Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 5 din 10.01.2017

 • Regulamentul nr. 39/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 39/2017 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ

 • Regulamentul nr. 40/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 40/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei

 • Regulamentul nr. 41/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 41/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 42/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 42/2017 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

se încarcă...