Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 99 din 26.05.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 25.05.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Baia Sprie, Baia Sprie, județul Maramureș, obiectul concesiunii îl reprezintă suprafața de 54,50 ha din Pășunea Igniș

 • Achiziție publică de servicii din 25.05.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Comunei Sarichioi, Comuna Sarichioi, județul Tulcea, urmează să concesioneze un teren extravilan din domeniul public de 37,04 ha, cunoscut ca Lacul Baltița, pentru amenajare piscicolă și punct agroturistic

 • Achiziție publică de servicii din 25.05.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Comunei Hodod, cu sediul în localitatea Hodod, județul Satu Mare, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 11.273 mp situat în extravilanul localității Hodod

 • Achiziție publică de servicii din 26.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Șomcuta Mare, Șomcuta Mare, județul Maramureș, aduce la cunoștință publică lista cu beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2017, pentru activități în domeniul cultural și sportiv

 • Achiziție publică de servicii din 26.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Agenția Națională Antidrog, București, solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acțiuni în cadrul Subprogramului VI - "Realizarea unei baze de date online privind serviciile de prevenire, consiliere, tratament, testare și vaccinare a bolilor asociate consumului de droguri"

 • Achiziție publică de servicii din 26.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Agenția Națională Antidrog, București, solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acțiuni în cadrul Subprogramului V - "Dezvoltarea intervențiilor pentru românii care lucrează în străinătate, care se deplasează frecvent în străinătate și pentru imigranții care consumă droguri"

 • Achiziție publică de servicii din 26.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Sântimbru, comuna Sântimbru, județul Harghita, concurs de proiecte organizat în cadrul "Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale în comuna Sântimbru, pe anul 2017"

 • Achiziție publică de servicii din 26.05.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Sectorul 2 al Municipiului București, anunță Programul Anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local în anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 399 din 26.05.2017 Deschide →

 • Amendament din 24.10.2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Amendamentul convenit între România, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la București, la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 și la București la 25 aprilie 2012 între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea asistenței financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistență tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap și a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătățirea elaborării politicilor și a cadrului instituțional în domeniul asistenței persoanelor cu handicap

 • Ordin 62/2017, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 62/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor

 • Ordin 706/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 706/2017 pentru aprobarea publicării Amendamentului convenit între România, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la București la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 și la București la 25 aprilie 2012 între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea asistenței financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistență tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap și a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătățirea elaborării politicilor și a cadrului instituțional în domeniul asistenței persoanelor cu handicap

 • Ordin 512/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 512/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale

 • Ordin 121/2017, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Ordinul nr. 121/2017 privind acordarea de consiliere metodologică

 • Hotărâre 355/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 355/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

 • Hotărâre 352/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 352/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului

 • Decizie 135/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 135/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decret 493/2017, Președintele României

  Decretul nr. 493/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 111/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 398 din 26.05.2017 Deschide →

 • Rectificare din 26.05.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 409/2017, din 26.05.2017

 • Instrucțiuni 2/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Instrucțiunea nr. 2/2017 privind abrogarea Ordinului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni

 • Procedură din 11.05.2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura de evaluare și valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării din 11.05.2017

 • Ordin 1517/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1517/2017 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum și pentru aprobarea modelelor unor formulare

 • Ordin 109/2017, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 109/2017 pentru aprobarea unor licențe de concesionare pentru explorare

 • Ordin 62/2017, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 62/2017 pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepția și cazarea solicitanților de azil

 • Hotărâre 357/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, precum și pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino"

 • Hotărâre 329/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 329/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, precum și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor cap. VIII "Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 26.05.2017 Deschide →

 • Normă metodologică din 23.05.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

  Normele metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice din 23.05.2017

 • Ordin 709/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3067/709/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice

 • Ordin 3067/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 3067/709/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 98 din 25.05.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 25.05.2017 Deschide →

 • Decizie 433/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 433/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de inspector general adjunct antifraudă la Direcția regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 432/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 432/2017 privind numirea doamnei Andreea-Maria Arcan-Apostol în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 • Decizie 431/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 431/2017 pentru numirea domnului Mihail Doruș în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

 • Decizie 430/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 430/2017 pentru revocarea, la cerere, a domnului Petru Armean din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 • Decizie 429/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 429/2017 privind numirea doamnei Carmen-Delia Șotângă în funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie 87/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 87/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 660 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 25.05.2017 Deschide →

 • Ordin 155/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 155/2017 pentru aprobarea prelungirii perioadei de referință aferente ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul măsurii 215 - Plăți privind bunăstarea animalelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum și a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăți în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine și pachetul b) păsări

 • Act din 25.05.2017, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Popular Maghiar din Transilvania din 25.05.2017

 • Metodologie din 23.05.2017, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Metodologia de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora din 23.05.2017

 • Hotărâre 19/2017, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Hotărârea nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora

 • Decizie 428/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 428/2017 privind numirea doamnei Anișoara-Geanina Ojog în funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Hotărâre 356/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 356/2017 pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public

 • Decizie 158/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 158/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) și (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) și (6) și art. 113 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 • Decret 497/2017, Președintele României

  Decretul nr. 497/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată

 • Lege 114/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată

 • Decret 496/2017, Președintele României

  Decretul nr. 496/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România

 • Lege 113/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 113/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 25.05.2017 Deschide →

 • Ordin 36/2017, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 36/2017 privind completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

 • Hotărâre 339/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 339/2017 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Argeș, Covasna, Constanța, Alba, Vrancea, Vaslui, Arad, Prahova, Timiș, Gorj, Tulcea, Galați, Buzău și municipiul București

 • Decizie 129/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 129/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată

 • Decizie 128/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 128/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată

 • Decizie 98/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 98/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 25.05.2017 Deschide →

 • Decizie 10/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 10/2017 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală în Dosarul nr. 6.664/2/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept

 • Ordin 513/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 513/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale 2, 3, 4, 5 și 6 din unitatea administrativ-teritorială Giulești din județul Maramureș

 • Ordin 506/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 506/2017 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.395/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jilava din județul Ilfov

 • Hotărâre 338/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 338/2017 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

se încarcă...