Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 103 din 19.04.2017

 • Regulamentul nr. 698/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 698/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 699/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 699/2017 de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutăţii echipamentelor electrice şi electronice (EEE) introduse pe piaţa fiecărui stat membru şi a unei metodologii comune de calcul al cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) generate, exprimată în greutate, în fiecare stat membru (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 700/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 700/2017 de modificare pentru a 266-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

 • Regulamentul nr. 701/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 701/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Rectificarea din 19.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind comerţul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura şi alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 200 din 30 iulie 2005) (Ediţia specială în limba română, cap. 11, vol. 42, p. 3)

se încarcă...