Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 205 din 24.03.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 din 24.03.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 57 din 24.03.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 24.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Comunei Dorna Candrenilor, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2017, pentru activităţi sportive si acţiuni culturale

 • Achiziţia publică de servicii din 24.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Zalău, Zalău, judeţul Sălaj, anunţă selecţie publică de proiecte/programe sportive, în vederea acordării finanţărilor nerambursabile pe anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 24.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Zalău, judeţul Sălaj, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 24.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Zalău, Zalău, judeţul Sălaj, face publică derularea etapei de selecţie de proiecte/programe culturale, pe anul 2017, în vederea acordării finanţărilor nerambursabile

 • Achiziţia publică de servicii din 24.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş, Mediaş, judeţul Sibiu, anunţă selecţie publică de proiecte în vederea finanţărilor nerambursabile a unor proiecte din domeniile cultură, sport, turism şi tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Nufăru, judeţul Tulcea, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 23.03.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 202 din 23.03.2017 Deschide →

 • Legea nr. 21/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

 • Decretul nr. 312/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 312/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

 • Legea nr. 22/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Decretul nr. 313/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 313/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Decretul nr. 318/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 318/2017 privind numirea în funcţia de prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2017, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 294/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 294/2017 privind numirea doamnei Gabriela Constantin în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 295/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 295/2017 privind numirea domnului Cezar Stancu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Decizia nr. 296/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 296/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ilie Răsvan Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 297/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 297/2017 privind eliberarea domnului Cristian Vasile Bitea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 298/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 298/2017 privind numirea domnului Cristian Vasile Bitea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 299/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 299/2017 privind numirea unui reprezentant al Guvernului în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 8/2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 152/119/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 23.03.2017 Deschide →

 • Hotărâre nr. 20/2017, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 20/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Ordinul nr. 3384/2017, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Ordinul nr. 3384/2017 pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice

 • Norma nr. 4/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 4/2017 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

 • Decizia nr. 14/2017, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile - CSIPPC

  Decizia nr. 14/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014

 • Ordinul nr. 1288/2017, Agenţia Naţională de Integritate - ANI

  Ordinul nr. 1288/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016

 • Ordinul nr. 2422/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2422/2017 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Ordinul nr. 322/2017, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 322/2017 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 • Ordinul nr. 72/2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

 • Decizia nr. 760/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 760/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Hotărâre nr. 20/2017, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 20/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Ordinul nr. 3384/2017, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Ordinul nr. 3384/2017 pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice

 • Norma nr. 4/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 4/2017 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

 • Decizia nr. 14/2017, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile - CSIPPC

  Decizia nr. 14/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014

 • Ordinul nr. 1288/2017, Agenţia Naţională de Integritate - ANI

  Ordinul nr. 1288/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016

 • Ordinul nr. 2422/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2422/2017 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Ordinul nr. 322/2017, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 322/2017 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 • Ordinul nr. 72/2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

 • Decizia nr. 760/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 760/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 56 din 23.03.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Zalău, Zalău, judeţul Sălaj, acordă finanţări nerambursabile pentru "Promovarea sportului de performanţă în anul competiţional 2017-2018" şi "Sportul pentru toţi" pentru anul competiţional 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Zalău, judeţul Sălaj, acordă finanţări nerambursabile pentru anul de execuţie financiară 2017, pentru domeniul cultură

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi din domeniile sport, social, cultură şi educaţie

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - U.A.T. Judeţul Sălaj, Zalău, judeţul Sălaj, anunţă selecţie de proiecte pentru programe şi proiecte de tineret, sportive şi recreative în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pe anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - U.A.T. Judeţul Sălaj, Zalău, jud. Sălaj, anunţă selecţie de proiecte pentru proiecte/programe de asistenţă socială, persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj, în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabile pentru anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, lansează prima sesiune de selecţie publică a proiectelor sportive care vor beneficia de finanţare nerambursabilă pe anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, lansează prima sesiune de selecţie publică a proiectelor pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale care vor beneficia de finanţare nerambursabilă pe anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 22.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Bucov, Bucov, judeţul Prahova, urmează să concesioneze un imobil (teren şi luciu de apă) cu suprafaţa totală de 157.457 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 22.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.03.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Municipiul Buzău, Buzău, judeţul Buzău, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 22.03.2017 Deschide →

 • Decretul nr. 316/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 316/2017 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 317/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 317/2017 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 • Decizia nr. 706/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 706/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 746/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 746/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală

 • Hotărâre nr. 141/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 141/2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Decizia nr. 281/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 281/2017 pentru eliberarea domnului Petre-Dragoş Voinescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală

 • Decizia nr. 282/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 282/2017 pentru numirea domnului Marin-Marius Florea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală

 • Decizia nr. 283/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 283/2017 privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către domnul Nicolae Grofu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 284/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 284/2017 privind aplicarea mobilităţii domnului Ion Cristinel Rujan din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 285/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 285/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin-Claudiu Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 286/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 286/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Mihail Tudor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 • Decizia nr. 287/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 287/2017 privind eliberarea doamnei Ionelia Claudia Grosu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Decizia nr. 288/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 288/2017 privind numirea domnului Daniel Rădulescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Decizia nr. 289/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 289/2017 privind eliberarea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 290/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 290/2017 privind numirea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

 • Decizia nr. 291/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 291/2017 privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 292/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 292/2017 privind numirea domnului Zsolt Lorincz Gyongyossy în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 293/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 293/2017 privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Eugen-Corneliu Şuşu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 din 22.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 754/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 754/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 375 alin. (2) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre nr. 21/2017, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 21/2017 privind organizarea Conferinţei pentru alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor comisiilor Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Ordinul nr. 3449/2017, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Ordinul nr. 3449/2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Creştin "Logos" din municipiul Bistriţa

 • Ordinul nr. 459/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 459/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

 • Ordinul nr. 300/2017, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 300/2017 privind aprobarea implementării Registrului electronic naţional de screening auditiv în spitale

 • Ordinul nr. 68/2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 68/2017 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice", prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu" prevăzută în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 55 din 22.03.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 22.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Vaslui, acordă finanţări nerambursabile în anul de execuţie financiar 2017, pentru domeniul sportiv

 • Achiziţia publică de servicii din 22.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Agenţia Naţională pentru Romi, Bucureşti, acordă finanţări nerambursabile pentru încurajarea societăţii civile în a contribui la promovarea incluziunii sociale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome

 • Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Vaslui, jud. Vaslui, acordă finanţări de la bugetul local pentru activităţi în domeniul sport, pe anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 22.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Comuna Socodor, localitatea Socodor, judeţul Arad, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2017, pentru activităţi din domeniile sport şi cultură

 • Achiziţia publică de servicii din 22.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Săcele, Săcele, judeţul Braşov, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pe anul 2017, pentru următoarele domenii: sport, cultură şi culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 22.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa, anunţă Raportul anual cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate de la bugetul local pe anul 2016, în domeniile sport şi culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Baia Sprie, Baia Sprie, judeţul Maramureş, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 75,60 ha - Păşunea Igniş

se încarcă...