Monitoare oficiale

2 Monitoare Oficiale publicate azi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 546 din 23.07.2014 Deschide →

 • Hotărârea nr. 589/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 589/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu"

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 590/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 590/2014 privind suplimentarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800" pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 591/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 591/2014 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a retrocedării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 854/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 854/2014 privind suspendarea acreditării pentru activitatea de bănci de celule reproductive umane şi utilizatori de celule reproductive, acordată Societăţii Comerciale "Policlinica Athena" - S.R.L. Departamentul de fertilizare in vitro, potrivit art. 1 pct. 13 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

  În curs de procesare
 • Regulamentul nr. 3/2014, Banca Naţională a României - BNR

  Regulamentul nr. 3/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 15/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2014 sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti Secţia I penală, prin Încheierea de şedinţă din 24 februarie 2014 pronunţată în Dosarul nr. 276/93/2014, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă prevederile art. 43 alin. (5) din noul Cod penal, ce reglementează regimul sancţionator al recidivei, în situaţia în care fapta a fost săvârşită după executarea unei pedepse aplicate printr-o condamnare anterioară, pot fi interpretate în sensul că pot fi aplicabile şi persoanelor ce au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu reţinerea art. 37 alin. 1 lit. b) din Codul penal anterior, în situaţia în care pedeapsa aplicată a fost redusă în baza art. 6 din noul Cod penal

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 66/2014, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 66/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 84A din 5 martie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 3.860/2/2013

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 23.07.2014 Deschide →

 • Decretul nr. 543/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 543/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 544/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 544/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 357/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 357/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 332/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 332/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 67/2014, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 67/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 209A din 20 noiembrie 2013, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 6.459/2/2012

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 22.07.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 542 din 22.07.2014 Deschide →

 • Decretul nr. 531/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 531/2014 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 • Decretul nr. 538/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 538/2014 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007

 • Decretul nr. 542/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 542/2014 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Aeronautică

 • Decizia nr. 320/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 320/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013, precum şi la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013

 • Decizia nr. 361/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 361/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

 • Decizia nr. 364/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 364/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Situaţia din 22.07.2014, Autoritatea Electorală Permanentă

  Situaţia rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile parlamentare parţiale din 25 mai 2014, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale din 22.07.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 541 din 22.07.2014 Deschide →

 • Legea nr. 120/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 120/2014 pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 539/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 539/2014 privind promulgarea Legii pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat

  În curs de procesare
 • Legea nr. 122/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 122/2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 541/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 541/2014 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 866/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 585/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului II al anului 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 592/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 592/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională PLAFAR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 593/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 593/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CONPET - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 594/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 594/2014 privind recunoaşterea Uniunii Juriştilor din România ca fiind de utilitate publică

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 83/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 85/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 85/755/1287/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

  În curs de procesare
 • Regulamentul nr. 12/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Regulamentul nr. 12/2014 privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărţile centrale

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 135 din 22.07.2014 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 21.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.07.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Municipiul Râmnicu Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, concesionarea unui teren având suprafaţa de 23.521 mp, în vederea creării unui parc industrial

 • Achiziţia publică de servicii din 21.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.07.2014 Concesiunui - anunţuri de participare la licitaţie deschisă - Primăria Târgu Frumos, Târgu Frumos, judeţul Iaşi, concesionarea prin delegare de gestiune a Serviciului Public de Salubrizare

 • Achiziţia publică de servicii din 22.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.07.2014 Concesiuni - anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Comuna Criştioru de Jos, judeţul Bihor, servicii de eliminare a deşeurilor menajere şi a apelor menajere; servicii de igienizare şi servicii similare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 21.07.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 327/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 327/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013

 • Decizia nr. 328/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 328/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 381/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 381/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 135 alin. (4) din Codul de procedură civilă

 • Ordinul nr. 79/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 79/2014 pentru modificarea art. 5 din Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 109/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 109/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013

 • Decizia nr. 743/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 743/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ALEDA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 • Ordinul nr. 936/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici

Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 21.07.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 538 din 21.07.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 267/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 267/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 314/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 314/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 387/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 387/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2213 alin. (3) lit. a) cu referire la art. 2213 alin. (2) lit. ş) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 1184/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1184/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.357(92) din 21 iunie 2013, precum şi a amendamentelor la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.358(92) din 21 iunie 2013

 • Rezoluţia nr. 357/2013, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MSC.357(92) privind Amendamentele la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU) din 21.06.2013

 • Rezoluţia nr. 358/2013, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MSC.358(92) privind Amendamentele la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989) din 21.06.2013

 • Hotărârea nr. 582/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 134 din 21.07.2014 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 21.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Harghita prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, atribuie contracte de finanţare selectate în urma evaluării în cadrul programelor anuale de colaborare cu asociaţii şi fundaţii în anul 2014

se încarcă...