Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 102 din 13.04.2017

  • Regulamentul nr. 655/2016, Comisia Europeană

    Regulamentul delegat nr. 655/2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la monitorizarea emisiilor de poluanţi gazoşi provenind de la motoarele cu ardere internă în circulaţie instalate pe echipamentele mobile fără destinaţie rutieră (Text cu relevanţă pentru SEE)

  • Regulamentul nr. 656/2016, Comisia Europeană

    Regulamentul de punere în aplicare nr. 656/2017 de stabilire a cerinţelor administrative referitoare la limitele emisiilor şi omologarea de tip a motoarelor cu ardere internă pentru utilaje mobile fără destinaţie rutieră, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...