Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 1 din 04.01.2017

  • Regulamentul nr. 1/2017, Comisia Europeană

    Regulamentul de punere în aplicare nr. 1/2017 privind procedurile de identificare a ambarcaţiunilor în temeiul Directivei 2013/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice (Text cu relevanţă pentru SEE)

  • Regulamentul nr. 2/2017, Comisia Europeană

    Regulamentul de punere în aplicare nr. 2/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

se încarcă...