Monitoare oficiale

4 Monitoare Oficiale publicate alaltăieri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 03.07.2015 Deschide →

 • Decretul nr. 574/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 574/2015 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Bethlehem la 24 decembrie 2013

 • Legea nr. 169/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2015 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Bethlehem la 24 decembrie 2013

 • Acordul din 24.12.2013, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare din 24.12.2013

 • Hotărârea nr. 463/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 463/2015 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 235/2015, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 235/2015 privind revocarea titlului de parc industrial acordat Societăţii "ATON TRANSILVANIA" - S.R.L.

 • Decizia nr. 17/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 17/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secţia penală prin Încheierea din 17 februarie 2015 pronunţată în Dosarul nr. 14.434/180/2014, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv "dacă, raportat la soluţiile prevăzute de art. 488 alin. 4 lit. a, b, c, dispoziţiile art. 488 alin. 2 şi 47 alin. 1 din Codul de procedură penală, instanţa de apel poate să analizeze cazul de nulitate absolută prevăzut de art. 281 alin. 1 lit. b şi să dispună soluţia prevăzută de art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. b teza a II-a din Codul de procedură penală, respectiv desfiinţarea hotărârii atacate şi rejudecarea cauzei de către instanţa competentă".

Monitorul Oficial, Partea I nr. 488 din 03.07.2015 Deschide →

 • Hotărârea nr. 398/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 03.07.2015 Deschide →

 • Decizia nr. 266/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 266/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Ordinul nr. 1451/2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 125 din 03.07.2015 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 02.07.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.07.2015 Concesiuni - anunţuri de participare la negociere directă - Comuna Grinţieş, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea păşunilor comunele, aparţinând domeniului public - lot 3 (40,68 ha) şi lot 6 (39,99 ha)

 • Achiziţia publică de servicii din 02.07.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.07.2015 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Socond, cu sediul în sat Socond, comuna Socond, judeţul Satu Mare, anunţă concesionare - Lac de acumulare, situat în extravilanul localităţii Hodişa, aflat în domeniul public al Comunei Socond

 • Achiziţia publică de servicii din 02.07.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.07.2015 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Local Cristeşti, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea suprafeţei de 3.000 mp teren aparţinând domeniului public al comunei Cristeşti

 • Achiziţia publică de servicii din 02.07.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.07.2015 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Local Cristeşti, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea suprafeţei de 26.000 mp teren arabil situat în sat Cristeşti

 • Achiziţia publică de servicii din 02.07.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.07.2015 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Răstoaca, judeţul Vrancea, anunţă concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 50,59 m.p., situat în imobilul "Dispensar uman şi cabinet stomatologic", având destinaţia de farmacie

 • Achiziţia publică de servicii din 02.07.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.07.2015 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Local Vorona, Vorona, judeţul Botoşani, anunţă concesionarea imobilului în suprafaţă utilă de 21,70 mp, situat la parterul clădirii P+2E, pe durata existenţei construcţiei cu menţinerea obiectului de activitate

 • Achiziţia publică de servicii din 03.07.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.07.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, atribuie contracte de finanţare pentru domeniile: cultură, religie, învăţământ, servicii sociale, activităţi sportive şi de tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 03.07.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.07.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Gheorgheni, Gheorgheni, judeţul Harghita, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă în urma evaluării proiectelor în cadrul programelor pentru tineret, programelor sportive, programelor culturale şi turistice

 • Achiziţia publică de servicii din 03.07.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.07.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Comuna Corunca, judeţul Mureş, acordă finanţare nerambursabilă pentru programe, proiecte şi acţiuni în domeniul cultural

 • Achiziţia publică de servicii din 03.07.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.07.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Călăraşi, Călăraşi, judeţul Călăraşi, acordă finanţarea nerambursabilă pentru domeniile: cultură, religie şi învăţământ; activităţi sportive şi de tineret; asistenţă socială

 • Achiziţia publică de servicii din 03.07.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.07.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, acordă finanţarea nerambursabilă pentru domeniile: cultură, religie şi învăţământ; activităţi sportive şi de tineret

Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 02.07.2015 Deschide →

 • Decretul nr. 604/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 604/2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 605/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 605/2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 • Hotărârea nr. 480/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 480/2015 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Parohiei Herăşti, judeţul Giurgiu, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 486/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 486/2015 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcţionare a instituţiilor din sistemul justiţiei

 • Hotărârea nr. 489/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 489/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Ordinul nr. 776/2015, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 776/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 • Decizia nr. 22/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 22/2015 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Cluj prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând "interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 466 alin. (1) din Codul de procedură penală, în sensul de a se stabili dacă instituţia redeschiderii procesului penal este aplicabilă doar proceselor în care a avut loc o soluţionare pe fond a cauzei (judecata în primă instanţă şi în calea ordinară de atac) sau şi celor care au avut ca obiect soluţionarea unor căi extraordinare de atac (contestaţii în anulare, revizuire) ori alte cereri"

se încarcă...