Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 29.08.2016 Deschide →

 • Ordinul nr. 4457/2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 4457/2016 privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele a IX-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional

  În curs de procesare
 • Hotărâre nr. 585/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 29.08.2016 Deschide →

 • Hotărâre nr. 588/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 588/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

  În curs de procesare
 • Hotărâre nr. 589/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 589/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

  În curs de procesare
 • Hotărâre nr. 590/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 590/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1069/2016, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 1069/1578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 657 din 26.08.2016 Deschide →

 • Ordonanţă nr. 20/2016, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor

  În curs de procesare
 • Ordonanţă nr. 19/2016, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 19/2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia "Stichting Europeana" - Olanda

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 280/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 280/2016 privind numirea domnului Marcel-Dumitru Miclău în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 279/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 279/2016 privind eliberarea doamnei Cristiana Barbu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1507/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1507/2016 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional

  În curs de procesare
 • Procedura din 25.07.2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Procedura de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional din 25.07.2016

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 396/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 396/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 367/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 367/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 656 din 26.08.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 26.08.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 163 din 26.08.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 25.08.2016 Deschide →

 • Ordinul nr. 43/2016, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 43/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1

 • Norma nr. 35/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 35/2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

 • Decizia nr. 16/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 16/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia penală, în Dosarul nr. 1.624/1/2016, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 25.08.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 436/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 436/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului

 • Decizia nr. 464/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 464/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare

 • Decizia nr. 529/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 529/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 539/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 539/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (1), (3), (8) şi (9), art. 60 alin. (2) coroborat cu art. 15 alin. (1) lit. c), art. 61 alin. (1) şi art. 69 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară modificării acestor norme prin Legea nr. 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

 • Ordonanţă nr. 17/2016, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 • Hotărâre nr. 586/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 586/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 • Hotărâre nr. 587/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 587/2016 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Macedonia, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 25.08.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 25.08.2016 Deschide →

se încarcă...