Monitoare oficiale

2 Monitoare Oficiale publicate azi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 28.11.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 92/2014, Oficiul Român pentru drepturile de autor - ORDA

  Decizia nr. 92/2014 privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă ASOCIAŢIA OPERA TEOLOGICĂ ORTODOXĂ - AOTO

  În curs de procesare
 • Ghidul din 13.11.2014, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 "Calitate în serviciile de ocupare" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 "Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare" din 13.11.2014

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 2780/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2780/2014 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1145/2014, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1145/2014 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 "Calitate în serviciile de ocupare", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 "Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare"

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 28.11.2014 Deschide →

 • Hotărârea nr. 56/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 56/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 693/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 693/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 1046/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1046/2014 pentru modificarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

  În curs de procesare
 • Lista nr. 7/2014, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Lista nr. 7/2014 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile prezidenţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 520/2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1406/2014, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1406/2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 27.11.2014 Deschide →

 • Decizia nr. 9/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 1405/2014, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - ANCOM

  Decizia nr. 1405/2014 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 562/2014 privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 2051/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - MMSC

  Ordinul nr. 2051/2014 privind modificarea art. 13 alin. (5) din Ghidul de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.450/2010

  În curs de procesare
 • Hotărârea nr. 1040/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1040/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti şi Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 130/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 130/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 131/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 132/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 132/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială NORD GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD GAZ - S.R.L.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 133/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 133/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OTTO GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTO GAZ - S.R.L.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 134/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 134/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PREMIER ENERGY - S.R.L.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 135/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 135/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 137/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 137/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 138/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 138/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TIMGAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TIMGAZ - S.A.

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 865 din 27.11.2014 Deschide →

 • Ordinul nr. 121/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 121/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CORDUN GAZ - S.A.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 122/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 122/2014 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 123/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 123/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OLIGOPOL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL - S.R.L.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 127/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 127/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 128/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 128/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 129/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 129/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2010 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 27.11.2014 Deschide →

 • Hotărârea nr. 1056/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1056/2014 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 119/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 119/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ-EST - S.R.L.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 120/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 120/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 124/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 124/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. şi pentru abrogarea pct. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 125/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 125/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 126/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 126/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD - S.A.

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 27.11.2014 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 27.11.2014 Deschide →

 • Decretul nr. 692/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 692/2014 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 307/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 307/2014 pentru eliberarea domnului Dragoş George Bogdan din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 308/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 308/2014 pentru numirea domnului Florin-Irinel Cotoşman în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 309/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 309/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 310/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 310/2014 pentru reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Claudia Ioana Szabo în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 311/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 311/2014 pentru numirea domnului Teodor-Viorel Meleşcanu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 178/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 178/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 117/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 117/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 26.11.2014 Deschide →

 • Hotărârea nr. 55/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 55/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 1030/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1030/2014 privind abrogarea art. 22-25 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Hotărârea nr. 1032/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1032/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului III al anului 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 1045/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1045/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.278/2009 privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Conferinţe, aflat în subordinea Institutului Naţional de Statistică

 • Ordinul nr. 1147/2014, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1147/2014 pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011

 • Ordinul nr. 1825/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1825/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014

 • Ordinul nr. 4895/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Ordinul nr. 4895/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

 • Hotărârea nr. 54/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 54/2014 privind bugetul Senatului pe anul 2015

 • Hotărârea nr. 1039/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1039/2014 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 1041/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1041/2014 privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în administrarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1042/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1042/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al Judeţului Sălaj în domeniul public al judeţului Sălaj şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 860 din 26.11.2014 Deschide →

 • Decretul nr. 688/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 688/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 • Decretul nr. 689/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 689/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor

 • Decretul nr. 690/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 690/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 691/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 691/2014 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler

 • Hotărârea nr. 952/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 952/2014 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri concesionate Societăţii Comerciale "Conpet" - S.A. Ploieşti, aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 1562/2014, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1562/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române RACR-ASMET "Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile", ediţia 4/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.553/2008

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 220 din 26.11.2014 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 26.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Constanţa, bd. Tomis 51, Constanţa, judeţul Constanţa, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2014, pentru susţinerea şi promovarea sportului de masă în sumă totală de 50.000 lei

 • Achiziţia publică de servicii din 25.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.11.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Local Caransebeş, Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, anunţă concesiune pentru parcela de 30.000 mp, situată în vecinătatea drumului agricol Dealul Viilor

 • Achiziţia publică de servicii din 25.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.11.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Veţel, Veţel, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea unui spaţiu cu destinaţia de cabinet de medicină dentară, situat în imobilul Anexă Primărie - Dispensar Leşnic

 • Achiziţia publică de servicii din 24.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.11.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Zemeş, Strada Principală, numărul 617, Zemeş, judeţul Bacău, anunţă concesionarea unui teren, situat în intravilanul comunei Zemeş, zona Modârzău, în suprafaţă de 302 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 25.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.11.2014 Concesiuni - anunţuri de participare la negociere directă - Primăria Comunei Lupşa, Lupşa, judeţul Alba, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.009 mp şi imobilul construit pe acest teren în suprafaţă de 200 mp

se încarcă...