Monitoare oficiale

3 Monitoare Oficiale publicate azi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 28.05.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 28.05.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 28.05.2015 Deschide →

 • Ordinul nr. 3/2015, Banca Naţională a României - BNR

  Ordinul nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 370 din 27.05.2015 Deschide →

 • Hotărârea nr. 40/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 40/2015 privind vacantarea unui mandat de senator

 • Decizia nr. 162/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 162/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 4 şi art. 6 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

 • Decizia nr. 175/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 175/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 179/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 179/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 27.05.2015 Deschide →

 • Decretul nr. 487/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 487/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 488/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 488/2015 privind conferirea unor decoraţii

 • Decretul nr. 489/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 489/2015 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 490/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 490/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor

 • Ordinul nr. 577/2015, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 577/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Hotărârea nr. 3/2015, Colegiul Psihologilor din România - COPSI

  Hotărârea nr. 3/2015 pentru aprobarea Normelor privind organizarea interviului pentru accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, în treapta de specializare psiholog practicant, forma sub supervizare, în cadrul filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

 • Normele din 24.04.2015, Colegiul Psihologilor din România - COPSI

  Normele privind organizarea interviului pentru accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, în treapta de specializare psiholog practicant, forma sub supervizare, în cadrul filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România din 24.04.2015

 • Decizia nr. 46/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 46/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2711 şi 2712 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 48/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 48/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 50/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 50/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 53/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 53/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) teza întâi din Legea concurenţei nr. 21/1996

se încarcă...