Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 472 din 24.06.2016 Deschide →

 • Ordinul nr. 827/2016, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 827/2016 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY-CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii, de certificare a controlului producţiei în fabrică şi de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii

 • Decizia nr. 207/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 207/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 208/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 208/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

 • Ordinul nr. 872/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 872/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu

 • Hotărâre nr. 425/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 425/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Murg Cornel

Monitorul Oficial, Partea I nr. 471 din 24.06.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 121 din 24.06.2016 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 24.06.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.06.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Constanţa, Constanţa, judeţul Constanţa, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2016, pentru domeniul cultură

 • Achiziţia publică de servicii din 24.06.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.06.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Buzău, Buzău, judeţul Buzău, în urma selecţionării şi evaluării, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 24.06.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.06.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pentru domeniile cultură şi educaţie, social şi sport, în urma participării la selecţia publică de proiecte, pe anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 24.06.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.06.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Braşov, Braşov, judeţul Braşov, anunţă lista beneficiarilor de finanţări nerambursabile, în urma selecţiei publice de proiecte din domeniul cultural, pe anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 24.06.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.06.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Coşna, Coşna, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă publică lista cu beneficiarii contractelor de finanţare nerambursabilă în anul 2016, în domeniul susţinere culte

 • Achiziţia publică de servicii din 23.06.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.06.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Oraşul Balş, Balş, judeţul Olt, urmează să concesioneze un imobil compus din teren în suprafaţă de 2420 mp şi construcţii nefinalizate, zona Monument

 • Achiziţia publică de servicii din 23.06.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.06.2016 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Olanu, Olanu, judeţul Vâlcea, anunţă ofertanţii câştigători în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 23.06.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.06.2016 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Bustuchin, comuna Bustuchin, judeţul Gorj, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 24.06.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.06.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Covasna, Sf. Gheorghe, judeţul Covasna, anunţă proiectele câştigătoare, în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pe anul 2016, pentru programele, proiectele şi acţiunile culturale, educativ-ştiinţific, de recreere, de tineret şi sportive, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult

Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 23.06.2016 Deschide →

 • Hotărâre nr. 62/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 62/2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 215/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 215/2016 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Irina Alexe din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 216/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 216/2016 privind numirea doamnei Irina Alexe în funcţia de secretar de stat la Cancelaria Primului-Ministru

 • Decizia nr. 217/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 217/2016 privind numirea domnului Petrescu-Marius Marin în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 218/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 218/2016 privind eliberarea domnului Daniel Ioniţă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 219/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 219/2016 pentru numirea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Lista nr. 10/2016, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Lista nr. 10/2016 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 • Lista nr. 11/2016, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Lista nr. 11/2016 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei  publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 • Decizia nr. 203/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 203/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. n) şi art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 • Decizia nr. 204/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 204/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi, în special, a dispoziţiilor anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 23.06.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 23.06.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 din 23.06.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 120 din 23.06.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 22.06.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 22.06.2016 Deschide →

 • Hotărâre nr. 86/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 86/2016 privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 1/2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 • Hotărâre nr. 88/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 88/2016 privind cererea de urmărire penală a domnului senator Titus Corlăţean, fost ministru al afacerilor externe, în Dosarul nr. 644/P/2014

 • Hotărâre nr. 433/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 433/2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit

 • Hotărâre nr. 432/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 432/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 • Hotărâre nr. 423/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 423/2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016

 • Metodologia din 16.06.2016, Guvernul României

  Metodologia de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din 16.06.2016

se încarcă...