Monitoare oficiale

Un Monitor Oficial publicat alaltăieri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 27.08.2015 Deschide →

 • Decizia nr. 696/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 696/2015 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" al Judeţului Mureş

 • Decizia nr. 697/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 697/2015 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "OLTENIA" al Judeţului Dolj

 • Ordonanţa nr. 30/2015, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile

 • Ordonanţa nr. 31/2015, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 • Ordonanţa nr. 32/2015, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 • Ordonanţa nr. 33/2015, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 33/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Ordonanţa nr. 34/2015, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Ordonanţa nr. 35/2015, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora

 • Hotărârea nr. 682/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 • Hotărârea nr. 687/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 687/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale, semnat la Doha la 3 mai 2015

 • Acordul din 03.05.2015, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale din 03.05.2015

 • Ordinul nr. 1891/2015, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1891/2015 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare şi fenomenelor de fitotoxicitate la plante şi produse vegetale

 • Ordinul nr. 1898/2015, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1898/2015 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Fitosanitare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din 27.08.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 27.08.2015 Deschide →

 • Hotărârea nr. 685/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 685/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

 • Ordinul nr. 315/2015, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 315/2395/978/2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

 • Ordinul nr. 2395/2015, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 315/2395/978/2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

 • Ordinul nr. 978/2015, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 315/2395/978/2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

 • Ordinul nr. 800/2015, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

  Ordinul nr. 800/944/1504/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 • Ordinul nr. 944/2015, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 800/944/1504/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 • Ordinul nr. 1504/2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

  Ordinul nr. 800/944/1504/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 • Ordinul nr. 939/2015, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 939/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

 • Ordinul nr. 961/2015, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 961/2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015

 • Decizia nr. 3/2015, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015

 • Ordinul nr. 990/2015, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 990/1809/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

 • Ordinul nr. 1809/2015, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 990/1809/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

 • Ordinul nr. 1032/2015, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1032/564/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015

 • Ordinul nr. 564/2015, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1032/564/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015

 • Hotărârea nr. 13/2015, Uniunea Naţională a Barourilor din România - UNBR

  Hotărârea nr. 13/2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

 • Ordinul nr. 4572/2015, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 4572/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - Constanţa şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - Tulcea, aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 163 din 27.08.2015 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 26.08.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.08.2015 Concesiuni - anunţuri de participare la negociere directă - Oraşul Târgu Neamţ, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, obiectul concesiunii: 10 suprafeţe de teren, a câte 1 mp fiecare, destinate amplasării unor panouri publicitare de tip backlight şi Led

 • Achiziţia publică de servicii din 26.08.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.08.2015 Concesiuni - anunţuri de participare la negociere directă - Oraşul Târgu Neamţ, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, obiectul concesiunii: o suprafaţă de teren de 30 mp, destinată amplasării unui chioşc pentru comercializare produse alimentare şi ziare, aflate in incinta Spitalului Orăşenesc "Sf. Dimitrie"

 • Achiziţia publică de servicii din 27.08.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.08.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, participă la concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret, pe anul 2015, etapa a II-a

 • Achiziţia publică de servicii din 27.08.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.08.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, participă la concursul de proiecte organizat în cadrul Programului de sprijinire a sportului din judeţul Harghita, pe anul 2015, etapa a II-a

 • Achiziţia publică de servicii din 27.08.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.08.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă ale Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 26.08.2015 Deschide →

 • Hotărârea nr. 641/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2015 privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 645/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 645/2015 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la 12 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 • Amendamentul din 12.05.2015, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la 12 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 • Hotărârea nr. 647/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 647/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui - Clubul Sportiv Şcolar Bârlad

 • Hotărârea nr. 648/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 648/2015 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agenţia Domeniilor Statului pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor trei tranşe aferente anului 2016

 • Hotărârea nr. 649/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

 • Hotărârea nr. 651/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 651/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 • Hotărârea nr. 661/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 661/2015 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, trecerea în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu în vederea desfiinţării şi scoaterea din inventar a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, ce face obiectul restituirii conform deciziei instanţei de judecată

 • Decizia nr. 200/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 200/2015 pentru numirea doamnei Corina-Laura Basoc în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 11/2015, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 11/2015 privind încetarea Licenţei de concesiune pentru exploatarea resurselor minerale din zăcământul de cuarţ în perimetrul Siglău-Uricani, judeţul Hunedoara

 • Ordinul nr. 2600/2015, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2600/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014

 • Ordinul nr. 965/2015, Camera Deputaţilor

  Ordinul nr. 965/3598/274/2015 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

 • Ordinul nr. 3598/2015, Senatul României

  Ordinul nr. 965/3598/274/2015 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

 • Ordinul nr. 274/2015, Casa Naţională de Pensii Publice - CNPP

  Ordinul nr. 965/3598/274/2015 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

 • Normele din 25.08.2015, Camera Deputaţilor

  Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar din 25.08.2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 26.08.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26.08.2015 Deschide →

 • Decizia nr. 196/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 196/2015 privind eliberarea domnului George-Aurel Mircea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 197/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 197/2015 privind eliberarea domnului Cristian Cosmin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 198/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 198/2015 privind numirea domnului Cristian Cosmin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 199/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 199/2015 privind numirea domnului Adrian Dumitru Bughiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Ordonanţa nr. 29/2015, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020

 • Hotărârea nr. 657/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 657/2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Timiş

 • Hotărârea nr. 658/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 658/2015 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 660/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 660/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0908 Iaşi

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 162 din 26.08.2015 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 25.08.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.08.2015 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu - S.A., Giurgiu, judeţul Giurgiu, anunţă subconcesionarea parcelei de teren P5CS7, în suprafaţă de 1.008 mp, teren ce face parte din domeniul public al judeţului Giurgiu

 • Achiziţia publică de servicii din 25.08.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.08.2015 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Calopăr, Calopăr, judeţul Dolj, anunţă concesionarea unui număr de cinci camere şi un hol, din clădirea dispensarului uman Calopăr pentru farmacie, proprietatea publică a Consiliului Local Calopăr

 • Achiziţia publică de servicii din 25.08.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.08.2015 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Calopăr, Calopăr, judeţul Dolj, anunţă concesionarea cazanului de fabricat rachiu şi a terenului aferent în suprafaţă de 145 mp teren intravilan, proprietate publică a Consiliului Local Calopăr

 • Achiziţia publică de servicii din 25.08.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.08.2015 Concesiuni - anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local - Primăria oraşului Târgu Lăpuş, cu sediul în Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş, anunţă concesionarea serviciului de transport public local prin curse regulate în oraşul Târgu Lăpuş

Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 25.08.2015 Deschide →

 • Decizia nr. 488/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 488/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011

 • Decizia nr. 193/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 193/2015 privind eliberarea domnului Virgil Dragoş Titea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 194/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 194/2015 privind numirea domnului Ion-Aurel Stanciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 195/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 195/2015 privind numirea domnului Marius Humelnicu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Hotărârea nr. 633/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 633/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Hotărârea nr. 634/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

se încarcă...