Monitoare oficiale

5 Monitoare Oficiale publicate ieri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 27.11.2015 Deschide →

 • Hotărârea nr. 101/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 101/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Noi avantaje pentru consumatorii de energie - COM (2015) 339

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 102/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 102/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieţei energiei COM (2015) 340

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 103/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 103/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE - COM (2015) 341

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 682/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 682/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 308/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 308/2015 privind numirea doamnei Anca Păduraru-Niculescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 309/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 309/2015 privind aplicarea mobilităţii domnului Lucian Dumitru din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 310/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 310/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Rela Nicoleta Ştefănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 311/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 311/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Cosmin Cătălin Olteanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

  În curs de procesare
 • Circulara nr. 36/2015, Banca Naţională a României - BNR

  Circulara nr. 36/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu tema 375 de ani de la tipărirea Pravilei de la Govora

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 893 din 27.11.2015 Deschide →

 • Legea nr. 297/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 876/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 876/2015 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"

  În curs de procesare
 • Legea nr. 298/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 298/2015 privind modificarea art. 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 877/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 877/2015 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale

  În curs de procesare
 • Legea nr. 300/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 300/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din Cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 879/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 879/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 572/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 572/2015 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 lit. a) şi b), art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, precum şi a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 605/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 605/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 610/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 610/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 160/2015, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 160/2015 privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 27.11.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 27.11.2015 Deschide →

 • Decizia nr. 1079/2015, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - ANCOM

  Decizia nr. 1079/2015 pentru modificarea şi completarea unor reglementări în scopul transmiterii de documente, date sau informaţii de către furnizorii de servicii poştale prin mijloace electronice, precum şi pentru utilizarea acestor mijloace electronice în alte situaţii

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 148/2015, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 148/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 175/2014

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 575/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 575/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 din Codul de procedură civilă

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 606/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 606/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. IV alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 170 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 658/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 658/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 660/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 660/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 670/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 670/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 şi 78 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 27.11.2015 Deschide →

 • Decizia nr. 690/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 690/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi din acelaşi act normativ

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 691/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 691/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (5) din Codul de procedură penală

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1763/2015, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1763/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic

  În curs de procesare
 • Regulamentul din 13.11.2015, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic din 13.11.2015

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 26.11.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 26.11.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 26.11.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 886 din 26.11.2015 Deschide →

 • Ordinul nr. 5602/2015, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 5602/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal

 • Iniţiativa legislativă din 26.11.2015, Comitetul de Iniţiativă Legislativă

  Iniţiativă legislativă a cetăţenilor potrivit Legii Nr. 189/1999 la proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României - iniţiativă legislativă cetăţenească, 24 ianuarie 2015, din 26.11.2015

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 885 din 26.11.2015 Deschide →

se încarcă...