →

 • Ordonanţa nr. 18/2014, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 • Ordonanţa nr. 19/2014, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 • Ordonanţa nr. 15/2014, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Lista din 28.08.2014, Primărie

  Lista asociaţiilor şi fundaţiilor cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, din 28.08.2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 160 din 28.08.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 27.08.2014 Deschide →

se încarcă...