Monitoare oficiale

2 Monitoare Oficiale publicate azi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 755 din 09.10.2015 Deschide →

 • Legea nr. 228/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 228/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 740/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 740/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 59/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 59/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 60/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 60/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 801/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 801/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Tribunalul Sibiu, până la data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului transmis conform Hotărârii Guvernului nr. 380/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 977/2015, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

  Ordinul nr. 977/1174/1801/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "OPCOM" - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA - S.A.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 5179/2015, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 5179/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 09.10.2015 Deschide →

 • Legea nr. 232/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 232/2015 pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 749/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 749/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 44/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 44/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 14/2015, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 14/2015 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Băsceni, judeţul Buzău

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 148/2015, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 148/2015 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 2080/2015, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Decizia nr. 2080/2015 pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectelor de interes comun iniţiate de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş din România şi Foldgazszallito Zartkorüen Mükodo Reszvenytarsasag (FGSZ) din Ungaria

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 5198/2015, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 5198/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 08.10.2015 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 751 din 08.10.2015 Deschide →

se încarcă...