Monitoare oficiale

4 Monitoare Oficiale publicate ieri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 28.07.2014 Deschide →

 • Decretul nr. 545/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 545/2014 privind conferirea unor decoraţii

  În curs de procesare
 • Ordonanţa nr. 4/2014, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 112/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 112/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 70/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 70/2014 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 79/2014, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Hotărârea nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013

  În curs de procesare
 • Modificările din 18.07.2014, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Modificările şi completările la Regulamentul privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar din 18.07.2014

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 28.07.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 28.07.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 270/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 270/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) şi (4) din aceeaşi ordonanţă

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 60/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 60/2014 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2014

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 607/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 607/2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 139 din 28.07.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 25.07.2014 Deschide →

 • Hotărârea nr. 606/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

 • Ordinul nr. 1336/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1336/2014 privind publicarea Programului de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru anii 2014-2017, semnat la Ierusalim la 22 iunie 2014

 • Programul din 22.06.2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Programul de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru anii 2014-2017, din 22.06.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 25.07.2014 Deschide →

 • Ordinul nr. 105/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 105/761//2014 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii"

 • Decizia nr. 206/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 206/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 24 alin. (2)-(4) şi ale art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordinul nr. 761/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 105/761//2014 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 551 din 25.07.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 25.07.2014 Deschide →

 • Hotărârea nr. 595/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 595/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Hotărârea nr. 599/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 599/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 601/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 601/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru realizarea unor obiective ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 602/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 602/2014 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 603/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 603/2014 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum, situat în comuna Moieciu, judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Ordinul nr. 359/2014, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 359/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 340/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 138 din 25.07.2014 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 24.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.07.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Lupşa, Lupşa, judeţul Alba, concesionarea unor pajişti împădurite în suprafaţă de 190 ha situate administrativ pe raza comunei Valea Ieri, domeniul public al comunei Lupşa

 • Achiziţia publică de servicii din 24.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.07.2014 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Consiliul Local al Oraşului Oţelu Roşu, Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin, atribuie contracte de concesiune unor păşuni (3 loturi) pe durata a 5 ani

 • Achiziţia publică de servicii din 24.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.07.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Lupşa, Lupşa, judeţul Alba, concesionarea unui teren în suprafaţă de 1009 mp şi a imobilului construit pe acest teren în suprafaţă de 200 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 549 din 24.07.2014 Deschide →

se încarcă...